Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Regulacja wentylacji laboratoriów i pomieszczeń czystych
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 06.01.2011
W niniejszym artykule przedstawione zostaną produkty firmy SCHAKO/SCHNEIDER przeznaczone do wentylacji laboratoriów zgodnie z normą europejską PN-EN 14175 oraz do regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych. Omówione zostaną urządzenia z zakresu kontroli odciągów oraz do regulacji ilości powietrza odciąganego z dygestorium, bilansowania nawiewu i wyciągu dla pomieszczenia, a także regulatory ciśnienia dla pomieszczeń czystych.

Kontrola odciągu z dygestorium

Do nadzoru nad ilością powietrza odciąganego z dygestorium przeznaczone są moduły FM 100, FM 100 Ex, FM 500 oraz iM50 (tylko czujnik dynamiczny). Zadaniem ich jest porównywanie rzeczywistej ilości powietrza odciąganego z dygestorium z wartością zadaną, sygnalizacja stanu pracy, generowanie alarmu optycznego i akustycznego w przypadku spadku ilości powietrza odciąganego lub prędkości powietrza w otworze obsługowym. Pomiar przepływu realizowany jest za pomocą statycznego czujnika różnicy ciśnień podłączonego do punktu pomiarowego na wylocie z dygestorium, pomiar prędkości za pomocą czujnika dynamicznego w obejściu montowanym w obudowie. Prędkość w obejściu odpowiada prędkości w przekroju otwartego okna w dygestorium. Sygnalizacja stanu pracy oraz alarm są wyświetlane na panelu zamontowanym na obudowie dygestorium. Istnieje również możliwość przeniesienia sygnałów za pomocą styków bez potencjałowych. Urządzenia wyposażone zostały we własny akumulator.

Rys. 1. Moduł FM100


Regulacja ilości powietrza odciąganego z dygestorium

W tej grupie komponentów SCHAKO proponuje dwa moduły:

- FC 500 (-K, „„ F, FP, V, W, Z) – zapewnia regulowanie ilości powietrza wg różnych trybów. Możliwe jest: odciąganie stałej ilości powietrza stopniowanej w zależności od otwarcia okna, utrzymanie stałej prędkości w otworze obsługowym, utrzymywanie stałej prędkości w połączeniu z ograniczeniem Vmin – Vmax, odciąganie zmiennej ilości powietrza w zależności od stopnia otwarcia okna. Wersja przeciwwybuchowa FC 500 K Ex działa w trybie stopniowanej stałej ilości odciąganego powietrza;

-„„ iCM reguluje ilość powietrza wg kryterium stałej prędkości w otworze obsługowym

Rys. 2. Moduł FC 500


Bilansowanie ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego z laboratorium (...)

Regulacja ciśnienia w pomieszczeniach czystych (...)

Rys. 3. Przebieg zmian prędkości powietrza i przepływu w funkcji położenia okna przy stopniowanej ilości powietrza odciąganego z dygestorium


LITERATURA

Materiały: Lab System – prospekt firmy SCHAKO.
 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.