e-Service – sprawny serwis Email
Ocena użytkowników: / 26
SłabyŚwietny 
Data dodania: 09.12.2013

11-2013 okladka Rozmowa z Zuzanną Szymańską, specjalistą PR w firmie QSG S.A.

 

 

 
e-Service jest oprogramowaniem przeznaczonym do obsługi zleceń serwisowych. Co powoduje, że jest to system, którym powinny zainteresować się firmy serwisowe?
ZSz: e-Service to polski produkt, stworzony przez zespół osób z wieloletnim doświadczeniem na rynku usług serwisowych i informatycznych. Właśnie ta wiedza, połączona z analizą specyfiki branży, pozwoliła na zaprojektowanie narzędzia na wskroś elastycznego, przeznaczonego praktycznie dla wszystkich firm serwisowych. Mowa przede wszystkim o mobilnych serwisach naprawczych maszyn i urządzeń, świadczących usługi dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw. e-Service to system, który przyda się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest szybkie dotarcie ekipy serwisowej na miejsce usterki, oraz gdzie pożądana jest sprawna komunikacja na linii Klient – Kierownik Serwisu – Lider Serwisu.

 

 2013-11-16-1

Zuzanna Szymańska

 

Jakie cechy e-Service można uznać za najbardziej pożądane z punktu widzenia właściciela firmy serwisowej, jej pracowników i klientów?
ZSz: e-Service wyróżnia kilka zasadniczych cech. Na pewno korzystanie z systemu znacznie skraca czas potrzebny na formalną obsługę zleceń, a także eliminuje papierowy obieg dokumentów. Organizuje pracę firm serwisowych, dając możliwość działania w ramach trzech współgrających ze sobą paneli – jeden z nich przeznaczony jest dla Koordynatora Serwisu, drugi – Lidera Zespołu Serwisowego, a trzeci dla Klienta. Każda z tych stron ma dostęp do istotnych dla siebie danych, obejmujących m.in. pełną kontrolę nad zgłoszonymi Zleceniami i realizowanymi w danym momencie czynnościami serwisowymi. Zmiany dokonywane przez użytkowników systemu są widziane przez wszystkich w czasie rzeczywistym. Zatem jeżeli Klient na swoim Panelu zgłasza Zlecenie, pojawia się ono automatycznie w Panelu Koordynatora Serwisu. Obie strony widzą także postępy dokonywane przez Lidera Zespołu Serwisowego. Wiedzą, czy serwisant jest już na miejscu, czy jeszcze w drodze do Klienta, kiedy zacznie i kiedy zakończy prace oraz jak dalece zaawansowane są czynności serwisowe nad zgłoszonymi urządzeniami. Wszystkie najistotniejsze informacje są widoczne od razu, dzięki pełnej mobilności oraz pracy w trybie online.
Dostęp do Aplikacji, specjalnie stworzonej na urządzenia typu smartphone z systemem Android, otrzymuje także Lider Zespołu Serwisowego. Dzięki temu Serwisant wie, gdzie ma się udać, z kim skontaktować na Obiekcie Klienta i jakie działania wykonać, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem Serwisu. Wystarczy do tego aplikacja e-Service wgrana na telefon komórkowy z GPS oraz dostępem do Internetu.

 

 

Jak wygląda Panel Koordynatora Serwisu, jakie funkcjonalności zawiera i które z nich wpływają na komfort i jakość pracy oferowanej przez firmę serwisową?
ZSz: Panel Koordynatora Serwisu to aplikacja webowa, przeznaczona dla osoby zarządzającej Zespołem Serwisowym, czyli przyjmującej Zlecenia i delegującej serwisantów do wykonywania określonych prac. Koordynator Serwisu ma bieżącą kontrolę nad aktualnymi pozycjami Liderów Zespołów Serwisowych oraz wgląd w bieżący status Zlecenia, nad którym aktualnie pracuje dana ekipa. Dzięki temu nie musi bezustannie „wisieć na telefonie” z Liderem Serwisu, żeby mieć wiedzę o zaawansowaniu prac przy bieżącym Zleceniu.
Co więcej, Koordynator Serwisu posiada wszelkie informacje o obiektach Klientów i urządzeniach, przeznaczonych do bieżących serwisów czy też naprawy. Może również sprawdzać historię zdarzeń serwisowych na danym urządzeniu, przeglądać raporty powykonawcze oraz załączone pliki multimedialne, dokumentujące stan przed jak i po czynnościach serwisowych (naprawczych).
Dzięki gromadzeniu w systemie wszelkich informacji, odbywających się w większości przypadków „w tle” pracy Serwisanta, możemy mówić o pełnej optymalizacji działań na linii Koordynator Serwisu – Lider Serwisu – Klient.

 

 

2013-11-16-2
 Relacje Klienci - Serwisy

 

W jaki sposób z e-Service korzysta Lider Serwisu?
ZSz: Jak już zostało wspomniane wcześniej, Lider Zespołu Serwisowego korzysta z aplikacji mobilnej, w której widnieją wszystkie przyjęte Zlecenia oraz Listy Kontrolne, niezbędne do prawidłowego do zrealizowania Zlecenia. Lider wie, gdzie ma się udać i jakie prace wykonać, bez konieczności kontaktu z Centralą. Rozwiązanie to zapewnia skuteczny przepływ informacji oraz maksymalnie usprawnia proces komunikacji na linii Koordynator Serwisu – Lider Serwisu, powodując szybkie i rzetelne wykonanie zleconego przez Klienta zgłoszenia.
Lider Zespołu Serwisowego ma pełen wachlarz możliwości. Otrzymuje powiadomienie na telefon o złożeniu Zlecenia przez Klienta wraz z informacjami o lokalizacji Obiektu i urządzeniach wymagających serwisu. Dzięki funkcji „Prowadź do...” łatwo trafia do punktu docelowego, by wykonać Zlecenie. Realizując zadania z Listy Kontrolnej, na bieżąco aktualizuje stopień zaawansowania realizacji Zlecenia, wykonując przy okazji dokumentację w postaci multimediów (zdjęcie, notatka głosowa lub film). Po zakończeniu wszystkich czynności serwisowych osoba odbierająca prace składa podpis (na ekranie smartphone'a) pod dokumentacją powykonawczą, potwierdzając tym samym zakończenie prac Ekipy Serwisowej na danym Obiekcie.
Aplikacja mobilna to także podręczna Skrzynka Narzędziowa, w której – oprócz Aplikacji stworzonych przez producenta serwisowanych urządzeń, wspomagających pracę Serwisanta – może być przechowywana wszelka dokumentacja potrzebna do rzetelnego przeprowadzenia czynności serwisowych (dokumentacja DTR, wszelkie inne pomocne materiały m.in. multimedia).
Co istotne, e-Service to także wsparcie dla Koordynatora Serwisu, który na bieżąco otrzymuje informacje określające dokładną lokalizację Lidera Serwisu oraz status dokonywanych przez niego prac. Może dzięki temu lepiej planować grafik prac swoich Ekip Serwisowych, dostarczając serwisantom wszystkie niezbędne do pracy informacje w błyskawiczny sposób. Warto zaznaczyć, że za pośrednictwem swojego Panelu Koordynator Serwisu może przesłać wszelkie materiały pomocne przy realizacji Zlecenia, takie jak instrukcje, dokumentacje techniczne, zdjęcia, filmy itp. Może także uzupełniać treść Zleceń o elementy Listy Kontrolnej (Czynności lub Akcje, prowadzące krok po kroku przez Zadanie Zlecenia, szczególnie pomocne dla mniej doświadczonych Serwisantów).
Warto również zaznaczyć, iż aplikacja może pracować w trybie offline, na wypadek gdyby w miejscu realizacji Zlecenia nie było możliwości uzyskania połączenia z internetem (brak WiFi czy też zasięgu GSM). Wszelkie dane zostają wówczas zsynchronizowane z Panelami Kierownika Serwisu oraz Klienta niezwłocznie po uzyskaniu połączenia z internetem.

 

 

2013-11-17-1

 

2013-11-17-2

 

2013-11-17-3

 Przykładowe zrzuty ekranu przedstawiające: listę zleceń, podgląd danych klienta i urządzeń do obsługi oraz podgląd zlecenia


e-Service koordynuje prace wykonywane przez Liderów Serwisu oraz Koordynatora Serwisu. A w jaki sposób wspomaga Klienta firmy serwisowej?
ZSz: Niezmiernie ważnym elementem aplikacji jest Panel Klienta, służący do zgłaszania Zleceń do wybranych – często domyślnych dla Obiektów czy nawet Urządzeń – firm serwisowych. W specjalnie przygotowanym Panelu Klient wprowadza informację o urządzeniu wymagającym naprawy (jego lokalizacja i etykieta QR Code jest wprowadzana podczas pierwszej wizyty Lidera Serwisu – nie ma więc ryzyka serwisowania nie tego urządzenia co potrzeba). W systemie zaewidencjonowane są już wszystkie urządzenia przeznaczone do serwisu wraz ze szczegółowymi informacjami na ich temat (parametry, lokalizacja w Obiekcie, oznakowanie QR Code). Co więcej – Klient ma możliwość dodawania własnych uwag i komentarzy (w tym multimediów), dzięki którym Serwisant jest w stanie szybko i precyzyjnie zdiagnozować przyczynę awarii i lepiej przygotować się do realizacji Zlecenia.
Po wprowadzeniu niezbędnych danych w Panelu Klienta, informacje automatycznie kierowane są do Koordynatora Serwisu, w którego gestii leży przekazanie Zlecenia właściwym Liderom. Pamiętajmy również, że Klient w systemie w każdej chwili może sięgnąć do raportów i historii, aby zweryfikować wykonane prace oraz obserwować bieżące Zlecenia w trakcie ich realizacji.

 

 

Jak zachęcić firmy serwisowe do korzystania z systemu e-Service?
ZSz: Myślę, że wskazując na podstawowe korzyści, możliwe do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu tego systemu. Podsumowując wszystkie wspomniane wcześniej aspekty, można wskazać na wygodę, gwarantowaną przez dostęp do jednego, zintegrowanego systemu obsługującego wszystkie strony uczestniczące w czynnościach serwisowych. Warto pamiętać o pełnej kontroli, czyli fakcie, że to rozwiązanie w pełni mobilne, pozwalające na rejestrowanie zmian w czasie rzeczywistym. To także wymierna oszczędność, ponieważ korzystając z e-Service minimalizujemy czas potrzebny na formalną obsługę zleceń serwisowych, eliminujemy papierowe dokumenty na rzecz e-dokumentów, skracając w ten sposób do minimum czas ich obiegu. Z zalet warto też wskazać na intuicyjność i prostotę w obsłudze systemu, niewymagającą posiadania specjalistycznej wiedzy.
Kolejny istotny element to przemyślana architektura oprogramowania, która nie zamyka się do relacji „1 do n” (Klient – firmy serwisowe). Zauważmy, że wielu Zleceniodawców „oferuje” firmie serwisowej oprogramowanie, dedykowane tylko do obsługi ich zleceń. W efekcie zmuszają do jednoczesnego korzystania z kilku rozwiązań informatycznych, co – zamiast ułatwić pracę Serwisantowi – wręcz ją utrudnia. e-Service działa inaczej – pozwala na agregowanie danych od wielu Klientów do firmy serwisowej lub wielu firm serwisowych dla jednego Klienta. Likwidujemy tym samym ograniczenia napotykane w dotychczasowych rozwiązaniach, oferowanych przez konkurencję.

Można śmiało powiedzieć, że e-Service to odpowiedź na potrzeby i wyzwania stawiane przez przedsiębiorców, tak właścicieli serwisowanego majątku, jak i firm serwisowych. To nowatorskie narzędzie przeznaczone dla tych, którzy chcą działać w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne. e-Service to narzędzie dające korzyści zgodnie z formułą Win–Win, czyli dla każdej ze stron. Skupiliśmy się tu nie tylko na Koordynatorze i Zespole Serwisowym, ale także Kliencie, który licząc na szybkie i rzetelne zrealizowanie jego zleceń, otrzymuje dostęp do platformy, umożliwiającej realizację tego celu. Szczerze zachęcamy do skorzystania z rozwiązania i przekonania się jak wiele udogodnień może przynieść dla firmy serwisowej, jej pracowników i Klientów.

 

 

Więcej informacji:
QSG S.A.
ul. Konopnickiej 14/3
60-771 Poznań
tel. +48 61 8148197  
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.qsg-company.com

 

Dystrybutor e-Service:
Inter Polax Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 11
59- 540 Nowy Kościół
Tel. 696 800 785

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.