Reklama
Reklama
 
 
 
CHILLVENTA 2016 THERMOKEY – trzy nowe rewolucje w wymianie ciepła PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 29.12.2016

Rewolucyjny blok mikrokanałowy do suchych chłodnic cieczy

 

Obecnie mija 8 lat od czasu, gdy bloki mikrokanałowe znalazły zastosowanie w aplikacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Technologia, wywodząca się z przemysłu motoryzacyjnego, po dokonaniu pewnych zmian, z powodzeniem jest obecnie wykorzystywana w skraplaczach. Wykonane całkowicie z aluminium wymienniki ciepła doskonale współpracują z czynnikami oraz olejami chłodniczymi (POE oraz PAG). Właściwości aluminium pozwalają na stosowanie wymienników mikrokanałowych także w aplikacjach amoniakalnych oraz propanowych.

 

Zalety bloków mikrokanałowych (niska waga, niewielka objętość wewnętrzna i małe opory po stronie powietrznej) spowodowały ich masowe stosowane w generatorach wody lodowej, w obiegach skraplających.

 

 

2016 11 22 1

 

 

Skoro odniosły sukces na tym polu, sama narzucała się myśl, aby rozszerzyć zastosowanie bloków mikrokanałowych do chłodzenia roztworów glikolu, w suchych chłodnicach cieczy oraz w chillerach jako free-cooling. Takie wykorzystanie napotkało jednak na pewne bariery, jakie trzeba było pokonać. Po pierwsze, należało obniżyć opory przepływu cieczy. Dokonano tego zwiększając nieco wysokość profilu mikrokanałowego oraz zmniejszając ilości sekcji wewnątrz. Po drugie, w aplikacjach glikolowych, blok mikrokanałowy wymaga stosowania inhibitorów celem uniknięcia korozji aluminium. W efekcie pracy inżynierów powstał blok suchej chłodnicy cieczy charakteryzujący się niską wagą, małą objętością wewnętrzną oraz, dzięki w pełni automatycznej produkcji, ceną niższą niż tradycyjne bloki miedziano-aluminiowe.

 

 

Moduł mikrokanałowy w układzie V

 

Od lat firma ThermoKey otrzymywała zapytania o modułowy wymiennik ciepła (sucha chłodnica cieczy lub skraplacz). Pytania te zawsze były motywowane ograniczeniami odnośnie transportu lub instalacji, szczególnie w centrach miast. Dotychczas takie rozwiązanie było praktycznie niedostępne z uwagi na ograniczenia tradycyjnej technologii miedziano- aluminiowej.

 

Obecnie sytuacja uległa radykalnej zmianie. Wdrożenie technologii bloków mikrokanałowych, także w suchych chłodnicach cieczy, pozwoliło na zrealizowanie marzenia o wymienniku modułowym. ThermoKey jest obecnie w stanie dostarczać takie urządzenia pracujące jako sucha chłodnica cieczy (też free-cooling), skraplacz lub kombinacja obu tych funkcji. 

 

Moduł w układzie V o długości 2245 mm może być wyposażony w dowolny blok mikrokanałowy (również dwuwarstwowy) oraz wentylatory AC lub EC.

 

 

2016 11 22 2

 

 

Modułowa konstrukcja pozwala na składanie, jak z klocków, już na miejscu instalacji, urządzenia o wymaganych parametrach. Oprócz elastyczności wykonania, nowa konstrukcja pozwala na znaczne oszczędności kosztów instalacji (do 40%) z uwagi na wyeliminowanie konieczności stosowania ciężkiego dźwigu. Każdy z modułów może być wyniesiony na dach przy użyciu lekkiego dźwigu i przetransportowany na miejsce przy pomocy lekkiego sprzętu. Całość zostaje zmontowana już na miejscu docelowym.

 

Dzięki tym cechom, istnieje również możliwość prostej rozbudowy istniejącego systemu w miarę wzrostu zapotrzebowania na odbiór ciepła.

 

 

Evaporative Panel System (EPS) system adiabatyczny ze złożem

 

Firma ThermoKey, od lat stawiająca na rozwój systemów adiabatycznych, do dziś dysponowała dwoma rodzinami takich produktów: 

1. Systemem AFS (Air Fresh System), gdzie woda pod wysokim ciśnieniem jest rozpylana w postaci drobnej mgły. Ilość wody oraz wielkość kropel jest tak dobrana aby zapewnić całkowite jej odparowanie zanim zetknie się z lamelami. Można to nazwać pewnego rodzaju układem pośrednim, ponieważ najpierw schładzamy powietrze a dopiero ono schładza blok lamelowy;

2. Systemem WFS (Wet Fin System), w którym woda jest natryskiwana bezpośrednio na lamele, odbierając ciepło dokładnie tam gdzie ono powstaje. Jest to system efektywniejszy ponieważ bezpośredni. Pozwala na schłodzenie cieczy nawet o 10-11 K w stosunku do temperatury otoczenia.

 

 

2016 11 23 1

 

 

W chwili obecnej wdrożono do produkcji trzeci system (EPS – Evaporative Panel System) łączący w sobie cechy obu poprzednich a także zapewniający nowe udogodnienia. System EPS jest wyposażony w złoża (panele celulozowe lub kompozytowe) nawilżane przez niskociśnieniowe zraszacze. Dzięki temu, uzyskamy sprawność systemu AFS przy znacznie niższych nakładach fi - nansowych ponieważ nie jest wymagana pompa, system uzdatniania wody, ani lamele zabezpieczane lakierem hydrofobowym. Ponadto, wymienne złoża stanowią fi ltr eliminujący kłopotliwą konieczność czyszczenia bloku lamelowego. Same złoża mogą być, na czas konserwacji, zastąpione czystymi, co ułatwia obsługę okresową.

 

Dzięki jednorodnej i regulowanej, stosownie do potrzeb, dystrybucji wody na złożach zapewniono wysoki poziom saturacji, a co za tym idzie, wysoką wydajność przy zredukowanym do minimum zużyciu wody. Ponieważ woda, w żadnych warunkach, nie ma kontaktu z wymiennikiem ciepła a złoża są tanie i wymienne, praktycznie wyeliminowano ograniczenia czasu pracy na mokro. Deklarowany czas pracy na poziomie 8000 godzin rocznie oznacza, że system może pracować na mokro przez cały czas, nawet w najcieplejszym klimacie.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.