Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Zmiana klimatu oraz jej znaczenie dla technologii chłodniczej
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 13.02.2012

Zmiana klimatu, efekt cieplarniany oraz globalne ocieplenie – żadna inna kwestia nie jest tak wszechobecna i nie budzi tyle kontrowersji w dyskusjach w XXI wieku.

 

2012_0102_52

 

Osoby przekonane o tym, że zmiana klimatu nie jest spowodowana działalnością człowieka przytaczają przykłady różnych epok w historii naszej planety, kiedy temperatura Ziemi znacznie wzrastała lub spadała bez interwencji ludzi. Natomiast przyszłe przyczyny zmiany klimatu, zostaną przypisane m.in. zmienionej elipsoidzie orbity, po której Ziemia okrąża słońce. Z drugiej strony, naukowcy zajmujący się badaniem klimatu przeciwstawiają to teorii, według której obecna sytuacja pogarsza się przez świadome działania człowieka, których skutkiem jest emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. W wyniku tego temperatura na Ziemi wzrośnie jeszcze o kilka stopni Celsjusza do końca obecnego stulecia. Za główną przyczynę tej sytuacji uważa się rozwój przemysłu i technologii zapoczątkowany ponad 150 lat temu. Jednakże, na początku tego okresu, zmiana klimatu i emisja dwutlenku węgla były nieznanymi czynnikami. Informacje o nich zostawały stopniowo podawane do opinii publicznej, od czasu nasilenia tych zjawisk w latach 60.

 

Podejście polityczne: protokół z Kyoto i rozporządzenie F-gazowe
Umowy dotyczące środowiska, takie jak międzynarodowy protokół z Kyoto, albo w szczególności Europejskie rozporządzenie F- gazowe, odnoszą się do kwestii substancji istotnych dla efektu cieplarnianego i szukania rozwiązań na poziomie politycznym. Jednak osiągnięcie porozumienia między państwami w sprawach wspólnej ochrony klimatu, zmniejszenia emisji gazów oraz opracowania wiążących rozporządzeń jest bardzo trudne. Próba taka została uwieńczona protokołem z Kyoto, który wygasa w bieżącym roku. Podczas szczytu klimatycznego w Cancun w 2010 roku, krajom uczestniczącym nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wiążącej struktury kolejnego protokołu oraz wspólnego nowego sposobu mierzenia emisji gazów.
Podczas gdy międzynarodowy protokół z Kyoto ustalał wiążące wytyczne, których celem było zmniejszenie emisji gazów takich jak: dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, sześciofl uorek siarki i fluorowęglowodory, rozporządzenie F-gazowe odnosi się szczególnie do tej ostatniej grupy i ich użycia w różnych instalacjach. W celu zmniejszenia emisji, reguluje ono wprowadzenie na rynek F-gazów kontroli i konserwacji instalacji, aby uniknąć wycieków oraz przeprowadzanie wstępnych i specjalistycznych szkoleń dla wykwalifikowanych pracowników.
Komisja Europejska opublikowała ostatnio „Raport przeglądowy” dotyczący efektów i adekwatności rozporządzenia F-gazowego na kolejne cztery lata. Dowodzi on, że rozporządzenie odegrało znaczącą rolę w emisji F-gazów w Europie. Do końca 2010 roku ich emisja została zmniejszona o 3 miliony ton odpowiednika CO2. Jednak nie jest to wystarczający rezultat, aby osiągnąć długoterminowe cele UE, które zakładają redukcję emisji o 80÷95 proc. w 2050 roku w porównaniu do roku 1990. Do 2050 roku będzie można uniknąć jedynie połowy ze wszystkich pesymistycznych prognoz dotyczących emisji. Będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy wszystkie 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej konsekwentnie zastosuje się do bieżących postanowień rozporządzenia F-gazowego oraz do analogicznych postanowień w sprawie przenośnych jednostek klimatyzacyjnych (dyrektywa MAC). Spowoduje to, że emisja ustabilizuje się na obecnym poziomie 110 milionów ton odpowiednika CO2.
Sedno sprawy przedstawia się następująco: badania wskazują, że istnieje małe pole manewru w zakresie redukcji emisji w ramach ujętych w rozporządzeniu F-gazowym – o wadze około 3 milionów ton do 2010 r. i około 4 milionów ton do 2050 r. Z tego powodu nie jest możliwe osiągnięcie celu jedynie poprzez kontynuację wcześniejszych działań. Rozporządzenia są efektywne tylko wtedy, kiedy są przestrzegane. Tak długo jak konsumpcja F-gazów nie będzie skrupulatnie kontrolowana, a co więcej, niezgodność będzie karana grzywną, zmniejszenie konsumpcji zgodnie z planem będzie bardzo mało prawdopodobne. Dokładniejsze kontrole i surowsze kary dla niespełniających wymagań są konieczne.

 

Naturalne czynniki chłodnicze alternatywą przyjazną środowisku (...)

 

Efektywniejsze wykorzystanie źródeł energii w przyszłości (...)

 

Bezpośrednia i pośrednia emisja w chłodzeniu
Systemy chłodzenia i klimatyzacji również wywierają wpływ na globalne ocieplenie – wyjaśnia Monika Witt, przewodnicząca stowarzyszenia eurammon, europejskiej inicjatywy na rzecz naturalnych czynników chłodniczych. Z jednej strony, bezpośrednia emisja czynników chłodniczych zawierających fluor, takich jak FCs i HFCs w ogromnym stopniu przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego (takie emisje są powodowane np. przez wycieki w systemach chłodniczych, z których czynniki chłodnicze przedostają się do atmosfery), natomiast z drugiej strony, funkcjonowanie systemów chłodniczych pochłania duże ilości energii, co przyczynia się pośrednio do zwiększenia emisji dwutlenku węgla. Ponadto, zapotrzebowanie na systemy chłodnicze cały czas wzrasta. W skali globalnej, moc chłodnicza wzrosła niemal trzykrotnie od 2001 roku.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.