Reklama
 
 
 
 
Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów. Serwis klimatyzacji - celowość, częstotliwość i zakres pracy
Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 
Data dodania: 29.09.2013  |  Autor: Izabela RATAJCZAK-KASPROWICZ, Łukasz LEWANDOWICZ

Skuteczność działania urządzeń klimatyzacyjnych zależy w znacznej mierze od właściwej ich eksploatacji. Nawet dobrze zaprojektowane i zamontowane urządzenia nie spełniają swojego zadania, jeśli nie będą prawidłowo serwisowane i konserwowane.

 

 

Potrzeba stosowania przeglądów, serwis klimatyzacji

Wykonywanie stałych przeglądów pozwala na wyeliminowanie awarii urządzeń nawet do 50%. W celu zapewnienia właściwej i ekonomicznej eksploatacji oraz zapewnienia odpowiedniej żywotności urządzeń należy wykonywać przeglądy konserwacyjno-serwisowe. Regularne ich wykonywanie zmniejsza znacznie zużycie energii elektrycznej, koszty ewentualnych napraw, a przy tym poprawia komfort użytkownika klimatyzacji oraz sprawność i skuteczność funkcjonowania urządzeń specjalistycznych np. rozdzielni elektrycznych czy serwerów.

 

 Wpływ temperatury skraplania na współczynnik efektywności COP

Rys. 1. Wpływ temperatury skraplania na współczynnik efektywności COP

 

Przebieg zmian parametrów działania klimatyzatora przedstawiony na rysunku 1 pokazuje, jaki wpływ mają zabrudzone lamele skraplacza na współczynnik COP. Podwyższona w wyniku zanieczyszczeń wymiennika temperatura skraplania powoduje zmniejszenie wartości współczynnika efektywności COP/SCOP, a co za tym idzie zwiększenie wymaganej mocy do napędu sprężarki i jednocześnie wydłużenie czasu działania klimatyzatora, aby osiągnąć zadaną temperaturę.

Analogiczne jest działanie zanieczyszczeń parownika. Powoduje obniżenie temperatury parowania, zmniejszenie efektywności działania i tym samym zwiększenie ilości zużywanej energii do napędu klimatyzatora. Ponadto zanieczyszczenia te działają niekorzystnie na ludzi, szczególnie na alergików.

 

Serwis klimatyzacji - czyszczenie jednostki wewnętrznej

Rys. 2. Czyszczenie jednostki wewnętrznej

 

Częstotliwość wykonywania przeglądów

Przeglądy konserwacyjno-serwisowe klimatyzatorów zalecane są 2 razy w ciągu roku, najlepiej w miesiącu marzec / kwiecień i sierpień lub 4 razy w roku w przypadku pomieszczeń serwerowni i monitoringu, gdzie wymagana jest praca całoroczna urządzenia. Częstotliwość wykonywania przeglądów uzależniona jest również od lokalizacji obiektu, stopnia zanieczyszczenia środowiska i intensywności eksploatacji.

Serwis klimatyzacji winny być wykonywany przez specjalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu chłodnictwa i elektryki, potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji do napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, a także świadectwem typu E do 1 kV na pracę przy urządzeniach elektrycznych.

 

Serwis klimatyzacji - zabrudzony skraplacz w jednostce zewnętrznej

Rys. 3. Zabrudzony skraplacz w jednostce zewnętrznej

 

Zakres pracy

Zakres serwisu klimatyzacji - czyszczenie jednostki wewnętrznej zależny jest od wielkości urządzenia, przeznaczenia i stopnia skomplikowania budowy.

 

1. Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora – wyczyszczenie

Podstawą przeglądu jest sprawdzenie skraplacza pod względem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji. Należy oczyścić płytki lamelowe, których zabrudzenie znacznie pogarsza wymianę ciepła jak również blokuje przepływ powietrza przepływającego przez wymiennik. Za pomocą manometru mierzymy temperaturę i ciśnienie skraplania. Obecność zanieczyszczeń na powierzchni skraplacza np. zalegające liście, pogarsza warunki chłodzenia czynnika chłodniczego i rośnie temperatura skraplania, co prowadzi do zakłóceń w pracy obiegu chłodniczego. Zmniejsza się wydajność obiegu chłodniczego, a sprężarka musi pracować przy wyższej temperaturze sprężu i przez dłuższy okres czasu, aby zapewnić wymaganą moc chłodniczą. Czyszczenie i mycie skraplaczy jednostek zewnętrznych oraz obudów wykonujemy z wykorzystaniem grzebieni do lamel oraz środków chemicznych. W przypadku lokalizacji wśród zieleni jak to pokazano na rys. 5. – należy pamiętać, aby zapewnić właściwy przepływ powietrza przez wymiennik, należy nie dopuścić do blokowania przepływu przez rozwijającą się roślinność.

 

(...)

 

Podsumowanie

Wykonywanie serwisu klimatyzacji, stałych przeglądów konserwacyjno-serwisowych ma bardzo duży wpływ na uzyskanie właściwego komfortu użytkownika w pomieszczeniu oraz zapewnienie efektywnego i sprawnego działania urządzeń specjalistycznych np. rozdzielni elektrycznych, które wymagają chłodzenia przez okres całego roku oraz uzyskanie właściwej efektywności pracy urządzeń. Regularne wykonywanie konserwacji klimatyzatorów pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz wpływa korzystnie finansowo poprzez zmniejszenie kosztów na ewentualne naprawy awaryjne urządzeń. Nie bez znaczenia jest również fakt, że odpowiednia eksploatacja i serwisowanie bezpośrednio wpływa na dłuższą żywotność pracy urządzeń.

 

mgr inż. Izabela RATAJCZAK-KASPROWICZ
Kierownik Biura Zarządu
inż. Łukasz LEWANDOWICZ
Kierownik Serwisu
SYSTHERM Danuta Gazińska s. j.

 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Chłodnictwie i Klimatyzacji nr 08/2013

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.