Nowy Recknagel PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 
Data dodania: 20.06.2008

     Odzwierciedleniem współczesnego stanu techniki oraz tendencji panujących w branży Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji jest NOWY RECKNAGEL 08/09, który pojawi się na polskim rynku w maju 2008.
    Książka ta od ponad 100 lat łączy najnowsze technologie z ich praktycznym zastosowaniem oraz prezentacją produktów. 

    Tradycja tej książki została zapoczątkowana w 1897 roku. W Polsce znana dzięki tłumaczeniom z 1976 i 1994 roku. Przełożona na różne języki zyskała uznanie fachowców w wielu krajach świata, stając się wyznacznikiem rozwoju w branży.
    Książka ta jest zarówno nieodzownym narzędziem pracy dla inżynierów, projektantów, architektów, inspektorów nadzoru i zarządców Facility Management, jak również wykładnią wiedzy na uczelniach technicznych.
    RECKNAGEL to odpowiedź na współczesne potrzeby, generujące nowe pytania i problemy związane z postępującymi zmianami klimatycznymi. Na bazie zawartej w nim fundamentalnej wiedzy możliwe jest podjęcie działań w tym zakresie, do czego szczególnie zobowiązana jest branża Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji.
    Poruszając najbardziej aktualne tematy takie jak energie odnawialne i wskazując na możliwe zastosowania praktyczne staje się swoistym mostem pomiędzy gospodarką, techniką i nauką.
    RECKNAGEL zawiera zarówno przejrzystą prezentację podstaw teoretycznych, jak również obszerne informacje techniczne poparte konkretnymi przykładami obliczeń. Na jego treść składają się liczne wzory i tabele przeliczeniowe ułatwiające korzystającemu wykonanie dokładnych obliczeń. Takie połączenie teorii z praktyką daje czytelnikowi szansę na rozwiązanie prawie każdego występującego w praktyce problemu.
    Książka ma czytelny układ tematów i zawiera odnośniki pozwalające zapoznać się z różnymi aspektami rozważanego problemu. Wzbogacona dużą ilością ilustracji i interpretacją najnowszych osiągnięć techniki, jest świadectwem rozwoju branży.
    RECKNAGEL wzbogacono także o słownik rzeczowy – kl. najczęściej używanych nazw i oznaczeń z ich odpowiednikami w językach angielskim i niemieckim oraz solidnie opracowany rozdział „Polskie stowarzyszenia, zrzeszenia, szkoły i instytuty”.
    Oryginalność tej pozycji tworzy jasną prezentacja faktów naukowych popartych licznymi przykładami praktycznego zastosowania, a ujęte w niej uregulowania prawne odzwierciedlają aktualną sytuację ustawodawczą w Unii Europejskiej i Polsce.

AUTORZY:
● prof.dr inż. Ernst Rudolf Schramek – wykładowca tematyki technicznego wyposażenia budynków na Uniwersytecie Budownictwa w Dortmundzie. Od wielu lat współtwórca i inicjator wszelkich zmian w kolejnych wydaniach.
● liczne grono współautorów dzieła to uznani wybitnej klasy eksperci w dziedzinie nauki i przemysłu;
● prof. dr hab. inż. Gerard Jan Besler – koordynator prac polskiego zespołu naukowo-redakcyjnego. Wieloloetni przewodniczący Sekcji Ogrzewnictwa Ciepłownictwa i Klimatyzacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii nauk. Od 33 lat organizator międzynarodowej konferencji „Air Conditioning, Protection & District Heating”. Sprawuje opiekę naukową nad jakością polskiego przekładu;
● prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak – dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska – Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Koordynator prac zespołu naukowo-redakcyjnego. 

Wydanie 6/2008 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  • Pompy ciepła 2017

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.