Reklama
Reklama
 
 
 
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 17.01.2017

Ponad 420 uczestników brało udział w pierwszych Warsztatach PZiTS, które odbyły się w dniach 6-7 października 2016 r. w Warszawskim Domu Technika – NOT. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Patronat honorowy nad Warsztatami objął Minister Infrastruktury i Budownictwa, jak również Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Izba Projektowania Budowlanego. 

 

 

2016 12 18 1

2016 12 18 2

 

 

Nadrzędnym celem Warsztatów było stworzenie warunków do rozwoju zawodowego projektantów, rzeczoznawców oraz innych specjalistów poprzez zapoznanie się z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego. Celami szczegółowymi Warsztatów było: podniesienie poziomu wiedzy specjalistów branży sanitarnej, praktyczna wymiana wiedzy między specjalistami danej dziedziny m.in. nt prowadzonych projektów, umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych i rozwiązania problemów specyfi cznych dla danej specjalizacji, edukacja studentów, młodego pokolenia projektantów oraz przyszłych rzeczoznawców.

 

Podczas 2 dni swoją wiedzą z uczestnikami podzieliło się przeszło 40 prelegentów reprezentujących zarówno świat nauki (Instytut Nafty i Gazu – PIB, Instytut Techniki Budowlanej – PIB, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), jak również doświadczeni projektanci, rzeczoznawcy oraz wykonawcy reprezentujący m.in.: BSiPG Gazoprojekt S.A, Gaz-System S.A., Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, PGNiG S.A. i PGNIG Technologie S.A. oraz Polską Spółka Gazownictwa.

 

 

2016 12 18 3

2016 12 18 4

 

 

Zakres Warsztatów obejmował następujące dziedziny: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, gazownictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja. Prelekcje odbywały się symultanicznie w 4 salach Domu Technika. Każdy dzień rozpoczynały dwa referaty plenarne – pierwszego dnia pt. „Bezpieczeństwo dostaw gazu spojrzenie dostawcy i operatora” oraz „Przeciwdziałanie poważnym awariom – spojrzenie praktyka”, natomiast drugiego dnia „Projekt budowlany w kontekście regulacji związanych z prawem autorskim i ochroną danych osobowych” oraz „Efektywność energetyczna w układach HVAC – gdzie szukać oszczędności?”. 

 

Podczas sesji tematycznych omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: przeglądu obowiązującego ustawodawstwa (unijnego i krajowego) oraz norm z zakresu projektowania, projektowania instalacji z użyciem technologii BIM, wspomagania komputerowego, zastosowania nowoczesnych materiałów i technologii w projektowaniu sieci i instalacji, charakterystyki energetycznej budynków. 

 

 

2016 12 18 5

 

 

W trakcie Warsztatów przyznane zostały również nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodę w konkursie otrzymały:

 • Mgr inż. Wioleta Szultka i mgr inż. Aleksandra Zelma za pracę pod tytułem „Eksperymentalna analiza wartości współczynników oporów lokalnych przy przepływie przez trójnik dla wybranych systemów rur wielowarstwowych” przygotowaną pod opieką dr inż. Katarzyny Weinerowskiej-Bords z Politechniki Gdańskiej. 

 

 

2016 12 19 1

2016 12 19 2

 

 

Wyróżnienia natomiast otrzymali: Mgr inż. Niccolo Isoli (Politechnika Warszawska), Mgr inż. Justyna Kotus (Politechnika Warszawska) oraz Kamil Łukasz Kuźmiński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Kapituła Konkursu zaznaczyła, że wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, a także innowacyjnym podejściem w rozwiązaniu problemu inżynierskiego.

 

 

2016 12 19 3

2016 12 19 4

 

 

Partnerami Warsztatów byli:

 • Partner Strategiczny: Armstrong Fluid Technology Polska
 • Partner Platynowy: Uponor Sp. z o.o.
 • Partner Złoty: Niczuk-Metall PL Sp.J., Swegon Sp. z o.o., ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o., Emerson Network Power Poland, FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.j., Jeven Sp. z o.o.
 • Partner Srebrny: Viessmann Sp. z o.o., Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., SANKOM Sp. z o.o.

 

 

 

Zagadnienia z zakresu instalacji HVAC podejmowane podczas Warsztatów:

 • Efektywność energetyczna w układach HVAC – gdzie szukać oszczędności? – M. Hirsz, M. Szczecina
 • Praktyczne zastosowanie przepisów przeciwpożarowych przy projektowaniu instalacji wentylacji pożarowej – G. Kubicki
 • Optymalizacja przestrzeni przepompowni HVAC w świetle dostępności powierzchni we współczesnych budynkach – M. Szczecina, S. Galmot Kerr
 • Nowe inicjatywy europejskie w zakresie oceny wydzielania związków niebezpiecznych z wyrobów budowlanych a jakość powietrza wewnętrznego – A. Goljan
 • Stropy Aktywne – energooszczędne rozwiązanie ogrzewania i chłodzenia budynków biurowych – Z. Budnik
 • Zakres i zawartość projektu budowlanego i wykonawczego instalacji HVAC – M. Chludzińska
 • Projektowanie systemów HVAC z użyciem technologii BIM – P. Bartkiewicz
 • Redukcja ilości elementów układów HVAC przy zachowaniu funkcjonalności i wydajności – M. Szczecina, J. Schulz
 • Interpretacja przepisów w świetle praktyki projektowania instalacji wentylacji – M. Tryjanowski
 • Charakterystyka energetyczna budynków. Praktyka obliczeń i przyjmowanych założeń w celu osiągnięcia wartości współczynników EP określonych w Warunkach Technicznych – E. Zaborowska
 • W poszukiwaniu energooszczędności w instalacjach wody lodowej – L. Kłos
 • Ogrzewanie i wentylacja obiektów przemysłowych z zastosowaniem niskotemperaturowych źródeł ciepła – G. Perestaj, J. Doroszkiewicz
 • Energooszczędność w aspekcie rosnących wymagań dotyczących separacji tłuszczu w wentylacji kuchni – P. Łopacki
 • Projektowanie systemów klimatyzacji dla data center wraz z przeglądem najnowszych technologii – A. Ważyński

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.