Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
IndoorClimate 2030 podczas EUROVENTSUMMIT 2016
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 05.08.2016

W dniach od 27 do 31 września 2016 w Krakowie odbędzie się jedno z najważniejszych tegorocznych europejskich wydarzeń branżowych – EUROVENTSUMMIT. W tym czasie Kraków będzie gościł przedstawicieli ponad 300 wiodących producentów z branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej oraz przedstawicieli organizacji mających realny wpływ na kształt rozwoju naszej branży.

 

 

2016 07 14 1

 

 

Konferencja EUROVENTSUMMIT 2016 jest organizowana przez Eurovent Association, Eurovent Certita Certifi cation (ECC) i Eurovent Market Intelligence (EMI) we współpracy z wiodącymi organizacjami takimi jak REHVA, eurammon i Stowarzyszenie Polska Wentylacja. 

 

W trakcie imprezy odbędzie się ponad 40 spotkań o różnym charakterze I tematyce. Będą to m.in. spotkania grup produktowych i grup projektów specjalnych, komitetów programów certyfikacyjnych (ECC), komitetu biura statystycznego (EMI) i komitetów stowarzyszenia REHVA. 

 

Tak duża liczba spotkań w trakcie jednej imprezy daje wyjątkową możliwość nawiązania wielu wartościowych kontaktów biznesowych i wymiany informacji technicznej w obrębie różnych kategorii produktowych.

 

W tym roku po raz pierwszy cześć spotkań organizowana jest w formule otwartej umożliwiającej udział w nich wszystkim uczestnikom, niezależne od tego czy są członkami Eurovent, uczestniczą w programie certyfikacji Eurovent, bądź przynależą do danej grupy produktowej. Jest to niewątpliwa okazja dla przedstawicieli polskiego przemysłu, jak również wszystkich zainteresowanych osób związanych z branżą, do zapoznania się „na żywo” ze strukturą, specyfi - ką i zakresem działalności poszczególnych grup funkcjonujących w ramach Eurovent Association, Eurovent Certita Certifi cation i EMI oraz poznania ludzi, którzy tworzą te struktury.

 

 

IndoorClimate 2030

 

Szczególną atrakcją dedykowaną dla polskich uczestników imprezy jest seminarium pod nazwą IndoorClimate 2030, obejmujące blok prelekcji prowadzonych w całości w języku polskim. Prelegentami będą uznani eksperci akademiccy oraz przedstawiciele Eurovent, a wykłady będą miały bezpośredni i praktyczny charakter. 

 

Tematyka seminarium będzie dotyczyła trendów rozwojowych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich roli w zapewnieniu odpowiedniej efektywności energetycznej budynków jak również jakości klimatu wewnętrznego. Ponadto europejskich regulacji prawnych w zakresie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, nadchodzących kluczowych zmian normalizacyjnych w zakresie filtrów do wentylacji ogólnej jak również roli i zasad funkcjonowania programów certyfi kacyjnych Eurovent Certifi ed Performance.

 

Wśród wielu interesujących wydarzeń i spotkań, które będą miały miejsce w czasie Eurovent Summit w Krakowie, niewątpliwie na szczególną uwagę zasługuje również organizowane wspólnie przez REHVA i EUROVENT seminarium dotyczące m.in. europejskich celów w perspektywie 2030 w zakresie rewizji dyrektyw EPBD i EED oraz udanych realizacji koncepcji budynków nZEB.

 

Nie wolno również przeoczyć prowadzonej w stylu TED przez wyjątkowe osobistości z branży i spoza niej imprezy Eurovent Innovation Hub.

 

Szczegółowe informacje imprezie i jej programie można znaleźć na stronie www.euroventsummit.eu 

 

 

 

Ramowy program IndoorClimate 2030

 • Pan dr inż. Piotr Bartkiewicz z Politechniki Warszawskiej w swoim wykładzie przybliży na przykładach jak istotny wpływ na charakterystykę energetyczną budynku mają systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne – w szczególności sposób ich zaprojektowania, wykonania i eksploatacji, ale również wiarygodność deklarowanych przez producentów parametrów zastosowanych urządzeń. Omówione zostaną zmiany w podejściu inwestorów do zagadnień efektywności energetycznej oraz najnowsze techniki symulacyjne pozwalające projektantom wybrać optymalne rozwiązanie z uwzględnieniem wykorzystania najnowszych dostępnych technologii. Powyższe kwestie zostaną także skonfrontowane z aktualnymi oraz nadchodzącymi wymaganiami dyrektywy EPBD oraz Ekoprojektu.
 • Pan dr inż. Jerzy Sowa z Politechniki Warszawskiej omówi zagadnienia dotyczące jakości powietrza wewnętrznego w budynkach i jej wpływu na kwestie takie jak komfort życia oraz wydajność pracy – w odniesieniu z jednej strony do rosnącej tendencji poprawy efektywności energetycznej budynków, a z drugiej strony do średnio- i długoterminowych oszczędności kosztów ochrony zdrowia dzięki poprawie klimatu wewnętrznego. Przybliżone zostaną także aktualnie dostępne najbardziej efektywne energetycznie technologie służące poprawie jakości powietrza.
 • Pan dr inż. Kazimierz Wojtas, jako wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego KT-317 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Wentylacji i Klimatyzacji przedstawi informacje o nadchodzących zasadniczych zmianach w klasyfikacji filtrów przeznaczonych do wentylacji ogólnej w związku z planowaną na początku przyszłego roku publikacją normy EN-ISO 16890, która docelowo ma zastąpić aktualną normę EN 779. W swoim wystąpieniu podejmie on próbę odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje przyniesie ta zmiana nie tylko dla producentów filtrów, ale także dla całej branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej jak również dla użytkowników obiektów.
 • Pan Igor Sikończyk z Eurovent zreferuje w jaki sposób poprawnie interpretować wymagania rozporządzeń KE nr 1253/2014 i 1254/2014, ze szczególnych uwzględnieniem kwestii, które od momentu obowiązywania przepisów budzą największe wątpliwości. Zostaną zaprezentowane wyjaśnienia przedstawione przez Komisję Europejską oraz wspólne stanowisko producentów stowarzyszonych w Eurovent.
 • Ponadto przedstawiciel ECC zaprezentuje wykład przybliżający poszczególne programy certyfikacyjne „Eurovent Certified Performance” oraz klasyfikację stosowanych w programach etykiet energetycznych. Przedstawione zostaną również trendy na europejskim rynku HVACR na podstawie danych statystycznych gromadzonych przez EMI.

 

Moderatorem bloku będzie dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja pan Tomasz Trusewicz.

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.