Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne w obiektach biurowych Sterowanie pracą − kontrola
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 17.01.2017

Systemy automatyki i sterowania są już zasadniczo podstawowym wyposażeniem we wszystkich gałęziach techniki i przemysłu. Ich sens stosowania wynika z bezpośrednio z zalet jakie przynoszą.

 

 

Zaletami systemów automatyki są: 

 • komfort i bezpieczeństwo,
 • oszczędność energii,
 • ochrona środowiska,
 • możliwość komunikacji i rozbudowy (nieograniczoność).

 

Tak się składa, że w branży HVAC wszystkie te punkty odgrywają istotną rolę. Może dlatego systemy sterowania i regulacji są integralną częścią instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dynamika rozwoju tych elementów instalacji, które sterują lub są odpowiedzialne za pracę aktywnych elementów HVAC jest wyjątkowo szybka. Rozwój systemów automatyki budynków związany jest z rozwojem nowoczesnych technologii. Rozwój ten koreluje wraz ze wzrostem wymagań użytkowników obiektów budowlanych w zakresie komfortu, bezpieczeństwa, możliwości rozbudowy oraz efektywnego wykorzystania energii. Nowoczesny budynek powinien być tak zaprojektowany, żeby zmieniające się potrzeby mieszkańców mogły być zaspokajane w sposób szybki, tani i niezakłócający normalnego funkcjonowania.

 

 

2016 12 28 1

Rys. 1. System BMS [1]

 

 

Zintegrowane systemy sterowania

 

Zintegrowany system sterowania budynkiem − BMS (Building Management Systems) umożliwia monitorowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. BMS gromadzi informacje płynące z całego budynku w jednym miejscu i pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych, by uzyskać optymalne zużycie energii, mediów, poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz komfort.

 

Określenie BMS pojawia się powszechnie w projektach czy opisach budowy. Nie zawsze jednak oznacza to samo i dotyczy tego samego zakresu. Rozróżnia się cztery poziomy rozwiązań systemów BMS:

 • Poziom pierwszy – istniejące systemy sterowania i automatyki działają niezależnie, brak komunikacji między poszczególnymi systemami;
 • Poziom drugi − poszczególne systemy komunikują się ze sobą poprzez łącze szeregowe;
 • Poziom trzeci − poszczególne systemy komunikują się ze sobą poprzez sieci LAN;
 • Poziom czwarty – wszystkie urządzenia i systemy komunikują się miedzy sobą wspólnymi magistralami systemowymi o otwartych protokołach (EIB/KNX, LonWorks, BACnet).

 

 

Funkcje systemów BMS

 

Do podstawowych funkcji systemu BMS należą: integracja, monitorowanie, kontrola oraz optymalizacja pracy instalacji i urządzeń technicznych w budynkach takie jak:

 • sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym;
 • sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń;
 • sterowanie wentylacją, klimatyzacją, filtracją;
 • system alarmowy i monitoringu;
 • system sterowania zasilaniem UPS;
 • system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych;
 • integracja innych systemów automatyki w budynku.

 

Do realizacji funkcji sterowania temperaturą i jakością powietrza w pomieszczeniach wykorzystywane są informacje oraz komendy systemów oświetlenia, ogrzewania, wentylacji oraz obecności.

 

 

2016 12 29 1

Rys. 2. Schemat regulacji temperaturowej w pomieszczeniu/strefie

 

 

Regulacja ilości powietrza – sterowanie jakością powietrza

 

Utrzymanie stałego wydatku powietrza − tryb CA

 

(...)

 

Utrzymanie zmiennego wydatku powietrza − tryb VAV

 

(...)

 

Bezpośrednie sterowanie ilością powietrza – tryb DCV

 

(...)

 

Sterowniki temperatury

 

(...)

 

Podsumowanie

 

Zachowanie komfortu cieplnego jest oczywistym i jednocześnie niezbędnym warunkiem dobrego samopoczucia użytkowników. Zastosowanie w tym obszarze nowoczesnych rozwiązań automatyki budynkowej nie tylko podnosi na wyższy poziom warunki przebywania, ale również zapewnia znacznie bardziej optymalną eksploatację instalacji grzewczej i wentylacyjnej oraz minimalizuje koszty późniejszej eksploatacji obiektu. Zintegrowana regulacja i komunikacja wszystkich systemów automatyki w budynku jest już powszechnie stosowana.

 

Podstawowe korzyści ze stosowania systemów BMS w budynkach to:

 • oszczędność energii − dzięki integracji pracy systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia; 
 • możliwość analizy danych dotyczących zużycia energii i mediów;
 • możliwość szybkiej diagnostyki usterek w instalacji oraz pomoc w defi niowaniu ich przyczyn;
 • podniesienie komfortu przebywania w pomieszczeniach.

 

Systemy BMS najczęściej instalowane są w hotelach, budynkach biurowych, obiektach użyteczności publicznej (sklepach, urzędach, szpitalach, szkołach), obiektach sportowych i rekreacyjnych. Posiadają także wiele zastosowań specjalistycznych − zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, zakładach przemysłowych i ciepłownictwie.

 

 

dr inż. Maciej DANIELAK
Export Sales Director,
Kampmann GmbH

 

 

Źródła:

[1] Materiały reklamowe Wago

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.