Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Wentylatory bocznokanałowe S.C., DSC i PSC
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 08.05.2007

Przepisy techniczno-budowlane [1] w zasadzie pozwalają na pełną dowolność w projektowaniu wentylacji pożarowej, gdyż poza § 270 podano w nich tylko, że w niektórych budynkach lub częściach budynku taką wentylację należy zastosować, lub, że zastosowanie takiej wentylacji pozwala na złagodzenie innych wymagań np. dotyczących powierzchni strefy pożarowej lub dróg ewakuacyjnych. 

Szczegółowe postanowienia § 270 dotyczą w sposób oczywisty wyłącznie przewodowej wentylacji korytarzy i nie mogą być podstawą projektowania systemów bezprzewodowych (np. wentylacji strumieniowej) lub wentylacji oddymiającej dużych przestrzeni wewnętrznych jak tzw. patia czy atria).Należy przyjąć, że wprawdzie nie sformułowanego tego explicite, ale wynika to z kontekstu technicznego, część tego przepisu dotyczy przewodowej wentylacji korytarzy. Przyjęcie takiego znaczenia technicznego jest oczywiste i nie wymaga uzyskiwania odstępstw od przepisów w przypadku, gdy stosuje się oddymianie bezprzewodowe (np. klapy dymowe) lub, gdy oddymiane są, podane przykładowo, przestrzenie wewnętrzne.
W przepisach nie podano wymagań użytkowych, które powinny być spełnione w określonym czasie i w określonych obszarach budynku, czyli nie określono po co jest ta wentylacja, tzn. jakie funkcje powinna ona spełniać (rysunek 1). Stąd powstaje pytanie czy wentylacja pożarowa powinna umożliwiać ewakuację użytkowników, czy zapewniać bezpieczeństwo ekip ratowniczych i w jakim czasie.

  Bez określenia celu, tzn. okresu czasu, w którym powinno być zapewnione bezpieczeństwo, projektowanie wentylacji pożarowej nie ma większego sensu. Przy zupełnej dowolności przyjmowania modeli rozwoju pożaru, opisu geometrii, warunków brzegowych i początkowych, programu obliczeniowego i jego ograniczeń, można otrzymać zarówno ocenę stanu środowiska budynku jak i ilustrację o charakterze dydaktycznym. W obu przypadkach otrzymane wyniki stają się podstawą projektowania.

Stan graniczny środowiska a wentylacja pożarowa
  Środowisko pożaru oddziałuje na:
* strukturę budynku,
* instalacje użytkowe,
* instalacje bezpieczeństwa pożarowego,
* zawartość,
* użytkowników.
 
  W przypadku oddziaływań na strukturę budynku tj. konstrukcję i przegrody, możemy się ograniczyć do oddziaływań termicznych.
  Celem zastosowania wentylacji pożarowej jest obniżenie temperatury pożaru w ograniczonym czasie. Zwykle do rozpoczęcia akcji gaśniczej. Odpowiedź struktury budynku na oddziaływania termiczne ma charakter indywidualny i nie można w tym przypadku ustalić uniwersalnych związków między stanem termicznym środowiska a reakcją konstrukcji i przegród.
  Instalacje użytkowe, takie jak przewody wentylacyjne, przewody elektryczne itd. rozpatruje się głównie pod kątem ich możliwego udziału w rozprzestrzenianiu pożaru w budynku i wpływ wentylacji pożarowej na reakcję tych instalacji nie jest rozpatrywany.
  Instalacje bezpieczeństwa pożarowego można podzielić na następujące grupy:
1) instalacje tłumiące pożar,
2) instalacje odprowadzające dym i ciepło (tzn. instalacje oddymiające),
3) instalacje ograniczające przepływ dymu (instalacje nadciśnieniowe),
4) urządzenia ograniczające przepływ dymu i ciepła (klapy i inne zamknięcia otworów),
5) instalacje zapewniające funkcjonowanie newralgicznych obszarów budynku (np. sale operacyjne),
6) instalacje informatyczne i informacyjne. (...)

CZYTAJ CAŁOŚĆ, ZAMÓW PRENUMERATĘ:

TRADYCYJNĄ                         E-WYDANIE

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.