Adresowalny system oddymiania i wentylacji
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Data dodania: 08.01.2014  |  Autor: Przemysław KNURA

Budownictwo przemysłowe kojarzy się głównie z wielkokubaturowymi, prostopadłościennymi bryłami, przy których budowie korzysta się z najbardziej typowych rozwiązań. To jednak błędne myślenie. Nowoczesne magazyny czy hale produkcyjne to często w pełni inteligentne budowle, które w łatwy sposób pozwalają modyfikować swoje powierzchnie w zależności od wymagań użytkownika.

 

Przykładem takiej realizacji może być nowo otwarte centrum logistyczne sieci handlowej Netto w Kopytkowie koło Gdańska – po raz pierwszy w Polsce zastosowano w nim adresowalny system oddymiania i naturalnej wentylacji – AdComNet (ang. Advanced Communication Network) firmy D+H Polska.

 

Centrum logistyczne NETTO

 

 

Wśród realizowanych w ostatnim czasie inwestycji budowlanych spowolnienie nie dotknęło segmentu tzw. przemysłówki. Miało na to wpływ kilka czynników, które zachęcały przedsiębiorców do inwestowania. Należą do nich specjalne ulgi stosowane w strefach ekonomicznych, stosunkowo niskie w porównaniu z innymi krajami ceny działek inwestycyjnych oraz łatwość zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Nie bez znaczenia jest również to, że Polska – z racji swojego geograficznego położenia oraz rozbudowy infrastruktury drogowej – stanowi doskonałe miejsce dla przemysłowych inwestycji. Jednym z prężniej rozwijających się ośrodków tego typu jest ten z okolic Trójmiasta, w którym od września funkcjonuje centrum logistyczne sieci handlowej Netto.

 

Centrum logistyczne NETTO Kopytkowo

Rys. 2. Centrum logistyczne NETTO Kopytkowo

 

Założenie projektowe

Forma obiektu jest prosta – oparta na rzucie prostokąta, horyzontalna. Główna, dominująca bryła stanowi jednokondygnacyjny magazyn główny, który dopełniają: magazyn opakowań oraz budynek administracyjno-biurowy (rys. 1, 2). Magazyn przylega do południowo-wschodniej części hali głównej i tworzy wraz z nią funkcjonalną oraz architektoniczną całość. Natomiast dwukondygnacyjny budynek administracyjny, w którym ulokowano strefę wejściową, jest kontrastem dla bryły hali.

Magazyn posiada 8 niezależnych stref oddymiania, które wydzielono przegrodami dymowymi. Na dachu zamontowano 177 klap oddymiających o wymiarach 240×180 cm. Ich otwarcie następuje po wykryciu zagrożenia przez system sygnalizacji pożarowej i oddymiania. Połączenie poszczególnych central sterujących oddymianiem odbywa się poprzez magistralę komunikacyjną AdComNet.

 

AdComNet w pigułce

Proponowany przez firmę D+H od tego roku autonomiczny system AdComNet posiada certyfikat VdS, który czyni go pierwszym certyfikowanym systemem tego typu na polskim rynku. Bazuje on na magistrali komunikacyjnej pozwalającej na sieciowe połączenie aż 2048 central oddymiania RZN mających oznaczenie AdComNet Ready. Magistrala dedykowana jest obiektom wielokondygnacyjnym, np. biurowcom oraz budynkom z wydzielonymi kilkoma strefami pożarowymi, np. dużym obiektom przemysłowym. Łatwa konfiguracja systemu sprawdzi się w realizacjach, w których rozkład przestrzeni w pomieszczeniach ulega częstym zmianom – duża mobilność konfiguracji pozwala bowiem na elastyczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Wygodne w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne umożliwia tworzenie logicznych powiązań pomiędzy systemami oddymiania i wentylacji. Modułowa struktura magistrali pozwala także na dołożenie nowych elementów w dowolnym momencie, a także integrację sieci z innymi instalacjami ochrony przeciwpożarowej budynku – bez potrzeby fizycznej zmiany okablowania.

 

Wizualizacja przykładowego budynku i schematu okablowania: a) z AdComNet, b) z konwencjonalnym układem przewodów

Rys. 3a, b. Wizualizacja przykładowego budynku i schematu okablowania: a) z AdComNet, b) z konwencjonalnym układem przewodów

 

Elastyczny system

W kopytkowskiej realizacji po raz pierwszy w Polsce wykorzystano system AdComNet. O jego wyborze przez projektantów zadecydowała spora kubatura obiektu oraz konieczność wydzielenia kilku stref pożarowych. Nie bez znaczenia były również oszczędności płynące z potrzeby użycia mniejszej ilości specjalistycznego okablowania w stosunku do standardowego systemu (rys. 3a, 3b). AdComNet stwarza ponadto sporo udogodnień dla zarządcy inwestycji, pozwala bowiem na prostą i szybką modyfikację systemu w dowolnym momencie oraz czytelne monitorowanie jego pracy. Nie wymaga również zatrudniania wysoko wykwalifikowanych serwisantów.

 

Moduł wejścia-wyjścia ACN-I0501

Rys. 4. Moduł wejścia-wyjścia ACN-I0501

 

Zasada działania

Detekcja, sterowanie i monitorowanie systemu oddymiania realizowane są poprzez instalację systemu sygnalizacji pożarowej SSP za pośrednictwem dwóch modułów ACN I0501 (rys. 4.). Moduły pozwalają na podłączenie do nich źródeł zewnętrznych, takich jak BMS czy wspomniany wcześniej SSP. Mogą one przyjąć do ośmiu konfigurowalnych sygnałów wejściowych (np. „alarm”, „usterka”) i tyle samo sygnałów wyjściowych. Wbudowane w moduły diody LED w czytelny sposób sygnalizują stany wejścia i wyjścia, co pozwala na śledzenie pracy układu i szybkie wykrywanie wszelkich usterek oraz ich ewentualną naprawę.

Zaprojektowana sieć ma topologię gwiazdy i składa się z pięciu linii – możliwe jest zastosowanie dowolnej topologii połączeń (rys. 5). Pozwala to na indywidualne dopasowanie rozmieszczenia okablowania do budynku, w którym ma być ono zastosowane. Dzięki temu w łatwy sposób można zmniejszyć ilość przewodów, co w znaczący sposób wpływa na zminimalizowanie kosztów inwestycji.

 

Przykładowa typologia połączeń sieci (a, b, c, d)

Rys. 5. Przykładowa typologia połączeń sieci (a, b, c, d)

 

W skład sieci wchodzą: 23 moduły sieciowe ACN CM501 i centrale typu RZN 4416M oraz 2 moduły ACN I0501 (rys. 6.). Każda z ośmiu stref pożarowych uruchamiana jest według indywidu- alnego scenariusza. W dowolnym momencie można dokonywać jego zmiany poprzez specjalny program komputerowy, bez konieczności ingerencji w każdą z central osobno.

AdComNet jest systemem odpornym na zakłócenia, dzięki czemu stanowi gwarancję wysokiego poziomu niezawodności transmisji. Magistrala podzielona jest na niezależne sekcje, zatem nawet w przypadku przerwy w łączności pojedyncze centrale w objętych nimi strefach pożarowych mogą w dalszym ciągu funkcjonować niezależnie od awarii innej centrali.

 

Moduły kontrolno sterujące ACN-I0501 przed i po zabudowie w hali Kopytkowo (obiekt NETTO)

Rys. 6. Moduły kontrolno sterujące ACN-I0501 przed i po zabudowie w hali Kopytkowo (obiekt NETTO)

 

Naturalna wentylacja

Dla potrzeb przewietrzania wykorzystywanych jest 29 klap oddymiających spośród 177. Klapy przewietrzające zostały podzielone na dwie strefy: jedna dla części magazynu głównego (25 klap) (rys.7.), druga dla magazynu opakowań (4 klapy). Sterowanie siłownikami klap realizowane jest z poziomu aplikacji BMS (ang. Building Management System).

Otwarcie klap następuje przy przekroczeniu maksymalnej temperatury badanej pod dachem magazynu. Do automatycznego zamknięcia natomiast dochodzi po odpowiednim schłodzeniu wnętrza hali oraz przy otrzymaniu przez system BMS sygnału z czujnika deszczu lub przekroczenia siły wiatru. System BMS poprzez moduły systemu AdComNet wysyła sygnał o zamknięciu klap przewietrzających do wszystkich central oddymiania i do centrali SSP.

W dowolnym momencie użytkowania obiektu możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie liczby klap służących do przewietrzania. Odbywa się to bez konieczności fizycznego przepinania lub konfigurowania poszczególnych central, a jedynie poprzez zmianę w programie konfiguracyjnym.

 

Widok hali z zamontowanymi klapami oddymiającymi

Rys. 7. Widok hali z zamontowanymi klapami oddymiającymi

 

Podsumowanie

Zaproponowana technologia w centrum logistycznym NETTO jest efektem wieloletniego doświadczenia firmy D+H w zakresie oddymiania i naturalnej wentylacji. Spośród innych tego typu rozwiązań AdComNet wyróżniają takie cechy jak opracowana ze względu na użytkowników systemu prosta, intuicyjna obsługa, oparta na funkcjach typu „przeciągnij i puść”, oraz niezawodność funkcjonowania. Inteligencja systemu sprawia natomiast, że znajdzie on zastosowanie w wielu projektach.

 

Przemysław KNURA
Kierownik działu technicznego D+H Polska sp. z o.o.

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.