Wiedza dla profesjonalistów - Tematyka seminariów podczas FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2014 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 21.02.2014

Równolegle z targami FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA odbywa się dwudniowy cykl seminariów. Wykłady, prezentacje, pokazy przeznaczone dla projektantów, instalatorów i użytkowników instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych prowadzone są przez niezależnych, najwyższej klasy specjalistów reprezentujących Stowarzyszenie Polska Wentylacja lub zaproszonych przez Stowarzyszenie. Wykłady odbywają się w dwóch salach równocześnie.

 

20140221 FORUM WENTYLACJA logotypy

 


5 marca (środa)


Sala A - Wentylacja

 

 • Nowe przepisy - rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Wentylacja hybrydowa – od początków innowacyjnej technologii do pojawienia się w polskim systemie prawnym dotyczącym budynków
 • Ocena energetyczna wentylacji z odzyskiem ciepła - energia cieplna i elektryczna
 • Wytyczne dla wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domach jednorodzinnych
 • Sprawność odzysku ciepła w układach wentylacji
 • Jak zapewnić właściwe warunki higieniczne w kontekście wymogów dla energii pierwotnej
 • Kanałowe pompy ciepła jako efektywne uzupełnienie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją w warunkach budynków jednorodzinnych - studia przypadków
 • Wytyczne techniczne dla instalacji wentylacji w budynkach NF40 i NF15 oraz zagadnienia szczelności powietrznej

 

 

Sala B - Klimatyzacja

 • Czynniki chłodnicze – legislacja dziś i jutro. Przestrzegaj prawa, zaplanuj rozwój
 • Projektowanie belek chłodzących w aspekcie zmian warunków technicznych
 • Energooszczędność w systemach wentylacji i klimatyzacji
 • Metody akumulacji chłodu w instalacjach klimatyzacyjnych
 • Zapotrzebowanie energii do uzdatniania i transportu powietrza w sali kinowej
 • Warsztaty Fluid Desk - FDBES Ventpack 3.0 i FloEFD

 

Prezentacje inżynierskie:

 • Alnor - System kanałów i kształtek okrągłych
 • Belimo Siłowniki - Nowości w ofercie
 • BSH Klima - Belki chłodzące SCHAKO
 • B&L International - Urządzenia SWEMA do pomiaru szczelności: budynków i kanałów wentylacyjnych - prezentacja i pokaz działania.
 • Free Polska - Gree numerem 1 na świecie
 • Harmann Polska - System wentylacji stałociśnieniowej Presovent
 • Johnson Controls - Jak wytworzyć chłód dla klimatyzacji o najwyższej sprawności energetycznej?
 • Klima-Therm - Centralne zarządzanie systemami klimatyzacji ze zmiennym przepływem VRF AIRSTAGE
 • Venture Industries - Odzysk ciepła w wentylacji mechanicznej – rekuperatory

 

 

6 marca (czwartek)

 

Sala A - wentylacja pożarowa

 • Wentylacja pożarowa
 • Aktualne zmiany oraz kierunki modyfikacji prawa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku
 • Praktyczne aspekty stosowania systemów różnicowania ciśnień
 • Wymogi dla systemów i urządzeń wentylacji pożarowej - problemy certyfikacji i zastosowania w budownictwie
 • Próby i testy odbiorowe instalacji wentylacji pożarowej
 • Wentylacja strumieniowa - zasada działania i błędy projektowe
 • System oddymiania galerii handlowej - przykład adaptacji obiektu
 • Wielkokubaturowe hole wejściowe w budynkach wysokich - przykład adaptacji obiektu

 

Sala B - EVIA - głos europejskiego przemysłu wentylacyjnego

Seminarium przygotowane przez EVIA –Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Wentylacyjnego

 • Dyrektywa Europejska Ekoprojekt (Ecodesign) i zasady znakowania etykietami energetycznymi central wentylacyjnych do budownictwa mieszkaniowego
 • Wymagania Dyrektywy Europejskiej Ekoprojekt (Ecodesign) w odniesieniu do wentylacji niemieszkaniowej
 • Wymagania Dyrektywy Europejskiej Ekoprojekt (Ecodesign) w odniesieniu do wentylatorów
 • Zmiany dyrektywy EPBD w aspekcie wentylacji
 • Nowelizacja normy EN 13779 „Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji”

 

Energia

 • Współczynnika SFP jako miara efektywności energetycznej systemu
 • Wpływ filtracji powietrza na efektywność i energochłonność instalacji
 • Przewidywane zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków
 • Aspekty chłodzenia w nowej metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków
 • Problemy wentylacji w budynkach pasywnych - studium przypadku szkoły pasywnej

 

Wentylacja naturalna w budownictwie mieszkaniowym

 • Seminarium skierowane do kominiarzy i zarządców nieruchomości
 • Warunki Techniczne użytkowania lokali mieszkalnych - eksploatacja przewodów kominowych i wentylacji grawitacyjnej
 • Praktyka stosowania nawiewników powietrza
 • Odbiory i kontrole działania wentylacji

 

Prezentacje inżynierskie:

 • Aereco - Nietypowe rozwiązania klap przeciwpożarowych, zmiany w prawie
 • B&L Inernational - Nowe urządzenia pomiarowo-wykonawcze do instalacji HVAC
 • Mercor - mcr EXi – system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych
 • Scrol - Systemy oddymiania, systemy napowietrzania Sodeca
 • Smay - Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

 

 

Więcej informacji na stronie http://www.forumwentylacja.pl/seminaria

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.