Legionella w instalacjach budynków PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Wprowadzenie przepisów związanych z ograniczeniem  potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych wywoływanych przez bakterie Legionella stało się dla projektantów, służb epidemiologicznych i eksploatacyjnych impulsem do poszerzenia zakresu swojej wiedzy. Działania takie podjęli również autorzy publikacji, opierając się początkowo na procedurach stworzonych przez uznane, międzynarodowe stowarzyszenia, organizacje rządowe i ponadnarodowe. Niestety sama znajomość procedur i zaleceń dotyczących projektowania i eksploatacji instalacji nie poparta interdyscyplinarną i praktyczną wiedzą o zachodzących w nich zjawiskach jest często niewystarczająca do uzyskania zakładanych efektów. Zmusiło to autorów do przeprowadzenia szczegółowej analizy problemu obecności bakterii Legionella w instalacjach budynków, zarówno w aspekcie epidemiologicznym, jak i technicznym.

Przeprowadzone przez autorów badanie literatury krajowej i światowej wykazało, że pomimo dużej liczby publikacji, brakuje na rynku wydawniczym monografii praktycznie łączących te dwa wyżej wymienione aspekty, ułatwiających czytelnikowi zrozumienie występujących w instalacjach zjawisk fizycznych i mikrobiologicznych,  mających decydujący wpływ na stan higieniczny instalacji.

 

Mając na uwadze potrzebę szybkiego dostosowania instalacji w przeważającej części budynków w Polsce oraz sposobu ich eksploatacji  do  wymagań przepisów, autorzy postanowili wesprzeć ten proces i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. W powstałym kompendium wiedzy teoretyczno – praktycznej czytelnik może zapoznać się zarówno z przepisami związanymi z obecnością bakterii Legionella w instalacjach budynków, procedurami jej likwidacji, jak i pouczającymi, nie zawsze uwieńczonymi sukcesem przykładami realizacji zaleceń i procedur.

 

Będziemy usatysfakcjonowani, jeżeli książka okaże się użyteczna dla projektantów i użytkowników instalacji, służb epidemiologicznych, służb medycznych, a przede wszystkim jeżeli pomoże uratować czyjeś zdrowie lub życie.

 

Tytuł: Legionella w instalacjach budynków
Autorzy: Andrzej Wolski, Krzysztof Kaiser


Spis treści

1.    Wstęp

2.    Legioneloza – przyczyny i  konsekwencje zakażenia. Ryzyko infekcji.

 • Bakteria Legionella – występowanie
 • Drogi zakażenia
 • Konsekwencje zakażenia - Legioneloza
 • Ryzyko infekcji
 • Przyczyny zwiększonego ryzyka infekcji w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia
 • Skażone instalacje źródłem infekcji
 • Skutki uboczne podejmowanych działań zapobiegawczych. Szacowanie ryzyka.

 

3.    Środowiskowe czynniki rozwoju bakterii Legionella.

4.    Wpływ temperatury  ciepłej wody  na rozwój bakterii Legionella

5.    Wymagania aktów prawnych dotyczące występowania bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody

 • Wymagania obowiązujące w Polsce
 • Zalecenia obowiązujące w innych krajach
 • Dawka infekcyjna
 • Stopień skażenia instalacji a ryzyko infekcji
 • Badania wody na obecność bakterii Legionella

 

6. Węzły zasilające instalacje ciepłej wody  -  ograniczanie ryzyka rozwoju bakterii Legionella

 • Jakość zimnej wody zasilającej węzły ciepłej wody
 • Zasobniki ciepłej wody
 • Zasobniki z wężownicą
 • Sposoby doprowadzania wody cyrkulacyjnej do zasobnika
 • Przepływ wody cyrkulacyjnej poza zasobnikiem jako sposób zmniejszenia ryzyka rozwoju bakterii Legionella
 • Wysokotemperaturowe zasobniki ciepłej wody
 • Zasobniki w instalacjach solarnych i instalacjach wyposażonych w pompy ciepła
 • Cechy konstrukcyjno – materiałowe zasobników
 • Instalacje bezzasobnikowe
 • Redukcja liczebności bakterii Legionella w wymienniku płytowym
 • Pompy cyrkulacyjne

 

7.    Minimalizacja ryzyka rozwoju bakterii Legionella w instalacjach wodociągowych ciepłej wody

 • Podwyższona temperatura warunkiem ograniczenia ryzyka rozwoju bakterii Legionella
 • Rozkład temperatury wody w przewodach instalacji ciepłej wody z cyrkulacją wymuszoną
 • Podtrzymywanie temperatury wody w rurociągach przez elektryczne przewody grzejne
 • Koszty podtrzymywania temperatury minimalizującej ryzyko rozwoju bakterii Legionella
 • Zachowanie ciągłego przepływu wody w obiegach cyrkulacyjnych
 • Wpływ rozbioru z instalacji ciepłej wody na przepływy w obiegach cyrkulacyjnych
 • Zalecane średnice przewodów, grubości izolacji i prędkości przepływu w instalacjach ciepłej wody
 • Projektowanie instalacji ciepłej wody
 • Korozja instalacji
 • Równoważenie instalacji
 • Błędy eksploatacyjne

 

8.    Dezynfekcja instalacji ciepłej wody

 • Dezynfekcja termiczna – narodziny metody i jej zasady
 • Realizacje praktyczne dezynfekcji termicznej
 • Dezynfekcja jonami miedzi i srebra
 • Dezynfekcja chemiczna chlorem gazowym, podchlorynem sodu, dwutlenkiem chloru
 • Ozonowanie wody
 • Dezynfekcja wody promieniowaniem ultrafioletowym
 • Filtracja wody, filtracja sterylna
 • Inne metody oczyszczania wody z mikroorganizmów
 • Dezynfekcja instalacji – konieczne zachowanie umiaru

 

9.    Bakterie Legionella w instalacjach klimatyzacji – wentylacji

 • Obszary rozwoju bakterii Legionella
 • Czerpnie powietrza
 • Przewody doprowadzające powietrze do central wentylacyjnych
 • Filtracja powietrza
 • Wymienniki ciepła
 • Nawilżacze powietrza
 • Nawilżacze parowe
 • Nawilżacze wodne
 • Uzdatnianie wody do nawilżania
 • Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne
 • Tłumiki hałasu, izolacje termiczne i akustyczne
 • Wymagania konstrukcyjno – materiałowe związane z utrzymaniem dobrego stanu higienicznego instalacji
 • Czyszczenie instalacji wentylacyjnej
 • Wentylatorowe chłodnie wieżowe
 • Klimatyzatory, fan-coile, sufity chłodzące...

 

10.    Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji instalacji  skażonych bakteriami Legionella

11.    Zalecenia dla szpitali

 • Wymogi technologiczne
 • Wymogi organizacyjne

 

12.    LiteraturaCena: 45,00 zł plus koszty przesyłki 14,64 zł.

Sprzedaż prowadzi:

Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel. /fax: 022 843 77 71
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

 • Pompy ciepła 2017

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.