Reklama
 
 
 
 
Filtry powietrza w ujęciu nowej normy
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 03.07.2017

Zadaniem wentylacji jest zapewnienie dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia oraz usuwanie powietrza zużytego. Podstawową funkcją wentylacji jest filtracja powietrza, która ma na celu eliminację z powietrza nawiewanego / wywiewanego wszelkiego typu szkodliwych wtrąceń. Negatywnymi skutkami „braku” odpowiedniej filtracji powietrza będą dla użytkowników pomieszczeń: ból głowy, szybkie męczenie organizmu, podrażnione błony śluzowe czy wręcz choroby układu oddechowego. Aby zatem wyeliminować szkodliwe wtrącenia (kurz, pył czy nawet alergeny) musimy prawidłowo zaprojektować proces filtracji powietrza. 

 

 

Filtr jest urządzeniem, które separuje cząsteczki stałe z przepływającego przez niego powietrza. Jego skuteczność określamy klasą filtracji – obecnie ogólnie stosowanym (w Polsce i Europie) standardem jest norma PN-EN 779 (tabela 1.).

 

 

2017 5 70 1

 

 

Natomiast już klasy filtracji wg ASHRAE (obowiązujące w USA) nie są zgodne z powyższymi. Nowe podejście do klasyfikacji filtrów powietrza formułowane przez International Organisation of Standarisation (ISO) ma być uniwersalne w skali całegoświata. Przewiduje się, że nowy standard wejdzie jako norma europejska na początku drugiego kwartału 2017 roku, natomiast jako samodzielny standard miałby obowiązywać od początku ostatniego kwartału 2018. To także koniec jednoczesnego obowiązywania poprzedniego i nowego standardu, a co za tym idzie, pełna adaptacja wszelkich norm i rozporządzeń zgodnie z nowym punktem widzenia.

 

 

Jaki jest nowy punkt widzenia?

 

Nowy standard skupia się na cząstkach materialnych (pyłu zawieszonego) i określa zdolność jaką dany filtr ma, aby te cząstki oddzielić od przepływającego powietrza. Particulate Matter zwane dalej PM definiujemy wprost jako stałe lub ciekłe cząstki zawieszone w powietrzu. Wielkości cząstki zostały zdefiniowane m.in. na podstawie badań nad szkodliwością dla zdrowia cząstek wdychanych z powietrza. Definiujemy trzy typowe wielkości PM10, PM2,5 i PM1. Zarówno EPA (Environmental Protection Agency), WHO (World Health Organization), jak i Unia Europejska definiują PM10 jako cząstkę materialną, pył, przechodzący (z 50% sprawnością) przez otwór sortujący o średnicy aerodynamicznej do 10 mikrometrów. Definicja PM2,5 i PM1 jest analogiczna do poprzedniej z tą różnicą, że zmienia się średnica aerodynamiczna otworu przelotowego. Do powyższej definicji należy przywołać EN 12341 jako standard próbkowania i pomiaru cząstek PM10. Zasada pomiaru opiera się na gromadzeniu w filtrze frakcji PM10 pyłu zawieszonego otoczenia oraz określania jego masy. W uproszczeniu przyjmuje się, że PM10 to cząstka mniejsza lub równa 10 μm. I tak definiujemy trzy charakterystyczne wielkości cząstek materialnych:

 

 

2017 5 70 2

 

 

Ujednolicenie standardu definicji klasy filtracji w dobie globalizacji ma za zadanie wprowadzić wspólną metodę badań i klasyfikacji filtrów powietrza w odniesieniu do ich efektywności w usuwaniu cząstek stałych z powietrza. Obecne standardy (m.in. Europejski i Amerykański) stosują zupełnie różne podejścia, których nie sposób porównać. Nowy standard ISO 16890 ustanawia system klasyfikacji efektywności filtrów powietrza do wentylacji ogólnej w oparciu o zdolność separowania cząstek materialnych PM10, PM2,5 oraz PM1.

 

 

2017 5 70 3

Rys. 1. Wykres znormalizowanego rozkładu wielkości cząstki materialnej

 

 Zapewnia także przegląd procedur testowych oraz określa ogólne wymagania dotyczące oceny i znakowania filtrów, jak również do dokumentowania wyników badań. Metoda opisana w normie stosuje się do natężenia przepływu powietrza pomiędzy 0,25 m3/s i 1,5 m3/s, odwołując się do nominalnej powierzchni czołowej 610 mm x 610 mm. Efektywność filtracji zdefiniowana jest w sposób przedstawiony w tabeli 3.

 

 

2017 5 71 1

 

 

Aby zniwelować fakt, że filtry mogą mieć różny stopień efektywności w zależności od stopnia jego zabrudzenia, przeprowadza się następującą procedurę: ƒƒ

 

 • Bada się skuteczność początkową filtra.
 • ƒƒ Przeprowadza się proces elektrostatycznego rozładowania filtra.
 • ƒƒ Bada się skuteczność filtracji po rozładowaniu filtra która jest zdefiniowana jako minimalna efektywność frakcyjna filtra. ƒƒ
 • Obliczana jest średnią między początkową a minimalną efektywnością frakcyjną.

 

 

2017 5 71 2 

Rys. 2. Wykres efektywności wychwytywania cząstek od wielkości cząstki

 

 

Aby sklasyfikować filtr do jednej z poniższych grup ePMX,min posługujemy się wartościami ePM10, ePM2,5, ePM1 oraz sprawnością zatrzymania cząstki przechodzącej przez otwór sortujący [%]. Po tak przeprowadzonej ocenie filtra mamy wynik w przykładowej postaci: ePM1[55%]

 

Powyższa klasyfikacja mówi nam, że filtr zatrzyma z 55% skutecznością cząstki materialne o wielkości od 0,3 do 1 μm. Przy czym, aby filtr został zakwalifikowany jako ePM1 wymaga się, aby jego skuteczność zarówno początkowa jak i po rozładowaniu wynosiła przynajmniej 50% (dla cząstek o wielkości 0,3÷1 μm). Analogicznie jest w sytuacji ePM2,5, natomiast dla ePM10 wymagana jest jedynie sprawność początkowa nie mniejsza niż 50%.

 

Różnice jaką otrzymujemy w klasyfikacji pokazuje tabela 4.

 

 

2017 5 71 3

 

 

Co otrzymujemy?

 

Nowa klasyfikacja efektywności klas filtracji mówi nam wiele więcej o samej sprawności procesu „wyławiania” cząstek materialnych z przepływającego powietrza. Natomiast niesie ze sobą pułapki w takiej postaci, że fizycznie taki sam filtr może być sklasyfikowany np. jako ePM1[50%] oraz ePM2,5[75%], a do producenta należeć będzie obowiązek jednoznacznego etykietowania wyrobu. Poza tym, powstaje konieczność dostosowania wszystkich dokumentów, które powołują się na klasę filtracji (np.: PN-EN 1886, DIN 1946-4, VDI6022).

 

 

FRAPOL Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków
tel.: +48 12 653 27 66
fax: +48 12 653 27 89
www.frapol.com.pl

 

 

 

 

Kazimierz SZYBIŃSKI
– Zastępcy Dyrektora Technicznego,
Frapol Sp. z o.o.

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.