Odbiór instalacji i obiektów – test szczelności w połączeniu z termowizją
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 24.06.2015

W wieku technologii ułatwiającej życie, termowizja kojarzona jest najczęściej z termomodernizacją i stratami ciepła w kontekście komfortu cieplnego klientów indywidualnych oraz użytkowników budynków komercyjnych. Abstrahując od militarnego rodowodu technologii termografii jest ona szeroko wykorzystywana nie tylko w budownictwie, medycynie ale i w inżynierii środowiska.

 

Termowizja dla klienta indywidualnego

Każdy, kto zetknął się z pompą ciepła, czy będąc bardziej precyzyjnym – cyklem Carnota, wie, że ciepło to rodzaj energii i trudno na poziomie fizyki udowodnić istnienie chłodu inaczej, niż określając go jako przenoszenie ciepła poza układ zamknięty. Kierując tor myślowy czytelnika ze standardowego przekonania, że termowizja jest technologią w służbie ochrony ciepła, zastanówmy się, czy nie jest to czasem proces dwukierunkowy. Wyobraźmy sobie – dla celów doświadczalnych – termos z gorącą herbatą. Zadaniem termosu jest utrzymanie temperatury cieczy (w naszym przykładzie herbaty), ale czy realizując swoją nadrzędną funkcję, termos nie chroni jednocześnie otaczającego środowiska przed energia cieplną pochodzącą z gorącej cieczy? 

 

Wychodząc z matecznika obrazkowych kolokwializmów, należy stwierdzić, że zadaniem badań termowizyjnych jest kontrola zachodzących zjawisk termicznych w obrębie badanych obiektów.

 

W parze z termowizją zawsze idzie badanie szczelności obudowy, gdyż właśnie konwekcja potrafi być bardziej dotkliwa w kontekście niskonakładowego utrzymania żądanej temperatury wewnętrznej, niż sama tylko kondukcja (przewodzenie energii).

 

Przeanalizujmy na początek przykład klienta indywidualnego zainteresowanego instalacją domowej klimatyzacji. Wspomniany klient mieszka na parterze kamienicy z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Termowizyjna analiza lokalu wykazała (rys. 1.), iż mieszkanie zajmowane przez klienta cechuje się zwiększonymi stratami ciepła. Wyliczony dla przegród zewnętrznych mieszkania orientacyjny współczynnik strat ciepła U przyjmował wartości siedmiokrotnie wyższe, niż zalecane wymagania techniczne obowiązujące na dzień badania. W wywiadzie z właścicielem ujawniono, iż w okresach zimowych lokal trudno dogrzać, podczas gdy te same nieocieplone mury i sąsiedztwo piwnicy (lokal parterowy) zapewniają komfortowe warunki przez większość dni upalnych. Jednak decyzja o instalacji urządzeń klimatycznych zapadła z uwagi na to, że w ciągu trzech-czterech tygodni lata, cegły działały jak dodatkowe piece akumulacyjne, oddając ciepło po zachodzenie słońca, nie dając właścicielowi komfortu cieplnego, pożądanego w czasie snu w nocy. Inwestor został poinformowany, iż przy obecnym poziomie strat ciepła utrzymanie żądanej temperatury zarówno w lecie (poprzez klimatyzację) jak i zimie (poprzez piece akumulacyjne) będzie wiązało się z wyższymi nakładami finansowymi.

 

 

2015 06 80 1

Rys. 1. Wycinek z raportu termowizyjnego lokalu mieszkalnego przed montażem instalacji klimatycznej. Fot.: Termocent

 

 

Przeprowadzenie badania termowizyjnego w powyższym lokalu przekonało administrację budynku do konieczności przeprowadzenia termomodernizacji całego obiektu. Zarządca przekonał się na podstawie argumentów związanych z ograniczeniem wydatków na ogrzewanie w sezonie grzewczym jak i zmniejszeniem ryzyka doznania udaru cieplnego w czasie gorącego lata we wszystkich lokalach (zarówno klimatyzowanych jak i nie).

 

Przypadki termowizyjnej oceny lokalu przed montażem klimatyzacji są wśród klientów indywidualnych dosyć rzadkie, a instalacje klimatyczne stosowane w niewielkich mieszkaniach, używane okazjonalne w ciągu roku, nie generują znacznych kosztów, czy uciążliwości.

 

 

2015 06 80 2

Rys. 2. Zdjęcie przedstawia fragment z realizacji montażu instalacji klimatycznej w Małopolsce. Fot.: Termocent

 

 

Termowizja dla klienta komercyjnego

(...)

 

 

Skutki

(...)

 

 

Przeprowadzenie badań szczelności 

 

 

Wykonanie testu szczelności w połączeniu z termowizją zajmuje doświadczonej ekipie około jednego dnia (8÷12 h), gdzie znaczna część tego czasu poświęcana jest na właściwe przygotowanie budynku. Sam test szczelności z wyłączeniem czasu potrzebnego na instalację sprzętu pomiarowego, wykonuje się w ciągu 20 minut. Skanowanie budynku za pomocą kamery termowizyjnej wykonywane jest od środka lub od zewnątrz, wszystkie zaobserwowane mostki termiczne zapisywane zapisywane są w postaci zdjęć i stanowią materiał podstawowy, na bazie którego powstaje opracowanie.

 

Badania termowizyjne obiektów chłodniczych wspomagane wentylatorem w standardzie TERMOCENT powinny odbywać się na etapie odbioru bądź modernizacji obiektu. Termografia jest metodą nieinwazyjną, odbywa się zdalnie bez konieczności ingerencji w strukturę budynku.

 

 

 

Paweł JANUS – współautor ponad 200 opinii technicznych dotyczących strat ciepła z budynków i oceny prawidłowości mostków termicznych. Od kilku lat związany z firmą TERMOCENT

 

Marek KITLIŃSKI – ekspert z fizyki budowli w zakresie kontroli rzeczywistych strat ciepła z budynków za pomocą termowizji oraz badań szczelności budynków Blower Door Test, firma TERMOCENT

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.