"OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE" - nowa książka nie tylko dla praktyków PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 9
SłabyŚwietny 

Kolejną propozycją Wydawnictwa SYSTHERM, nad którą trwają prace redakcyjne, a którą chcielibyśmy Państwu zaoferować jest wydanie II poprawione książki „OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE”. Jest to nowa pozycja wydawnicza adresowana do osób zawodowo związanych z branżą ogrzewniczą, studentów kierunków inżynierii środowiska na Politechnikach i innych uczelniach technicznych, jak również do osób poszukujących podstawowych informacji z tej dziedziny.  

Książka ta jest kontynuacją wydanego w 2002 roku tytułu „Ogrzewnictwo dla praktyków”, a także tytułu „Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie.

 

Montaż. Eksploatacja” wydanego w 2005 roku. Oba tytuły zostały opracowane pod redakcją prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk, w tym samym składzie autorskim (dr inż. Bronisława Antoniewicz, dr inż. Małgorzata Basińska, prof. dr hab. inż. Halina Koczyk).
Publikacja ta zawiera niezbędną wiedzę dotyczącą najczęściej stosowanych instalacji ogrzewań wodnych oraz miejscowych źródeł ciepła.

Podręcznik omawia wiadomości potrzebne podczas projektowania systemów ogrzewania, w tym w szczególności:
● wymagania ochrony cieplnej budynków wraz z obliczeniami cieplnymi i wilgotnościowymi przegród,
● zasady obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych oraz sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynków, porównanie aktualnych metod z obowiązującymi poprzednio,
● zasady doboru urządzeń kotłowni oraz niezbędnych zabezpieczeń,
● zasady projektowania sieci przewodów, doboru grzejników, armatury i automatyki,
● zasady certyfikacji energetycznej budynków.

W stosunku do wydania I podręcznik ten został uzupełniony o treści poruszające problematykę budownictwa energooszczędnego oraz oceną energetyczną budynków. Zamieszczone są w niej treści aktualnych przepisów zgodnych z dyrektywą parlamentu europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz polskimi uwarunkowaniami prawnymi.
Sposób projektowania poparto przykładowymi projektami instalacji dla budynku jednorodzinnego wraz z kosztorysami.
W książce poruszono ponadto takie tematy jak: projektowanie i wykonywanie ogrzewań podłogowych, układy solarne, kominki, zagadnienia termomodernizacji budowlanej oraz eksploatacji instalacji ogrzewania.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  • Pompy ciepła 2017

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.