Siedem kroków do maksymalizacji sprawności centralnej instalacji HVAC
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 
Data dodania: 19.02.2014

Budynki są największym konsumentem energii na świecie. W obrębie budynku najwięcej energii zużywa instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, zaś w poszczególnych systemach HVAC składających się z urządzeń klimatyzacji powietrznej, agregatów chłodniczych i grzewczych, najwięcej energii zużywa instalacja agregatów chłodniczych.

 

2014-01-64-1

 

Optymalizacja instalacji centralnej HVAC

Czy Twoja instalacja centralna pracuje optymalnie? Poszukując dróg poprawy swojej konkurencyjności na rynku oraz podążając za wprowadzanymi przez nowe przepisy wysokimi wymaganiami w zakresie efektywności energetycznej, właściciele obiektów komercyjnych, które są największym konsumentem energii na świecie, coraz częściej starają się o uzyskanie certyfikatów ekologicznych. Naturalną tendencją staje się zwracanie coraz większej uwagi na centralną instalację HVAC, szukając oszczędności na poszczególnych układach, a w szczególności na pracy instalacji agregatów chłodniczych, które są największym konsumentem energii w systemach HVAC. W związku z tym występuje coraz większy nacisk na zwiększenie efektywności pracy wymienionych systemów poprzez proces zwany optymalizacją.

O optymalizacji jest dość głośno w branży, ale ponieważ koncepcja ta jest jeszcze w powijakach, napotykamy sporo niejasności co do jej definicji. Czy chodzi o sprzęt? Oprogramowanie? Wiedzę ekspercką? Prawda jest taka, że na optymalizację składają się wszystkie powyższe elementy i nie tylko one. Optymalizacja instalacji centralnej jest filozofią i metodologią. Gdy zostanie w pełni wdrożona, umożliwi ona instalacji osiągnięcie i utrzymanie potencjału wysokiej efektywności . Aby jednak osiągnąć ten stan, branża budowlano-instalacyjna musi zmienić swój sposób myślenia.

 

Tylko zmiany w myśleniu pozwalają osiągać rezultaty

Obecnie sektor HVAC to świat zależny od specyfikacji technicznych. Umieszczamy w projekcie wysokosprawny agregat, energooszczędne pompy, wieżę chłodniczą najnowszej generacji. Jednak nawet najlepsze w swojej klasie elementy składowe mogą nie być w stanie zapewnić poziomów efektywności energetycznej i oszczędności eksploatacyjnych oczekiwanych przez właścicieli budynków i ich konsultantów technicznych. Powody są dwojakiego rodzaju.

Po pierwsze, branża szybko zbliża się do teoretycznej granicy efektywności możliwej do uzyskania dla poszczególnych elementów. Trzeba przyznać, że producenci urządzeń HVAC zrobili ogromne postępy w ciągu ostatnich 25 lat, poprawiając sprawność swoich produktów nawet o 40%. Nie możemy oczekiwać tak wysokiej poprawy w dalszej przyszłości. Inżynierowie i właściciele budynków, chcąc realizować coraz bardziej agresywne cele w zakresie efektywności energetycznej, będą musieli spojrzeć ponad poziom elementów składowych i rozpatrywać system jako całość.

Po drugie, nawet najbardziej wydajne instalacje centralne z czasem przestają osiągać projektowane sprawności. Do spadku efektywności dochodzi dlatego, że tradycyjne metody eksploatacji i konserwacji instalacji oparte są na statycznym modelu operacyjnym, który traktuje instalację jako szereg odrębnych urządzeń mechanicznych. Podczas gdy nowoczesne, wysokowydajne komponenty zostały z założenia zaprojektowane do optymalnej pracy jako elementy powiązane za pośrednictwem BMS z większym systemem.

Z obu tych powodów, zaczęto odchodzić od rozpatrywania efektywności w oparciu o komponenty na rzecz szerszego podejścia do systemu jako całości. Ta nowa filozofia „całego budynku” nosi nazwę Optymalizacja Instalacji Centralnej, a dzięki jej zastosowaniu możliwe staje się uzyskanie dodatkowych oszczędności energii na nieosiągalną dotąd skalę.

 

2014-01-65-1

Osiągnięcie wzrostu efektywności instalacji centralnej wymaga podjęcia zarówno działań projektowych jak i operacyjnych

 

Co to jest Optymalizacja Instalacji Centralnej?

Jeśli zapytamy 10 osób o definicję „optymalizacji”, zapewne uzyskamy 10 różnych odpowiedzi. Jest to algorytm. Aplikacja. Element energooszczędności. Nie dajmy się zwieść tym, którzy twierdzą, że wdrożenie tylko jednego z tych elementów jest szybkim rozwiązaniem, które doprowadzi do optymalizacji.

Optymalizacja Instalacji Centralnej jest procesem. Jak pokazano na piramidzie poniżej, istnieje siedem kluczowych stopni procesu prowadzącego do osiągnięcia optymalizacji instalacji centralnej, obejmujących wszystko, od projektowania infrastruktury i doboru elementów do pomiarów i konserwacji. Optymalizacja instalacji centralnej, jeżeli jest wprowadzana kompleksowo, może zapewnić trwałe oszczędności energii, nawet do 60%.

Branża instalacyjna zaczyna przywiązywać coraz większą wagę do filozofii „całego budynku”. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ciepłownictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) opracowuje nowe normy energetyczne obejmujące efektywność budynku jako całości. Według niedawno wydanego raportu, jednym z celów Stowarzyszenia jest opracowanie standardów obliczania zużycia energii w całym budynku, aby norma ASHRAE 90.1 mogła od 2016 roku zawierać wymagania dotyczące sprawności na poziomie całego obiektu.

Jednak, nawet gdy prace nad nowymi normami nie są jeszcze zakończone, inżynierowie-konsultanci i właściciele budynków mogą korzystać z możliwości oferowanych przez Optymalizację Instalacji Centralnej. Niniejszy artykuł pokazuje, w jaki sposób, poprzez realizację każdego z siedmiu kroków zmierzających do optymalizacji, już dziś można osiągnąć szczytową sprawność systemu.

 

Optymalizacja – krok 1: Projektowanie infrastruktury systemu

(...)

 

Optymalizacja – Krok 2: Wybór elementów systemu

(...)

 

Optymalizacja – Krok 3: Zastosowanie elementów

(...)

 

Optymalizacja – Krok 4: Automatyzacja systemu

(...)

 

Optymalizacja – Krok 5: Oprogramowanie optymalizacyjne

(...)

 

Optymalizacja – Krok 6: Konserwacja systemu

(...)

 

Optymalizacja – Krok 7: Pomiary, weryfikacja i zarządzanie

(...)

 

Działania w celu uzyskania optymalizacji instalacji centralnej

Podsumowując, zwiększenie sprawności pracy centralnej instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji HVAC to złożony proces optymalizacyjny, wymagający od konsultantów i właścicieli obiektów podejścia do problemu w sposób całościowy, zgodnie z filozofią „całego budynku”. Należy podjąć działania na wszystkich siedmiu opisanych poziomach. Jakakolwiek próba działania na skróty, z pominięciem któregokolwiek szczebla, nie zapewni oczekiwanych efektów.

Z drugiej strony zawsze należy pomyśleć krytycznie, gdyż może niektóre z tych kroków są już wdrożone w istniejącej instalacji. Niniejsze opracowanie może stanowić poradnik, pomagający w ustaleniu, co jeszcze trzeba zrobić, jakie inwestycje przeprowadzić, aby osiągnąć szczytową sprawność systemu. Po pełnym wdrożeniu, optymalizacja instalacji centralnej może zapewnić oszczędności sięgające nawet 60%.

Osiągnięcie rzeczywistej optymalizacji instalacji centralnej wymaga również współpracy z dostawcą, który wspiera to całościowe podejście, oferuje standardowe, skalowalne rozwiązania i może udowodnić efekty swoich rozwiązań.

Z odpowiednim partnerem, odpowiednim nastawieniem i zaangażowaniem w realizację każdego z siedmiu kroków optymalizacji instalacji centralnej, możesz już dziś osiągnąć najwyższą sprawność. Po co więc czekać? Dzisiejsza możliwość jutro może już stać się wymogiem.

 

David KLEE
Gary GIGOT
Jarosław MIRKOWICZ

 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Chłodnictwie i Klimatyzacji nr 01-02/2014

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.