Dostawcy materiałów i urządzeń zapraszają na targi - Rozmowa z Tomaszem Trusewiczem dyrektorem Stowarzyszenia Polska Wentylacja Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 11.02.2016

Już 1 i 2 marca odbędzie się 14 edycja targów FORUM-WENTYLACJA SALON-KLIMATYZACJA. Na wstępie naszej rozmowy, czy mógłby Pan podsumować w liczbach zeszłoroczną, rekordową edycję tych targów?

 

TT: Rzeczywiście trzynasta edycja naszego wydarzenia była pod wieloma względami wyjątkowa. Odnotowaliśmy aż 25% wzrost liczby wystawców – 151 firm, 20% wzrost liczby specjalistów odwiedzających targi – ponad 4000 osób i 25% wzrost powierzchni targów – targi rozlokowane były na dwóch połączonych ze sobą halach. To bez wątpienia wyniki, które same mówią za siebie. Kolejny raz Forum okazało się największym i najliczniej odwiedzanym wydarzeniem w naszej branży w Polsce. Ponad 90% osób na Forum to profesjonaliści zawodowo związani z branżą, wśród których największą grupę stanowią projektanci, wykonawcy instalacji oraz handlowcy poszukujący nowych rozwiązań i produktów. W czasie towarzyszących targom seminariów odbyło się aż 68 wystąpień i specjalistycznych prezentacji, w których mogli uczestniczyć wszyscy odwiedzający. Wystawcy zgłosili też rekordową liczbę nowych produktów do organizowanego podczas targów Konkursu Najciekawszy Produkt – aż 47 nowości walczyło o ten tytuł.

 

 2016 1-2 18 1

Tomasz Trusewicz

 

 

Tak ogromne zainteresowanie branży świadczy między innymi o dobrej koniunkturze i perspektywach wzrostu na rynku HVAC?

 

TT: Koniunktura w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej jest w ostatnim okresie coraz lepsza. Biura projektów nie narzekają na brak zleceń, dostawcy materiałów i urządzeń również mają wiele pracy. Słyszymy od niektórych producentów, że rozważają inwestycje w swoje zakłady w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych. Nie ma jednak pewności, czy wyraźnie zauważalny w ostatnim roku wzrost aktywności rynku jest tendencją trwałą. Jednocześnie konkurencja wśród dostawców jest dosyć duża, więc aby osiągnąć sukces muszą oni wykazywać dużo aktywności. To między innymi powód uczestniczenia w targach. Aby zwrócić uwagę na swoją ofertę, pokazać nowości, a przede wszystkim spotkać się z klientami osobiście, dostawcy materiałów i urządzeń zapraszają na targi.

 

 

Jakie Pana zdaniem są najważniejsze czynniki mające wpływ na rozwój branży?

 

TT: Coraz większe oczekiwania inwestorów, ich rosnąca świadomość zarówno komfortu w budynkach jak i ceny jaką trzeba za to zapłacić, zwiększają zainteresowanie nowoczesnymi technologiami. Zmieniają się także przepisy i wymagania stawiane nowoczesnym budynkom, a także urządzeniom w nich instalowanym. To wymusza na dostawcach podnoszenie poziomu technicznego oferowanych rozwiązań. Dostawcy rozwijają swoją ofertę w kierunku jak największej efektywności energetycznej urządzeń oraz systemów wentylacji i klimatyzacji. 

 

Coraz częściej różne technologie w budynkach łączy się poprzez systemy automatyki. W połączeniu ze zwiększającą się efektywnością energetyczną urządzeń może to prowadzić do oszczędności podczas eksploatacji. Zwiększa się także komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Stąd też oferowane produkty muszą współpracować z systemami sterowania i kontroli, a ich działanie jest poddawane monitoringowi. Nie ma miejsca na słabe ogniwa w tym łańcuchu technologicznym. 

 

 

Odzwierciedleniem rozwoju firm były przyznane w zeszłym roku nagrody branżowe DELTA – czy będzie to cykliczne wydarzenie i czy mógłby Pan przybliżyć kryteria jakimi kieruje się jury konkursu?

 

TT: W zeszłym roku podczas uroczystej Gali Branżowej, w obecności 400 gości ogłoszono laureatów branżowych Nagród biznesowych DELTA, przyznawanych przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja.

 

Nagrody DELTA przyznawane są najbardziej dynamicznym i skutecznym biznesowo firmom i są synonimem pozytywnych zmian i rozwoju biznesu w naszej branży. Nagrodzone firmy to liderzy naszej branży, którzy rzetelnie informują o swoich wynikach i co najmniej od 2010 roku rozwijają się z sukcesem i z zyskiem, wykazując się ostatnio, na tle branży, najwyższą dynamiką wzrostu sprzedaży. Stowarzyszenie przeprowadziło analizę ekonomiczną około 200 przedsiębiorstw działających w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej: producentów, importerów, firm handlowych i wykonawców. Celem analizy, która objęła lata 2010-2014 było określenie tempa rozwoju branży oraz odniesienie kondycji poszczególnych przedsiębiorstw do średniej branżowej.

 

Analizę prowadzono wieloetapowo z założeniem, że badaniu są poddane fi rmy rzetelnie informujące o swoich wynikach. Po obliczeniach, do nagród DELTA nominowano 44 fi rmy, których dynamika wzrostu przychodów w badanym okresie wyniosła co najmniej 105%. Z tego grona laureatami zostały po 3 firmy, których dynamika była najwyższa w każdej kategorii wiekowej.

 

Już 1 marca, podczas Gali Branżowej, zostaną ogłoszone fi rmy nominowane do nagrody oraz laureaci edycji 2016. 

 

 

Dobra koniunktura, dobre produkty – czas zatem na targi. Czego możemy oczekiwać w tym roku na FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2016?

 

TT: Na pewno już dziś możemy się pochwalić kolejnym rekordem. Targi znowu urosły. Zwiększyła się liczba wystawców i wielkości ekspozycji. Wystawcy w coraz bardziej atrakcyjny sposób starają się zaprezentować swoją ofertę i podzielić się wiedzą inżynierską. Jak co roku nie zabraknie nowości produktowych wiodących producentów i dystrybutorów branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, a także chłodniczej. Aktualizowaną na bieżąco listę wystawców można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.forumwentylacja.pl.

 

Forum to z jednej strony impreza targowa, z drugiej to spotkanie branżowe, podczas którego organizujemy szereg towarzyszących wydarzeń. Odwiedzający Forum 2016 będą mogli wziąć udział w dwudniowych, merytorycznych wykładach, podczas których w sposób skondensowany przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia techniczne oraz prawne. Szykujemy też kolejną nowość – STREFĘ INSTALATORA – w której będzie można sprawdzić swoje praktyczne umiejętności instalatorskie, wziąć udział w przygotowanych przez producentów zadaniach i wygrać ciekawe nagrody.

 

 

Od kilu lat wystawcy mają możliwość dodatkowej prezentacji swoich urządzeń w Strefie Prezentacji o nazwie ARENA TECHNOLOGII. Jaki będzie tegoroczny temat przewodni tej prezentacji – i dlaczego?

 

TT: ARENA TECHNOLOGII jako miejsce prezentacji i bezpośrednich porównań urządzeń różnych producentów jest doskonałą możliwością zapoznania się z wybraną grupą urządzeń. W tym roku na odwiedzających targi czekać będą aż dwie Areny. Pierwsza, poświęcona będzie tematyce pomp ciepła. W ramach tej Areny zaprezentowane zostaną pompy ciepła, które można stosować nie tylko do ogrzewania, ale także wykorzystywać je w chłodzeniu i wentylacji budynków. Arenę z pompami ciepła wzbogaci specjalny punkt konsultacyjny PORT PC. Reprezentanci organizacji producentów pomp ciepła będą w nim udzielać informacji o rozwiązaniach technicznych, zaleceniach projektowych i instalacyjnych.

 

Nowością Forum 2016 będzie druga Arena, której tematem przewodnim będą sekcyjne centrale wentylacyjne. Z uwagi na gabaryty prezentowanych urządzeń Arena będzie otwartą przestrzenią umożliwiającą obejrzenie central wentylacyjnych praktycznie z każdej strony. Już mamy sygnały od producentów, że szykują specjalne wersje prezentacyjne urządzeń, umożliwiające pokazanie zastosowanych wewnątrz technologii. Wybór tego tematu Areny związany jest z wchodzącymi od 1 stycznia 2016 zmianami w wymaganiach Ekoprojektu dotyczącymi stosowania urządzeń wentylacyjnych, w tym central wentylacyjnych.

 

 

Czy zagadnienia te znajdą również odzwierciedlenie w tematyce seminariów – jakie tematy wiodące Państwo planują i czy będą jakieś bloki specjalne?

 

TT: Seminaria to nieodłączny element Forum. Jako Stowarzyszenie za cel nadrzędny stawiamy wymianę doświadczeń i wiedzy fachowej dla wszystkich specjalistów z naszej branży. Dwudniowy cykl wykładów i prezentacji podzielony będzie na bloki tematyczne. Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi związane z zakresem dyrektywy Ekoprojekt, wentylacji pożarowej, pomp ciepła, czynników chłodniczych. Nowością programu merytorycznego będą „Warsztaty projektanta” – specjalne seminarium, podczas którego projektanci z wiodących w kraju pracowni zaprezentują instalacje wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia nominowane do nagrody PASCAL 2016. Znajdą się także tematy związane ze stosowaniem oprogramowania komputerowego.

 

Dodatkowo przygotowujemy bardzo interesującą STREFĘ CAD, w ramach której zarówno projektanci, jak i instalatorzy oraz producenci będą mieć możliwość praktycznego zapoznania się z technologią BIM (technologią cyfrowego zarządzania informacjami o budynku) oraz sprawdzenia i uzupełnienia swoich umiejętności posługiwania się programem AutoCAD.

 

 

W zeszłym roku debiutowały również Warsztaty chłodnicze? Czy ta inicjatywa będzie kontynuowana, a jeżeli tak to w jakiej formule?

 

TT: Zainteresowania Warsztatami chłodniczymi było w ubiegłym roku duże, dlatego będziemy kontynuować ich organizację. Wraz z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON zaproponujemy przede wszystkim praktyczną wiedzę, zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów. W tym roku tematyka będzie dotyczyć nowych czynników syntetycznych, perspektyw ich wprowadzania na rynek oraz studiów przypadku z ich zastosowań. Tematy nowego polskiego prawa oraz zagadnienia certyfi kacji zostaną również szeroko omówione. Reprezentanci Fundacji PROZON przygotują także ciekawe zajęcia praktyczne w STREFIE INSTALATORA.

 

 

Wspomnieliśmy w naszej rozmowie o nagrodach DELTA dla firm. Ale to nie jedyne wyróżnienia przyznawane podczas FORUM-WENTYLACJA SALON-KLIMATYZACJA?

 

TT: Rzeczywiście obok nagród DELTA Stowarzyszenie po raz pierwszy przyznało w roku ubiegłym także nagrody PASCAL oraz nagrody specjalne Zarządu. Są one wyrazem uznania dla osiągnięć firm i osób – biur projektów, a także wyróżniających się osobowości branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Ideą Nagród PASCAL jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, uhonorowanie osób i firm będących autorami instalacji za wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową, a także podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane. Kapituła Nagrody PASCAL 2016 wybierze wśród kilkunastu nominowanych obiektów tegorocznych laureatów, a uroczyste ogłoszenie nastąpi podczas uroczystej Gali Branżowej.

 

Z kolei Zarząd Stowarzyszenia przyzna nagrody specjalne za szczególne dokonania dla osób związanych z branżą wentylacyjno- klimatyzacyjną, wyróżniających się pomysłami i metodami prowadzenia działalności, będących postaciami silnymi, wpływającymi na losy własnych firm, ale także mogących wpływać na obraz naszej branży.

 

O laureatach naszych nagród można dowiedzieć się więcej na www.forumwentylacja.pl

 

 

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na FORUMWENTYLACJA SALON-KLIMATYZACJA 2016.

 

TT: Dziękuję i serdecznie wszystkich zapraszam.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.