Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Newel 2 - sterowanie pracą instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - cz. 1
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
Data dodania: 05.07.2007
Technologia mikroprocesorowa i jej coraz szersze zastosowanie w życiu codziennym, wpłynęły na powstanie kompleksowych systemów sterowania i monitorowania pracy urządzeń. Inwestorzy i producenci z branży chłodniczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, poszukują rozwiązań gwarantujących im niezawodność działania instalacji, poprawną pracę urządzeń oraz komfort użytkowania. Gwarancji bezawaryjnej pracy układów nie zapewnią tylko dokumenty wydane przez dostawcę, czy producenta. Inwestując w profesjonalny system kontroli, monitorujący działanie elementów i całości instalacji, możemy znacznie wydłużyć okres użytkowania, diagnozować układ spoza obiektu, określić kiedy należy wykonać przeglądy serwisowe.

     Często użytkownicy zapominają, lub z punktu widzenia ponoszonych kosztów pomijają niektóre elementy związane z konserwacją urządzeń. Ta pozorna oszczędność kończy się często uszkodzeniami, awariami, a nawet koniecznością wymiany urządzeń na nowe.
     W XXI wieku, przy stale rosnących kosztach energii, pojawiły się rozwiązania pozwalające na ich obniżenie. Technika komputerowa, która na dobre zagościła w naszym codziennym życiu pozwala zaoszczędzić wolny czas i uzyskać szybki dostęp do potrzebnych informacji.

Funkcje systemu sterowania
     Nowoczesne systemy sterowania umożliwiają szybki dostęp z komputera posiadającego internet lub modem, do elementów instalacji, podgląd parametrów pracy, zapis wraz z archiwizacją danych oraz informowanie o stanach alarmowych urządzeń. Rozwiązania takie zapewniają zwiększenie poziomu bezpieczeństwa składowanych produktów, instalacji chłodniczych, polepszenie komfortu warunków klimatycznych w pomieszczeniach, laboratoriach, komorach specjalistycznych, obniżenie kosztów serwisowych. Układy mikroprocesorowe umieszczane w sterownikach mają za zadanie: kontrolowanie i regulację temperatury, ciśnienia czynnika chłodniczego w układach sprężarkowych i skraplaczach, uruchamianie i kontrolowanie procesów odszraniania parowników, automatycznej zmiany wartości temperatury w zależności od pory dnia lub warunków zewnętrznych.
     Szwajcarski system Newel 2, firmy Digitel S.A. jest przykładem kompleksowego zastosowania automatyki w chłodnictwie, klimatyzacji i wentylacji.
     W roku 2006 powstała najnowsza generacja produktów tej firmy. Jeden z nowych celów firmy – obniżenie kosztów zaplecza serwisowego – osiągnięto poprzez unifikację sterowników do dwóch podstawowych modułów: panelowego (płyty panelowe, drzwi, meble) i do montażu na szynę DIN (rozdzielnie, szafy elektryczne). Każdy ze sterowników może pracować indywidualnie lub zostać podłączony w sieć. Profesjonalne oprogramowanie umożliwia w każdym z modułów przeprogramowanie trybu pracy i wybór dowolnej aplikacji sterowania urządzeniami wykonawczymi. W innych systemach sterowniki nie posiadają takich możliwości.

  

     Newel 2 w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz obiektach z pełną regulacją klimatu steruje:
• temperaturą, (standardowe i elektroniczne zawory rozprężne),
• ciśnieniem skraplania i parowania,
• zmianą punktu pracy w zależności od pory dnia,
• przesyłaniem danych pochodzących ze sterowanego obiektu do centrali serwisowej,
• zgłaszaniem alarmu o nieprawidłowej pracy urządzeń.

     W klimatyzacji, gdzie wymagane jest zapewnienie komfortowych warunków pracy zarówno dla personelu, jak i urządzeń technicznych sterowniki zarządzają:
• kontrolą i regulacją poziomu temperatury pomieszczeń,
• pomiarem i poziomem wilgotności powietrza w pomieszczeniach,
• pomiarem stężenia gazów szkodliwych,
• alarmowaniem o wszelkich zmianach parametrów, różniących się od wartości zadanych,
• prawidłową reakcją umożliwiającą przywrócenie parametrów zgodnie z wartościami zadanymi.
(...)

Sterowanie
Regulacja temperatury w komorach, meblach chłodniczych i klimatyzacji
     Tryb regulacji umożliwia sterowanie temperaturą w komorach, pomieszczeniach przy zastosowaniu tradycyjnych bądź elektronicznych zaworów rozprężnych.

     Do sterowników mogą być podłączane trzy czujniki temperatury. Odpowiednio: jeden (czujnik A) do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, drugi (czujnik B) do pomiaru temperatury parownika (rys. 4.), trzeci (czujnik C) jest instalowany opcjonalnie i może być wykorzystany jako drugi pomiar temperatury w pomieszczeniu. Zastosowanie czujnika C umożliwia sterowanie temperaturą pomieszczeń zależnie od zdefiniowanego udziału pomiaru czujki C względem czujki A. Zastosowanie takiego rozwiązania wdrożono w meblach chłodniczych i mroźniczych, komorach, pomieszczeniach, gdzie występuje załadunek i rozładunek towaru oddzielnymi drzwiami, biurach o dużej powierzchni użytkowej, itp.
(...)

Sterowanie pracą zespołów sprężarkowych
     Newel 2 może sterować pojedynczymi sprężarkami, zespołami sprężarek o tej samej wydajności o różnych wydajnościach i stopniach sprężania oraz z płynną regulacją obrotów poprzez falownik.
     W trybie pracy „regulacja niskiego ciśnienia” (do sterowania sprężarkami), do sterownika są podłączane odpowiednio: przetwornik niskiego ciśnienia z sygnałem wyjściowym 4÷20 mA oraz zabezpieczenia urządzeń wyjściowych (czujniki termiczne, czujniki zaniku fazy, czujniki wartości szczytowej). Jeden sterownik może obsługiwać do trzech sprężarek (rys. 5). Łącząc sterowniki ze sobą kabelkami komunikacyjnymi można zwiększyć ilość sterowanych urządzeń do 12 sztuk.
     Sterownik pracuje na zasadzie ciągłego pomiaru ciśnienia chłodniczego i porównywania wartości zmierzonej z granicami strefy neutralnej. W przypadku przekroczenia granic strefy neutralnej sterownik włącza lub wyłącza kolejną sprężarkę. Sterownik może obsługiwać sprężarki o różnej wydajności. Podobnie jak podczas regulacji temperatury tak samo i tu występuje możliwość dokonania przesunięcia punktu pracy za pomocą zegara wewnętrznego lub zależnie od czynników zewnętrznych, np. temperatury na dworze.

Sterowanie pracą wentylatorów skraplaczy
     W trybie pracy „regulacja wysokiego ciśnienia” (sterowanie pracą wentylatorów skraplaczy - rys. 6) podłączony jest przetwornik wysokiego ciśnienia, który może przetwarzać wartość ciśnienia na temperaturę czynnika chłodniczego przepływającego przez skraplacz (opcja do wyboru w sterowniku).
     Tryb pracy z regulacją prędkości obrotowej powoduje, że praca skraplacza staje się bardziej stabilna, a występujące przeregulowania są minimalne, jak również zwiększa się oszczędność energii elektrycznej zużywanej przez silniki elektryczne. Podobnie jak podczas sterowania sprężarkami także i w tym trybie możemy przesuwać zadany punkt pracy zależnie od czynników zewnętrznych. (...)

wydanie 6/2007 

 

CZYTAJ CAŁOŚĆ, ZAMÓW PRENUMERATĘ:

TRADYCYJNĄ                         E-WYDANIE

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.