Reklama
Reklama
 
 
 
Kongres PORT PC podczas targów RENEXPO® Poland 2016 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 28.12.2016

VI Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej odbyły się w dniach 19-21 października 2016 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Patronat Honorowy nad wydarzeniem organizowanym przez REECO Poland objęli: Ministerstwo Energii oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Targi z jednej strony prezentują potencjał energii odnawialnej i jej możliwości rozwoju w Polsce, z drugiej – ułatwiają firmom z zagranicy nawiązanie cennych kontaktów biznesowych na polskim rynku. Dodatkowo, dzięki bogatemu programowi wydarzeń towarzyszących, są cennym źródłem specjalistycznej wiedzy i umożliwiają podejmowanie dyskusji na istotne dla branży tematy. Tak było również w tym roku. Targi odwiedziło blisko 4170 osób. Tradycyjnie Targi RENEXPO® Poland rozpoczęła ofi cjalna ceremonia otwarcia, w której wzięli udział m.in. partnerzy i patroni targów oraz goście specjalni. Licznie zgromadzonych gości powitali: Małgorzata Bartkowski, Project Manager Targów RENEXPO® Poland oraz Bartosz Dubiński, Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

 

 

 

2016 11 10 1

 

 

W targach RENEXPO® Poland 2016 wzięło udział 103 wystawców, którzy prezentowali swoją ofertę w ośmiu sektorach: bioenergia (energia z drewna, biomasa, biogaz, biopaliwa), energia wiatrowa, CHP − kogeneracja, energooszczędne budownictwo i renowacja budynków, energia wodna, pompy ciepła, energia geotermiczna oraz energia słoneczna. Zdecydowanie dominowały ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i energetyka wodna. Nie zabrakło również stoisk, na których przedstawiane były rozwiązania z zakresu m.in. energetyki wiatrowej i geotermalnej czy związanej z branżą biogazową. Wśród wystawców znalazły się nie tylko firmy z Polski, ale – jak przystało na targi międzynarodowe – również z Niemiec, Czech, Litwy, Austrii, Anglii, Ukrainy, Indonezji i Stanów Zjednoczonych. Wielu wystawców podkreślało sprawną organizację targów oraz wysoką frekwencję zwiedzających, co dla wydarzeń tego typu jest wartością kluczową.

 

Pierwszego dnia – 19 października zostały ogłoszone wyniki piątej edycji konkursu o Puchar RENERGY AWARD w dwóch kategoriach: „Innowacyjna technologia Targów RENEXPO® Poland” oraz „Wybitna osobowość branży OZE”. W pierwszej kategorii zwyciężyły dwie firmy: CORAB Sp. z o.o. oraz Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., natomiast za wybitną osobowość branży OZE została uznana w Sylwia Koch-Kopyszko z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI). Laureaci nie kryli swojej radości. Po ogłoszeniu wyników konkursu nastąpiła uroczysta kolacja profesjonalistów OZE, która była m.in. okazją do świętowania 5. Jubileuszu Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

 

Każdego dnia Targom RENEXPO® Poland towarzyszyły specjalistyczne konferencje, kongresy i fora branżowe, umożliwiające wymianę wiedzy, a także zachęcające do dyskusji na aktualne tematy dla sektora OZE. W sumie w wydarzeniach towarzyszącym targom wzięło udział ponad 1360 uczestników!

 

Pierwszego dnia targów przy pełnej sali odbyła się Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce, podczas której eksperci z towarzystw fotowoltaicznych, przedstawiciele przemysłu PV oraz władz państwowych i lokalnych dyskutowali m.in. na temat szans oraz barier na drodze rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju. Tego dnia słuchacze wzięli również udział w dwudniowej Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej, która została poprowadzona w formie interesującej dyskusji na temat wyzwań i możliwości, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce. Ciekawą debatą pt. „Co dalej z energetyką odnawialną w Polsce” rozpoczęła się konferencja „Społeczne aspekty OZE”, forum „Budynek i energia” na temat technologii energooszczędnych w obiektach wielkopowierzchniowych i wielkogabarytowych. Po debacie zostały omówione dwa ważne tematy: „Nowe technologie OZE, a nowy europejski rynek energii” oraz „Miejsce OZE w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski”. Program wydarzeń towarzyszących pierwszego dnia zamknęła szósta edycja Dnia Samorządowca, w której wzięli udział m.in.: przedstawiciele urzędów marszałkowskich, urzędów miast i gmin, a także fi rm zajmujących się wytwarzaniem i przesyłem energii.

 

Drugi dzień targów część merytoryczną wypełniły m.in. kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Forum Biogazu. Dużym zainteresowaniem cieszył się również międzynarodowy kongres na temat magazynowania energii w Polsce. Tego dnia została też przedstawiona sytuacja na polskim i światowym rynku pracy w sektorze OZE w strefie kariery „Teraz środowisko”.

 

 

Kongres PORT PCV Kongres PORT PC poświęcony znaczeniu pomp ciepła w likwidacji niskiej emisji odbył się 20. października podczas 6 Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej Renexpo.

 

Ze względu na jubileuszowy charakter konferencji, wydarzenie było również okazją do podsumowania pięcioletniej działalności stowarzyszenia. Prezentację o tym co udało się osiągnąć przez pięć lat istnienia organizacji wygłosił prezes PORT PC Paweł Lachman. Podstawowym celem, na którym opierają się główne działania PORT PC, jest zwiększanie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła. Do działań tych należy między innymi wprowadzenie w Polsce znaku EHPA Q oraz europejskiego systemu szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła Eucert. W dotychczasowym dorobku stowarzyszenia jest również sześć części branżowych wytycznych PORT PC.

 

W Polsce każdego roku przez zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju ginie około 45 tysięcy mieszkańców. Niska emisja zanieczyszczeń w bardzo dużej mierze przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Zdaniem prezesa Pawła Lachmana – Wyzwania klimatyczne i konieczność szybkiej redukcji emisji CO2 wskazują, że za 15 lat w Europie pompy ciepła mają szansę zastąpić kotły gazowe czy olejowe, a w wielu przypadkach zastępują już kotły węglowe. Biorąc pod uwagę konieczność szybkiej likwidacji problemu niskiej emisji w Polsce, pompy ciepła mogą idealnie wpisać się w powyższe cele redukcyjne. Prezes PORT PC przedstawił również nowe inicjatywy jakie stowarzyszenie zamierza podjąć w najbliższej przyszłości. Do działań tych należy między innymi wydanie kompleksowych wytycznych pomp ciepła w 2017 roku, współpraca z agendą ONZ Global Compact, a także planowane kampanie informacyjne o pompach ciepła.

 

 

2016 11 11 1

 

 

Swoją prezentację wygłosił także pan Karl-Heinz Stawiarski – prezes niemieckiego stowarzyszenia Bundesverband Wärmepumpe (BWP), które od wielu lat z sukcesem działa na rzecz rozwoju technologii pomp ciepła w Niemczech. Według ostatnich informacji rząd niemiecki planuje wprowadzić zakaz sprzedaży kotłów olejowych i gazowych od 2030 roku. Sprzedawane będą tylko urządzenia korzystające z OZE. Co ciekawe druga izba niemieckiego parlamentu Bundesrat opowiada się za tym by również od 2030 roku wprowadzić zakaz rejestracji samochodów z silnikiem spalinowym. Oznaczałoby to, że kierowca kupujący samochód za 14 lat musiałby wybrać samochód z napędem elektrycznym. 

 

Ważną częścią Kongresu było wystąpienie Dyrektora Inicjatywy Generalnego Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce pana Kamila Wyszkowskiego. Prelegent przedstawił główne zagadnienia i problemy ujęte w opublikowanym niedawno Raporcie Agendy ONZ. Jest to pierwszy, kompleksowy raport dotyczący niskiej emisji. Autorem rozdziału poświęconego tej tematyce jest pan Andrzej Guła – prezes Polskiego Alarmu Smogowego (PAS), który również wygłosił prezentację podczas konferencji PORT PC. Wykład dotyczył skutecznej walki z problemem niskiej emisji, który jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Pan Andrzej Guła w swojej prezentacji zwrócił uwagę na brak standardów emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe. Zdaniem prelegenta problemem jest także brak odpowiednich norm jakości węgla, który wciąż jest stosowany w znacznej części polskich budynków. Prezes PAS podkreślił, że Alarmy Smogowe w swoich działaniach nie preferują żadnych technologii grzewczych, jednak fakt nierównego traktowania technologii bezemisyjnych takich jak pompy ciepła jest niezrozumiały. 

 

Szczególnie duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła część techniczna, podczas której omawiane były między innymi poradniki przygotowane przez PORT PC we współpracy z BWP. Przedstawiono również 30 specjalnie przygotowanych narzędzi projektowych do doboru różnych elementów instalacji z pompami ciepła. Narzędzia te od Kongresu są dostępne w regularnej sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego PORT PC. W czasie konferencji zapowiedziano także wydanie nowych kompleksowych wytycznych projektowania i doboru instalacji z pompami ciepła w pierwszej połowie 2017 roku. 

 

Kongresowi towarzyszyły liczne panele dyskusyjne i rozmowy w kuluarach. Całe wydarzenie sprzyjało nabywaniu nowej wiedzy, utrwaleniu posiadanej i wymianie poglądów na szeroko pojęty temat pomp ciepła.

 

„Chłodnictwo&klimatyzacja” było patronem medialnym tego Wydarzenia.

 

Kongres PORT PC był częścią VI Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, które odbyły się w dniach 19-21 października 2016 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

 

 

Opracowanie redakcyjne, zdjęcia Waldemar Joniec

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.