Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Historia firmy Honeywell w chłodnictwie
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 16.05.2010

Honeywell – światowy lider w technologii – jest uznanym dostawcą rozwiązań z zakresu automatyki. W Polsce Honeywell prowadzi działalność w zakresie systemów i produktów automatyki domów, systemów bezpieczeństwa i komfortu budynków mieszkalnych, systemów i produktów automatyki przemysłowej, elementów automatyki. Roczny obrót koncernu wynosi około 35 mld USD, przy zatrudnieniu 120 tysięcy pracowników na świecie.

Historia firmy rozpoczęła się w roku 1885, od produkcji termostatu pokojowego. Aktualnie działalność firmy jest bardzo rozległa, Honeywell jest wiodącym dostawcą rozwiązań z zakresu techniki lotniczej i kosmicznej, transportu i energii, materiałów specjalnych oraz układów automatyki i sterownia.


W Polsce Honeywell prowadzi działalność od 1994 roku, chociaż w okresie poprzedzającym utworzenie bezpośredniego przedstawicielstwa Honeywell był reprezentowany poprzez swoich partnerów handlowych. Na lokalnym rynku szeroko znane są komponenty do ogrzewania i klimatyzacji, jak głowice termostatyczne do instalacji grzewczych, zawory mieszające Honeywell-Centra, filtry i regulatory ciśnienia Honeywell-Braukmann, zawory podpionowe (równoważące), systemy zarządzania i monitoringu BMS, zawory i siłowniki stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, termostaty do klimakonwektorów oraz zawory dzielące i przelotowe. W 1999 r. nastąpiła fuzja Honeywell oraz Allied Signal, co przyczyniło się do rozszerzenia oferty Honeywell między innymi o czynniki chłodnicze. Firma posiada również wieloletnie doświadczenie w produkcji komponentów z zakresu automatyki chłodniczej, a oferowane produkty cieszą się zaufaniem wielu producentów i instalatorów z uwagi na wysoką jakość i elastyczność dostaw.

Rys. 1. Fabryka Honeywell w Mosbach, Niemcy


Historia działu chłodnictwa rozpoczęła się poprzez zakup dwóch niemieckich firm produkujących automatykę chłodniczą: Flica oraz Egelhof. W tym samym okresie została również przejęta szkocka firma produkująca sterowniki do przemysłowych instalacji chłodniczych. Produkcja została przeniesiona do kompleksu produkcyjnego Honeywell w miejscowości Mosbach w okolicach Frankfurtu w Niemczech i jest kontynuowana do dnia dzisiejszego, z zachowaniem bardzo wysokich norm w zakresie jakości oraz troski o środowisko naturalne. Fabryka w Mosbach dostarcza produkty z wielu dziedzin działalności Honeywell. Jednostka odpowiedzialna za automatykę chłodniczą – Honeywell Cooling Solutions – specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości komponentów oraz tworzeniu nowych rozwiązań. Aby czuwać nad całością procesu rozwojowo-produkcyjnego został stworzony specjalny system H.O.S (Honeywell Operating System). Narzędzie to czuwa nad ogromną ilością procesów, metod i procedur zapewniając standardy działania dla wszystkich pracowników, co dla klienta oznacza niezmiennie wysoką jakość oferowanych rozwiązań.

Organizacja procesu produkcyjnego pozwala na szybką dostawę zarówno standardowych produktów, jak również wielu nietypowych rozwiązań oferowanych dla producentów różnorodnych urządzeń chłodniczych.

Rys. 2 i 3. Zakład produkcyjny w Mosbach


W portfolio automatyki chłodniczej Honeywell znajdują się następujące produkty:
 • automatyczne zawory rozprężne,
 • termostatyczne zawory rozprężne,
 • zawory elektromagnetyczne,
 • wzierniki,
 • filtry osuszacze,
 • tłumiki drgań,
 • zawory zwrotne,
 • zawory obejściowe,
 • zawory wtryskowe,
 • sterowniki elektroniczne.
Bardzo liczną grupą produktów są zawory rozprężne. Termostatyczne zawory rozprężne (TZR) są najczęściej stosowanym elementem dławiącym stosowanym w instalacjach chłodniczych. Dostępnych jest kilka serii zaworów, które pokrywają rozległy zakres wydajnościowy, wiele wariantów przyłączy oraz wersje stałodyszowe i z wymienną dyszą. Zawory rozprężne Honeywell współpracują z wszystkimi powszechnie dostępnymi na rynku czynnikami chłodniczymi jak np. R22, R422D, R134a, R407C, R404A, R410A.

Rys. 4 i 5. Produkcja zaworów rozprężnych


Wszystkie rodzaje termostatycznych zaworów rozprężnych Honeywell są dostępne w wersji z funkcją MOP (Maximum Operating Pressure – Ograniczenie Ciśnienia Roboczego). Opcja ta jest zabezpieczeniem sprężarki przed zbyt wysokim ciśnieniem na ssaniu podczas rozruchu i jest realizowana poprzez napełnienie czujnika termostatycznego gazem – MOP jest osiągnięty, gdy ciekły czynnik w czujniku jest odparowany. Jeśli temperatura przegrzania wzrośnie po odparowaniu cieczy to ciśnienie w czujniku pozostanie stałe. W ofercie Honeywell dostępne są zawory z wartością MOP począwszy od +25°C do -55°C.

Rys. 6. Przykład instalacji chłodniczej z zastosowaniem automatyki Honeywell.
Rys. 7. Bogata rodzina TZR serii TMV i TMVL w różnych konfiguracjach – przykład elastyczności doboru termostatycznych zaworów rozprężnych Honeywell


Elementem wyróżniającym zawory serii TMV na rynku jest unikatowe zastosowanie napełnienia adsorpcyjnego, gwarantujące wiele korzyści podczas stosowania. Adsorpcyjne napełnienia czujnika termostatycznego zapobiega, podobnie jak funkcja MOP cofnięciu się czynnika chłodniczego, specjalne adsorpcyjne napełnienie czujnika zapobiega skropleniu wsadu czujnika. Dzięki temu zawory serii TMV działają również w najbardziej skrajnych warunkach, jak na przykład przy większym obciążeniu przy rozruchu lub gdy zawór jest oblodzony. Ten rodzaj wypełnienia zapewnia jednocześnie większą wiarygodność działania wśród termostatycznych zaworów rozprężnych. Czujnik działa do temperatury +140°C, zaś zawór najlepiej zapewnia stałą wartość przegrzania czynnika chłodniczego na wylocie parownika. Zawory z napełnieniem adsorpcyjnym nie są wrażliwe na zmiany temperatury zewnętrznej i można je z powodzeniem stosować w instalacjach realizujących odszranianie parownika gorącymi parami czynnika. Napełnienie adsorpcyjne czujnika, które nie jest wrażliwe na temperaturę otoczenia, jest bardzo czułe na najmniejsze wartości przegrzewu.

Rys. 8. Zdjęcie ze szkolenia z zakresu automatyki chłodniczej w fabryce Honeywell w Mosbach w Niemczech z udziałem przedstawicieli firm ES System K i Avicold, luty 2010


Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo działania – nawet w przypadku oblodzenia zaworu czy procesu odszraniania gorącym gazem. W przypadku doboru automatyki warto skorzystać z elektronicznego programu doboru, który można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej www.honeywell-cooling.com/language=pl Program jest dostępny w polskiej wersji językowej, a jego obsługa jest prosta i przyjazna użytkownikowi. Honeywell zapewnia również szkolenia z zakresu prawidłowego doboru automatyki chłodniczej. Dodatkowo w fabryce Honeywell w Mosbach oferowane są szkolenia techniczne omawiające wybrane zagadnienia z zakresu chłodnictwa i zastosowania oferowanych komponentów.

Na stronie internetowej Honeywell można także znaleźć kompletną dokumentacje techniczną jak karty katalogowe oferowanych produktów czy instrukcje obsługi. Dostępna jest również lista dystrybutorów w poszczególnych rejonach.
 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.