Wentylacja hal produkcyjnych, odciągi miejscowe
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 18.04.2017

Wentylacja hal produkcyjnych jest obecnie podstawową formą zabezpieczenia komfortu pracy w zakresie dostarczania czystego powietrza. W odróżnieniu od wentylacji bytowej, która może działać jako wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wyciągowa, wentylacja hal produkcyjnych jest oparta najczęściej o tzw. wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. 

 

 

 

2017 03 92 1

 

 

W wentylacji bytowej powietrze z reguły nie musi być oczyszczane, natomiast w wentylacji przemysłowej ciepłe powietrze oczyszcza się (i częściowo uzdatnia powietrzem świeżym) i następnie wprowadza się ponownie do przestrzeni hali produkcyjnej, z uwagi na minimalizację strat ciepła. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń stosuje się różne metody oczyszczania powietrza. W tabeli 1. przedstawiono zestawienie przykładowych technologii przemysłowych stosowanych w procesach filtracji powietrza [1].

 

 

2017 03 92 2

 

 

Rozmiary cząstek pyłu spawalniczego mieszczą się w zakresie od 0,1 do 1000 μm. Pył o wymiarze cząstek poniżej 1 mm unosi się na skutek wysokiej temperatury w przestrzeni roboczej. Cząstki pyłu, których wymiary przekraczają 1 mm, opadają grawitacyjnie [2].

 

Najbardziej szkodliwe pyły mieszczą się w przedziale od 0,1÷5 μm (rys. 1.), gdyż pozostają w płucach. Pyły poniżej 0,1 μm wdychamy i wydychamy – nie pozostają w naszym organiźmie, natomiast pyły powyżej 5 μm zatrzymują się na naszych naturalnych „filtrach” w nosie.

 

Filtry dymów spawalniczych powinny charakteryzować się skutecznością na poziomie ≥99,9% dla cząstek >0,2 μm [3].

 

 

2017 03 94 1

Fot.: TOP PROJEKT 

 

 

Stosowane technologie wentylacyjne

 

Wentylacja wypierająca

 

Zasilające rury wylotowe montuje się blisko podłoża, rury wlotowe (czerpnie) na wysokości 4÷6 metrów i przyłącza się do centralnego systemu odsysająco-fi ltrującego.

 

Zanieczyszczone ciepłe powietrze unosi się, i poprzez czerpnie dostarczane jest do systemu fi ltrów oczyszczających. Oczyszczone powietrze dostarczane jest następnie do hali produkcyjnej metodą impulsową.

 

 

2017 03 94 2

Rys. 1. System wyciągu w centrum hali produkcyjnej – wentylacja wypierająca

 

 

Wentylacja push-pull

 

(...)

 

 

Wentylacja warstwowa

 

(...)

 

 

Systemy wentylacyjne Stand Alone

 

(...)

 

 

Odciągi miejscowe

 

(...)

 

 

Podsumowanie

 

W artykule przybliżono podstawowe wymagania dotyczące jakości powietrza. Przybliżono również wymagania dotyczące parametrów, jakie powinny zapewniać odciągi miejscowe dla różnych procesów technologicznych. Opisano również ogólnie typy stosowanej obecnie wentylacji w halach produkcyjnych.

 

 

 

dr inż. Robert MATYSKO
Instytut Maszyn Przepływowych
Polska Akademia Nauk

 

 

LITERATURA:

[1] Poradnik Termoenergtyka. WNT. Warszawa. 1965.

[2] http://www.magazynprzemyslowy.pl/artykul_679.html

[3] Grundsätze zur Prüfung von Filtern für die Verwendung in staubbeseitigenden Maschinen und Geräten. GS-BIA-M06.

[4] http://www.dguv.de/dguv-test/de/produktsicherheit/pruefgrundlagen/pruefgrundsaetze/pg_pdf/gs_bia_m06.pdf  

[5] www.platformafiltrowentylacyjna.com.pl  

[6] https://www.kemper.eu

[7] M. MALICKI: Odciągi miejscowe – poradnik projektanta. Arkady 1959.

 

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.