Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Oszczędność energii w układach wentylacji z VAV
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 12.11.2007

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach nowych i istniejących stanowi bardzo ważne wyzwanie między innymi dla projektantów instalacji sanitarnych. Statystyki mówią ,że budynki zużywają 50% światowej produkcji energii. W dobie wyczerpywania się paliw kopalnych i wzrostu ich cen, a także zanieczyszczeń środowiskowych, koniecznością staje się tworzenie budynków o zredukowanym zapotrzebowaniu energetycznym, tzw. budynków niskoenergetycznych. 

      Najważniejsze wyzwanie wiąże się z potrzebą redukcji zapotrzebowania na tzw. energię operacyjną, tj. energię zużywaną w trakcie użytkowania obiektu. Problem ten dotyczy w szczególności budynków niemieszkalnych, użyteczności publicznej. Budynki, o których mowa, zaliczają się do jednych z największych konsumentów energii operacyjnej
     Fakt ten spowodowany jest znacznym nagromadzeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stanowiącego wyposażenie budynku oraz zastosowaniem urządzeń z rozbudowaną infrastrukturą techniczną dla zapewnienia bezpiecznego i komfortowego użytkowania wnętrza [1]. Pobór energii przez układy wentylacji i klimatyzacji zainstalowane w budynku przedstawia się następująco najbardziej energochłonny jest transport powietrza, następnie jego przygotowanie (ogrzanie, chłodzenie, nawilżenie, suszenie).
     Aktami prawnymi wprowadzającymi konieczność optymalizacji zużycia energii jest dyrektywa Europejska dotycząca jakości energetycznej budynków. Stosując systemy wentylacji ze zmiennym przepływem powietrza VAV (Variable Air Volume) w zależności od zapotrzebowania możemy skutecznie zredukować zużycie energii potrzebnej do napędu wentylatorów w systemie wentylacji budynku .W systemach ze zmienną ilością powietrza wentylacyjnego VAV utrzymywanie wymaganej temperatury powietrza wewnętrznego jest realizowane głównie przez zmianę ilości powietrza nawiewanego. Postępowanie takie stwarza potencjalne możliwości oszczędności następujących kosztów systemu wentylacji:
● inwestycyjnych (na ogół centrale wentylacyjne o mniejszym wydatku – tańsze; mniejsze przekroje kanałów);
● eksploatacyjnych (mniejsze zużycie energii elektrycznej wymaganej do napędu wentylatorów).

      Ocenia się, że wskutek niejednoczesności występowania zysków ciepła w klimatyzowanych pomieszczeniach ilość powietrza w instalacjach VAV jest zazwyczaj 20÷40% niższa od ilości powietrza w analogicznych instalacjach CAV (Constans Air Volume). Konsekwencją tego są mniejsze koszty urządzeń w systemie przygotowania powietrza (nagrzewnice, chłodnice, nawilżacze, wentylatory) oraz mniejsze koszty dostarczania powietrza.[2]

Układy VAV z zastosowaniem czujnika ciśnienia statycznego
     W układach ze zmiennym przepływem powietrza do sterowania pracą wentylatora często stosuje się czujnik ciśnienia statycznego zamontowany w kanale. Ma to na celu wytworzenie ciśnienia na takim poziomie, aby każdy wentylator osiągnął swoje parametry pracy. Wybór miejsca zamontowania czujnika nie jest jednoznaczny. Zaleca się montowanie czujnika w odległości 2/3 długości instalacji lub w punkcie, gdzie spadek ciśnienia równa się 2/3 maksymalnej wartości ciśnienia (rys. 1).
     Ciśnienie nawiewu dobiera się w taki sposób, aby podczas pracy przy pełnym obciążeniu umożliwić dostarczenie wystarczającej ilości powietrza do najniekorzystniej położonego regulatora VAV. Pozostałe regulatory VAV, do których jest dostarczana nadmierna ilość powietrza, muszą eliminować nadmiar energii – nadciśnienie poprzez zamykanie przepustnic. Urządzenia te często pracują w najbardziej niekorzystnych warunkach – ze względu na charakterystykę sterowania, poziom hałasu oraz straty ciśnienia.
      Największe straty energii występują przy częściowym obciążeniu, które często występuje przez większość czasu pracy systemu VAV.

COU24A-MP – urządzenie optymalizujące zużycie energii elektrycznej w układzie VAV
     Alternatywna metoda optymalnego sterowania pracą wentylatora w układzie z VAV polega na zastosowaniu urządzenia optymalizującego COU24A-MP firmy BELIMO (rys. 3).
(...) 

wydanie 10/2007 

 

CZYTAJ CAŁOŚĆ, ZAMÓW PRENUMERATĘ:

TRADYCYJNĄ                         E-WYDANIE

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.