Reklama
 
 
 
Rozpływ powietrza z nawiewników w pomieszczeniach czystych
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 01.02.2007

Kształtowanie odpowiednich parametrów powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych, szczególnie wysokich, związane jest m.in. z koniecznością zastosowania prawidłowej organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu, a co za tym idzie prawidłowym doborem i rozmieszczeniem elementów nawiewnych i wywiewnych. Szczególnie istotnym jest dobór elementów nawiewnych, przez które może przepływać powietrze o temperaturze zarówno wyższej jak i niższej od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Zastosowane nawiewniki muszą zapewnić prawidłowe rozpływy powietrza niezależnie od temperatury nawiewu w pomieszczeniu.

Zatem dobór nawiewników powinien być przeprowadzony dla warunków obliczeniowych zarówno okresu letniego jak i okresu zimowego. Poprawne zastosowanie nawiewników wykorzystujących efekt Coand'a zapewnia intensywne przewietrzanie pomieszczenia oraz uzyskanie w strefie wymaganych parametrów powietrza. Projektowana organizacja wymiany powietrza powinna zapewniać ukształtowanie ruchu powietrza od obszaru wymagającego największej czystości do obszaru o wymaganiach najmniejszych.


W instalacjach klimatyzacyjnych pomieszczeń czystych stosowane są nawiewniki wyposażone w filtry o wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza, filtry absolutne. Urządzenia te montowane są w skrzynkach rozprężnych, których konstrukcja zapewnia wymaganą szczelność osadzenia wkładów filtracyjnych i łatwą ich wymianę. Napływ powietrza do pomieszczenia zachodzić może przez profilowane elementy nawiewne stanowiące uzbrojenie nawiewników bądź bezpośrednio przez filtry absolutne lub siatki stabilizujące. Elementy nawiewne kształtują profile strug powietrza napływającego do pomieszczenia, ich ukierunkowanie oraz decydują o rodzaju przepływu powietrza w pomieszczeniu. Przepływ ten może być zarówno burzliwy jak i laminarny. Konsekwencją rodzaju przepływu powietrza jest zmiana parametrów termodynamicznych i czystości powietrza w przemieszczającym się strumieniu.

CZYTAJ CAŁOŚĆ, ZAMÓW PRENUMERATĘ:

TRADYCYJNĄ                         E-WYDANIE
 

Reklama

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  • Pompy ciepła 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

  • Pompy ciepła 2014

  • Pompy ciepła 2012

Reklama

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.