Halton Vita OR Space Rozwiązania wentylacyjne w pomieszczeniach specjalnych budynków opieki zdrowotnej
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 13.09.2016

Firma Halton wprowadza nową technologię czystego powietrza dla nowoczesnych sal operacyjnych w szpitalach. Technologia ta rewolucjonizuje tradycyjne rozwiązania tego sektora i przenosi poziom higieny wymagających operacji na całą salę operacyjną. To rozwiązanie zostało opracowane we współpracy z nowoczesnym szpitalem New Karolinska Solna w Sztokholmie.

 

 

 

2016 08 48 1

 

 

Halton Vita OR Space wykorzystuje całkowicie nowy rodzaj technologii, która, w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, pozwala spełnić wymagania pomieszczenia czystego na całej sali operacyjnej, zapewniając jednocześnie lepszą efektywność energetyczną. To bardzo ważne, ponieważ technologia na sali operacyjnej i liczba personelu stale się zwiększają. Nowe rozwiązanie zapewnia elastyczność i bezpieczeństwo w ustawieniu zarówno sprzętu, jak i personelu na sali operacyjnej. Ponadto technologia umożliwia regulację wentylacji na każdej sali operacyjnej, co prowadzi do zmniejszenia wydatków na energię oraz polepszenia warunków pracy personelu operującego. Firma Halton oferuje gotowe rozwiązania, w tym jedyną w swoim rodzaju metodę walidacyjną: rozwiązanie jest testowane na miejscu, w trakcie symulowanej lub rzeczywistej operacji.

 

Obecnie przygotowywane są nowe europejskie normy jakości dotyczące powietrza w salach operacyjnych. W pracy przygotowawczej na kategorie podzielone zostaną poziom higieny oraz wymagania dotyczące pomieszczeń czystych do operacji niskiego i wysokiego ryzyka. Nowe standardy zwiększą również swobodę techniczną w zakresie osiągnięcia wymaganych wyników.

 

 

Znaczenie czystego powietrza w pomieszczeniach specjalnych budynków opieki zdrowotnej

 

Do czynników mających wpływ na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń należą ilość cząsteczek, temperatura, wilgotność, ciśnienie oraz ruch i drogi przepływu powietrza. Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń jest wyjątkowo ważna w budynkach opieki zdrowotnej, a zwłaszcza w pomieszczeniach czystych, takich jak sale operacyjne i laboratoria, izolatkach oraz aptekach szpitalnych.

 

Pomieszczenie czyste to izolowany obszar o specjalnej konstrukcji, w której wentylacja wewnętrzna, oprócz wielu innych czynników, podlega wyjątkowo wysokim standardom higienicznym. Celem rozwiązań wentylacyjnych dla pomieszczeń czystych jest, między innymi, zapobieganie przedostawaniu się cząstek powietrza do wewnątrz i usuwanie cząstek już znajdujących się w powietrzu. W takich pomieszczeniach głównym źródłem cząsteczek są ludzie. Ludzka skóra zrzuca od 3 do 15 gramów płatków suchej skóry dziennie. To oznacza aż 10 milionów cząsteczek. W trakcie operacji, ilość cząsteczek zrzucanych przez na przykład dziesięć osób można liczyć w milionach. Około jedna piąta tej ilości cząsteczek jest nośnikiem lub przyczyną zakażeń. Te ostatnie są nazywane jednostkami tworzącymi kolonię, CFU. CFU, czyli różne bakterie i wirusy, są najpoważniejszym niewidzialnym wrogiem w pomieszczeniach czystych w budynkach opieki zdrowotnej. Są one zdolne do namnażania, tworzą kolonie i pozostają zakaźne na powierzchniach, a także przenoszą się na ludzi poprzez powietrze i/lub dotyk, w zależności od wielkości cząstek. W sprzyjających warunkach mikroby mogą się mnożyć w tempie jednego pokolenia na dwadzieścia minut.

 

Poza czynnikiem ludzkim, na wielkość cząstek w powietrzu wewnątrz pomieszczeń wpływ ma rodzaj i jakość odzieży personelu, różnice ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami, jak również częstotliwość otwierania drzwi i czas, przez jaki pozostają one otwarte. W 2012 roku VTT Technical Research Centre of Finland przeprowadziło badanie dotyczące czystości powietrza w fińskich salach operacyjnych. Badanie wykazało, że poziom higieny w salach operacyjnych w zakresie koncentracji cząstek był najwyższy, kiedy pomieszczenia te nie były używane. Jednak w trakcie operacji stężenie cząstek w niektórych salach operacyjnych wzrosła znacznie powyżej poziomu docelowego. W Finlandii określono nieoficjalne wartości referencyjne w odniesieniu do ilości cząstek. Grupa robocza Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego jest obecnie w trakcie procesu definiowania ogólnoeuropejskich standardów wentylacji w szpitalach.

 

Standardy stosowane zarówno w stosunku do cząstek, jak i patogenów zależą od kraju i od szpitala. Na przykład, szpital New Karolinska Solna w Sztokholmie ustawił wartość graniczną dla sal operacyjnych na <5 CFU/m3,  podczas gdy w większości norm krajowych wartość graniczna wynosi <10 CFU/m3. Rozwiązania firmy Halton dla sal operacyjnych (z pacjentem i dziesięcioma osobami personelu) pozwalają osiągnąć poziom <5 CFU/m3. W sali operacyjnej zbudowanej w zakładzie rozwoju produktów firmy Halton pomiary przeprowadzone w symulowanych operacjach wykazały wartości równe 0 CFU/m3

 

Jakość wentylacji wewnętrznej jest istotnym elementem profilaktyki zakażeń szpitalnych. Istnienie drobnoustrojów lekoopornych również kładzie nacisk na higieniczną wentylację w pomieszczeniach. Szacuje się, że jedna na pięć infekcji związanych z leczeniem rozpoczyna się na sali operacyjnej, a ryzyko związane ze śmiercią zainfekowanego pacjenta jest ponad dwukrotnie wyższe niż w przypadku pacjenta, który leczył się normalnie.

 

W badaniach liczba zgonów spowodowanych przez zakażenia szpitalne jest zbliżona do liczby zgonów spowodowanych przez wypadki drogowe. (Źródło: Fedotov, Aleksander 2010. Clean Rooms and Clean Zones in Hospitals. VTT Symposium 266, str.177–178).

 

Powietrze jest również niezbędnym medium do rozprzestrzeniania się w salach operacyjnych różnych drobnoustrojów i bakterii odpornych na antybiotyki. W przypadku sali operacyjnej, konieczne jest wyeliminowanie niemal wszystkich potencjalnych przyczyn zakażenia – mówi Kim Hagström, dyrektor działu ofert i rozwoju w firmie Halton.

 

Wiele procedur chirurgicznych jest też wykonywanych poza salą operacyjną, ale również one są związane ze znacznym ryzykiem zakażenia.

 

Na przykład, wzrasta liczba badań radiologicznych wymagających drobnych zabiegów chirurgicznych. Niemniej jednak, te operacje wykonywane są w pomieszczeniach przeznaczonych do obrazowania, w których ryzyko zakażenia jest wyższe niż na sali operacyjnej – podkreśla Hagström.

 

Innym przykładem zabiegów chirurgicznych wykonywanych poza salą operacyjną mogą być drobne operacje skóry, jak również mniejsze zabiegi kończyn dolnych, wykonywane przy leczeniu urazów spowodowanych wypadkami. W takich sytuacjach firma Halton oferuje mobilne rozwiązania wentylacyjne. Czyste powietrze w pomieszczeniach może być jednym z czynników motywujących szpitale do walki z zakażeniami szpitalnymi i opornymi bakteriami. Stworzyłoby to sytuację korzystną zarówno dla pacjentów, jak i społeczeństwa – dodaje Hagström.

 

 

 

Aspekt kluczowy: projektowanie obiektu z punktu widzenia działalności, odległości i specyficznych wymagań różnych pomieszczeń (np pomieszczeń czystych).
Ostatecznie wpłynie to na koszty użytkowania, ponieważ efekt końcowy
będzie pozytywnie, w sposób najlepszy z możliwych, oddziaływał na pracę personelu
i szybki powrót do zdrowia pacjentów. Zazwyczaj koszty inwestycji w budowę szpitala są mniej więcej równe kosztom funkcjonowania placówki przez rok.

 

 

 

Halton Vita – gama rozwiązań

 

Rodzina produktów Halton Vita obejmuje cztery gamy produktów specjalnych będących kompleksowymi rozwiązaniami wentylacyjnymi dla pomieszczeń w instytucjach służby zdrowia. 

 1. Halton Vita OR (rozwiązania dla sal operacyjnych) – rozwiązania te mogą być wykorzystane w celu zapewnienia trzech rodzajów czystych warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczeń, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami sal operacyjnych i obowiązującymi normami:
  1. Halton Vita OR Space jest rozwiązaniem oferującym czyste powietrze w całej sali operacyjnej,

   2016 08 49 1

   2016 08 49 2

   Rys. 1a, b. Halton Vita OR Space

    

  2. Halton Vita OR Zone tworzy lokalną strefę czystą wewnątrz sali operacyjnej,

   2016 08 50 1

   2016 08 50 2

   Rys. 2 a, b. Halton Vita OR Zone

    

  3. Halton Vita Cell tworzy mobilny, czysty mikroklimat miejscowo, na stole operacyjnym lub stole z przyrządami. To rozwiązanie może być stosowane do wprowadzenia miejscowego czystego mikroklimatu na sali operacyjnej, zwiększenia poziomu higieny na starej sali operacyjnej lub stworzenia miejscowego mikroklimatu, wymaganego przez procedury chirurgiczne w celu ochrony obszaru rany lub instrumentów, gdy sala operacyjna jest niedostępna;

 

 

2016 08 50 3

Rys. 3. Halton Vita OR CELL Instruments

 

2. Halton Vita Iso – Wentylacja izolatek dla pacjentów, będąca częścią rozwiązań dla obszarów ogólnych, w których przebywają pacjenci;

 

2016 08 50 4

Rys. 4. Halton Vita Lab

 

2016 08 50 5

Rys. 5. Halton Vita Lab Solo

 

3. Halton Vita Lab Energooszczędne i kompleksowe rozwiązania wentylacyjne dla laboratoriów; nadaje się do stosowania w przypadku badań, produkcji i nauczania w placówkach służby zdrowia, aptekach oraz w przemyśle;

4. Halton Vita Apo Rozwiązanie wentylacyjne dla pomieszczeń szpitalnych do wewnętrznej produkcji leków („aptek szpitalnych”).

 

 

2016 08 50 6

 Rys. 6. Halton Vita Apo

 

 

 

Oprócz rodziny produktów Halton Vita, firma Halton oferuje również szeroką gamę rozwiązań i produktów wentylacyjnych dla szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, takich jak belki chłodzące, produkty ochrony przeciwpożarowej i przeciwdymowej, systemy wentylacji ogólnej oraz kompleksowe rozwiązania wentylacyjne dla profesjonalnych kuchni.

 

 

Kluczowe trendy w budowie szpitali 

 • Opłacalność i efektywność energetyczna operacji – koszty w sektorze opieki zdrowotnej zwiększają się, w miarę wzrostu zaawansowania możliwości leczenia i technologii oraz starzenia się społeczeństwa. Ta sytuacja zmusza sektor do usprawnienia działalności i optymalizacji wykorzystania zasobów. Poza opłacalnością duży nacisk kładziony jest na poprawę efektywności energetycznej;
 • Zwiększenie poziomu higieny w szpitalach – zapobieganie rozprzestrzenianiu się opornych drobnoustrojów. Zapotrzebowanie na pomieszczenia czyste wzrasta w miarę jak zabiegi wykorzystujące możliwości oferowane przez radiologię stają się coraz bardziej powszechne poza salą operacyjną, a nowe choroby zakaźne pojawiają się w szpitalach;
 • Planowanie budowy, wydajność przestrzenna i logistyka – budowa szpitala jest inwestycją z oddziaływaniem długoterminowym, dlatego skupiamy się na całym cyklu życia budynku. W trakcie budowy brane są pod uwagę czynniki, które zwiększają żywotność budynku, takie jak: jakość konstrukcji, dobre samopoczucie osób korzystających z budynku, a także możliwość przystosowania budynku do nowych potrzeb;
 • Zorientowanie na pacjenta – obejmuje indywidualną opieką nad pacjentem, prywatność i środowisko terapeutyczne, jak również dostępność personelu opiekuńczego, w zależności od potrzeb pacjenta;
 • Świadomość ekologiczna i zrównoważona ochrona zdrowia – myślą przewodnią całego przedsięwzięcia są wartości zrównoważonego rozwoju. Na przykład, minimalizacja wpływu na środowisko związanego z wykorzystaniem energii i chemikaliów, a także utylizacja odpadów. 

 

 

2016 08 51 1

 

 

„Coraz bardziej zwracamy uwagę na projektowanie funkcjonalne. Szpital jest nie tylko budynkiem, ale też częścią systemu opieki zdrowotnej. W związku z tym wraz z zaprojektowaniem szpitala należy zacząć również planowanie usług, jednostek funkcjonalnych i procesów. Infrastruktura placówki będzie wspierać podejmowane w niej działania.” (Tekes: Raport końcowy, 12 czerwca 2014 roku)

 • Budowanie opieki zdrowotnej w Europie w najbliższych latach – rocznie, na poziomie europejskim w budynki sektora służby zdrowia inwestuje się około 20 mld euro.

 

 

 

Halton zaproponuje rozwiązania wentylacyjne w salach operacyjnych szpitala New Karolinska Solna w Sztokholmie

Firma Halton dostarczy szpitalowi New Karolinska Solna (NKS) rozwiązania wentylacyjne, bazujące na najnowszej technologii Halton, dla wszystkich 40 sal operacyjnych w szpitalu. Szpital rozpocznie działalność w 2016 roku, a budowa zostanie zakończona w 2017 roku. Będzie to największy szpital w krajach skandynawskich, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Do tej pory wentylacja sal operacyjnych odbywała się poprzez system wentylacji laminarnej lub turbulentnej. Nowe rozwiązanie firmy Halton łączy w sobie najlepsze właściwości zarówno wentylacji laminarnej, jak i turbulentnej pozwalajać spełnić wymagania dotyczące czystości powietrza, co również ogranicza przeciągi i zużycie energii.

 

Przeprowadziliśmy badania na temat wpływu wentylacji na jakość powietrza w salach operacyjnych w centrum innowacji firmy Halton w Kausala, we współpracy z ekspertami ze Szwecji. Zbudowaliśmy salę operacyjną i wykorzystaliśmy ją do testowania funkcjonowania wentylacji; zbadaliśmy też poziom czystości powietrza, zarówno w pustym pomieszczeniu, jak i w trakcie symulowanych operacji z pracownikami. Nowe rozwiązanie pozwoliło nam zmniejszyć ilość szkodliwych bakterii i cząstek w sali operacyjnej – mówi Ismo Grönvall, menedżer produktu w firmie Halton 

 

2016 08 51 2

Rys. 7. Ismo Grönvall z firmy Halton z Vita OR CELL Patient (VCP), rozwiązaniem chroniącym otwarte rany pacjenta

 

Ośrodek badawczy firmy Halton został założony w 1984 roku. Od tego czasu zdobyliśmy niezrównane doświadczenie w badaniach dotyczących sal operacyjnych. Wspólnie z ekspertami ze Szwecji pracujemy nad unowocześnianiem sal operacyjnych, które będą spełniały normy higieny przyszłości i które będą zgodne z technicznymi wartościami referencyjnymi ustalonymi przez Szwedzki Instytut Norm – mówi Grönvall. Celem szpitala NKS jest zapewnienie opieki zorientowanej na pacjenta, gdzie priorytetem będzie bezpieczeństwo pacjentów, ich prywatność i komfort. Projekt budowlany ma również na celu uzyskanie dla szpitala certyfikatów środowiskowych LEED Gold i Miljöbyggnad Gold.

Planowanie budowy szpitala New Karolinska Solna rozpoczęto w 2005 roku. Firma Halton podpisała umowę z grupą budowlaną Skanska w 2014 roku, a także rozpoczęła szczegółowe prace projektowe dotyczące sal operacyjnych w szpitalu NKS.

 

 

Firma Halton ma wieloletnie doświadczenie w zakresie specjalnych potrzeb szpitali i laboratoriów

 

Firma Halton wprowadziła różne rozwiązania wentylacyjne, w tym belki chłodzące w salach chorych, w kilku szpitalach w krajach skandynawskich, a także w Anglii, Holandii, Francji, Belgii, we Włoszech i w Polsce.

 

Prawie wszystkie, szpitale mają również zaplecze laboratoryjne, które wymaga specjalistycznej wiedzy ze względu na ich wymagania i potrzeby z zakresu wentylacji. Oprócz szpitali, laboratoria znajdują się również w wielu innych miejscach, takich jak ośrodki przemysłowe, centra badań i rozwoju oraz uczelnie. Firma Halton dostarcza rozwiązania laboratoryjne dla tych obszarów od prawie 30 lat i wypracowała silną pozycję we Francji i w Polsce. Do ważnych klientów fi rmy Halton należą Instytut Biologii w Grenoble, Uniwersytet Gdański, L'Oréal, Total, Coca Cola i Danesco.

 

 

Kontakt w sprawie szpitali i laboratoriów:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

2016 08 51 3

HALTON POLSKA
ul. Bysławska 82/112
04-993 Warszawa
tel.: +48 22 672 85 81
fax: +48 22 672 85 59
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.halton.com/pl_PL/

 

 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.