Zespoły sprężarkowe serii TEKOPACK 3000 Ewolucja ochrony i diagnostyki sprężarek Frascold
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
Data dodania: 09.03.2014  |  Autor: Artur MARKOWICZ

Sprężarki FRASCOLD są stosowane w zespołach sprężarkowych serii TEKOPACK 3000 produkowanych przez firmę TEKO. W celu ochrony sprężarek przed uszkodzeniem podczas pracy lub ich niewłaściwym podłączeniem w instalacji stosuje się moduły zabezpieczające. Pełnią one również funkcję diagnostyczną.

 

W sprężarkach Frascold stosowane są dwa moduły, mające za zadanie chronić sprężarkę przed uszkodzeniem oraz diagnozować przebieg jej pracy. Są to urządzenia stworzone przez niemiecką firmę „Kriwan”. Produkt o nazwie INT69®Diagnose, obecnie jest standardowo montowany w sprężarkach Frascold serii Q i S o mocy od 4 do 20 KM. Opcjonalnie mogą być również wyposażone w ten moduł sprężarki serii A, B i D o mocy od 0,5 do 4 KM.

 

2014-03-56-1

 

 

Pod koniec 2013 roku firma Frascold zaczęła montować standardowo w swoich większych modelach sprężarek, które są wyposażone w pompę oleju (seria V, Z i W) nowe urządzenie posiadające jeszcze więcej możliwości o nazwie INT69TML®Diagnose.

Moduły INT, w odpowiedzi na nieprawidłowe działanie sprężarki, określają przyczynę na podstawie rozpoznania i magazynowania w pamięci błędów. Funkcja ochronna jest pełniona poprzez monitorowanie:

 • cykli przełączania,
 • temperatury tłoczenia,
 • temperatury silnika,
 • stabilności temperatury silnika,
 • manipulacji,
 • ciśnienia pompy olejowej (tylko INT69TML®Diagnose).

 

2014-03-56-2

Rys. 1. Moduły INT

 

Monitorowanie cykli przełączania

Urządzenie sprawdza cykle przełączania i zabezpiecza sprężarkę poprzez jej wyłączenie w ciągu pięciu minut, kiedy wartość ta jest powyżej wartości progowej. Dzieje się tak, gdy cykli przełączania jest więcej niż dwa w ciągu 30 sekund.

 

2014-03-57-1

Rys. 2. Presostat olejowy INT®250

 

Monitorowanie temperatury tłoczenia

Urządzenie, współpracując z czujnikiem, sprawdza temperaturę na tłoczeniu sprężarki i kiedy jej wartość jest powyżej wartości progowej, zatrzymuje sprężarkę i umożliwia ponowne jej uruchomienie dopiero po upływie dziesięciu minut od powrotu do bezpiecznej temperatury.

W przypadku INT69TML®Diagnose jest tak, że jeżeli w ciągu dnia dojdzie do sześciokrotnego wyłączenia się sprężarki, wówczas zostaje ona zablokowana.

 

2014-03-57-2

Rys. 3. Moduł INT w sprężarce Frascold

 

Monitorowanie temperatury silnika

Kontrolowana jest temperatura progowa silnika sprężarki i kiedy zostaje ona przekroczona, INT zatrzymuje sprężarkę i pozwala na jej ponowne uruchomienie dopiero po upływie jednej minuty od powrotu do bezpiecznej temperatury.

 
 2014-03-57-3

Rys. 4. Zakładki z programu Kriwan®Diagnose

 

Monitorowanie stabilności temperatury silnika (tylko z czujnikami AMS znajdującymi się w silniku)

Sprawdzana jest temperatura silnika i analizowane są dane. W przypadku, gdy temperatura wzrasta zbyt szybko w krótkim okresie czasu (dT/dt), to INT zatrzymuje sprężarkę i pozwala na ponowne jej uruchomienie, po upływie pięciu minut od powrotu do bezpiecznej temperatury.

 

2014-03-58-1

Rys. 5. Wydruk danych (z przykładowymi informacjami odczytanymi z instalacji)

 

Monitorowanie manipulacji

Urządzenie INT posiada zdolność wychwytywania zmian mających na celu obejście pojedynczej funkcji i/lub sumy obejść całego urządzenia. Gdy takie działanie zostaje wykryte, INT zatrzymuje sprężarkę i pozwala na jej „restart” dopiero wtedy, gdy zostanie usunięte obejście (tak się dzieje podczas próby obejścia jednego parametru). W przypadku, gdy zostanie wykryte obejście całego urządzenia, INT zachowuje w pamięci tą informację.

 

2014-03-58-2

Rys. 6. Typy złącz dla INT69®Diagnose

 

Monitorowanie ciśnienia pompy olejowej (tylko INT69TML®Diagnose)

Urządzenie współpracując z presostatem INT®250 sprawdza ciśnienie na wejściu i wyjściu z pompy olejowej (standard w serii sprężarek V, Z, W), a kiedy różnica ciśnienia jest zbyt mała, zatrzymuje sprężarkę. Jej ponowne uruchomienie możliwe jest po ręcznym zresetowaniu.

Urządzenie INT za każdym razem, w wypadku wykrycia któregoś z powyższych problemów, zapamiętuje je w swojej liście błędów i aktualizuje statystyki dotyczące usterki. W pamięci urządzenia gromadzone są następujące informacje:

 • zapamiętywana jest szczegółowa lista ostatnich 20 błędów,
 • prowadzone są statystyki dotyczące rozruchu sprężarki,
 • prowadzone są statystyki dotyczące czasu pracy sprężarki podczas każdego załączenia,
 • prowadzone są statystyki dotyczące liczby załączeń z ostatnich 7 dni,
 • prowadzone są statystyki dotyczące maksymalnej liczby załączeń w ciągu godziny.

 

2014-03-58-3

Rys. 7. Instalacja elektryczna dla INT69®Diagnose

 

Komunikacja

Oprogramowanie Kriwan® Diagnose pozwala na pobieranie aktualnych danych z funkcjonowania sprężarki, jak również z całego systemu. Dzięki tym danym można pracować nad poprawą wydajności i niezawodności pracy instalacji chłodniczej.

Połączenie się z urządzeniem za pomocą komputera jest bardzo proste i odbywa się pomocą adaptera USB (sprzedawany przez Frascold pod kodem T00EC57). Wymagane jest również pobranie i zainstalowanie oprogramowania na komputerze (dostępne na stronie www.frascold.it). Dzięki temu INTeligentnemu oprogramowaniu możemy poprzez przeglądanie poszczególnych zakładek obserwować zapisane dane i statystyki. Możliwy jest również wydruk danych bezpośrednio z instalacji.

 

2014-03-58-4

Rys. 8. Typy złącz dla INT69TML®Diagnose

 

Instalacja elektryczna i połączenia

W przypadku INT69®Diagnose występują trzy typy złącz dla sprężarek:

 • złącze M5 przeznaczone dla sprężarek serii A, B, D, Q,
 • złącze M6 dla sprężarek serii S,
 • oraz złącze M8 dla sprężarek serii V-Z-W.

W przypadku INT69TML®Diagnose występuje jeden typ złącza, a mianowicie złącze M8 przeznaczone dla sprężarek serii V, Z, W (rys. 8.).

 

2014-03-59-1

Rys. 9. Instalacja elektryczna dla INT69TML®Diagnose z INT250

 

Podsumowanie

Moduł INT, stosowany w sprężarkach Frascold, posiada bardzo wiele zalet, które umożliwiają monitorowanie parametrów pracy sprężarki i całego urządzenia chłodniczego oraz pomagają w optymalizacji pracy sprężarek. Poprzez zastosowanie urządzeń INT69®Diagnose i INT69TML®Diagnose firmy „Kriwan” można szybko zidentyfikować przyczynę nieprawidłowego działania sprężarki. Pozwala to na wydłużenie żywotności systemów chłodniczych i zmniejszenie kosztów eksploatacji. Dzięki urządzeniu zapewniona jest również kontrola nad niepożądanymi próbami ingerencji w pracę sprężarki – INT analizuje przełączenia i cykle pracy sprężarki, zapamiętując przy tym 20 ostatnich błędów.

Moduł INT jest przystosowany do pracy z falownikiem. Nadaje się do zdalnego monitoringu poprzez Modbus (dostarczany jako opcja). Oprogramowanie jest darmowe i bardzo proste w obsłudze, a połączenie z komputerem może odbywać się za pośrednictwem adaptera USB lub Modbus.

 

2014-03-59-2

Rys. 10. Instalacja elektryczna dla INT69TML®Diagnose bez INT250

 

mgr inż. Artur MARKOWICZ
Product Manager, TEKO Polska

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.