Reklama
 
 
 
 
Recyrkulacja sal operacyjnych na skróty!
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 17.10.2016

Obecnie recyrkulacja powietrza w salach operacyjnych w Polsce stała się faktem i nikogo już nie dziwi. Pomimo iż ciągle jej zastosowanie wymaga oddzielnych uzgodnień z Sanepidem, to jednak drogie w eksploatacji systemy klimatyzacji opierające się na wymianie 100% świeżego powietrza powoli odchodzą do lamusa.

 

 

Powszechnie znany jest fakt, że recyrkulacja to oszczędności nie tylko w zakresie eksploatacyjnym, ale również inwestycyjnym. To drugie jest wynikiem głównie faktu, iż pociąga za sobą mniejsze urządzenia, a zatem mniejsze koszty.

 

Jest kilka sposobów na zrealizowanie recyrkulacji w obrębie sal operacyjnych. Wszystkie one opierają się na częściowym przejęciu powietrza wydostającego się ze stropu laminarnego i ponownym jego skierowaniu do komory rozprężnej stropu laminarnego. System recyrkulacji może być kłopotliwy do jego zrealizowania, jeśli droga transportu powietrza recyrkulowanego jest długa i skomplikowana.

 

 

2016 09 70 1

Rys. 1.: Strop laminarny z modułami recyrkulacyjnymi typu ULA.4 – przykład podłączenia z instalacją powietrza świeżego

 

 

W standardowych rozwiązaniach może ono być zawracane już w obrębie sali operacyjnej w ściennych modułach recyrkulacyjnych (bardziej zaawansowane rozwiązanie) lub dopiero w urządzeniu nawiewno-wywiewnym. Pierwsze rozwiązanie jest dużo korzystniejsze, gdyż nie wymaga transportu całego powietrza recyrkulowanego do urządzenia nawiewno-wywiewnego. Cały obieg powietrza realizowany jest już w sali operacyjnej. Jednak i to rozwiązanie ma swoje minusy. Nie zawsze istnieje możliwość umieszczenia kilku modułów ściennych w sali operacyjnej i jeszcze połączenia go kanałami ze stropem laminarnym.

 

Firma WEISS KLIMATECHNIK GmbH korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia zaproponowała rozwiązanie, które przebija w swojej prostocie wszystkie poprzednie systemy recyrkulacji sal operacyjnych. Jest to innowacyjne rozwiązanie stropu laminarnego z wbudowanymi modułami recyrkulacyjnymi stanowiące integralną część konstrukcji stropu.

 

Powyższe rozwiązanie eliminuje całkowicie problem doprowadzenia kanałów z modułów recyrkulacyjnych do stropu laminarnego. Eliminuje również problem często kłopotliwego rozmieszczenia modułów ściennych na sali operacyjnej.

 

 

2016 09 70 2

Rys. 2.: Strop laminarny z modułami recyrkulacyjnymi typu ULA.4 – schemat ideowy zastosowania stropu

 

 

Zatem system recyrkulacji oparty na stropach recyrkulacyjnych typu ULA firmy WEISS KLIMATECHNIK GmbH jest obecnie najłatwiejszym i najskuteczniejszym dostępnym na rynku. Dzięki jego zastosowaniu uzyskujemy wszystkie dostępne zalety w obecnie stosowanych systemach:

 • obniżone koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne poprzez stosowanie mniejszych urządzeń klimatyzacyjnych nawiewno-wywiewnych,
 • zmniejszenie do minimum kosztów i utrudnień związanych z prowadzeniem instalacji kanałowych.

 

Dodatkową zaletą stropów recyrkulacyjnych typu ULA jest zastosowanie przez firmę WEISS takiej konstrukcji stropu, iż przepływ strugi powietrza posiada większą prędkość w centralnej jego części (0,35 m/s), a mniejszą na jego obrzeżach (0,20 m/s). Taki przepływ powietrza skuteczniej eliminuje wszelkie zanieczyszczenia bezpośrednio nad stołem operacyjnym.

 

Opcjonalnie można zastosować takie rozwiązanie jak kurtyna powietrzna, która w odróżnieniu od obecnie stosowanych szklanych kurtyn (bądź z PCV) nie stanowi ograniczenia w używaniu sprzętu medycznego w polu operacyjnym oraz eliminuje problem związany z myciem i dezynfekcją kurtyn.

 

Stosowanie stropów recyrkulacyjnych typu ULA ma jednak pewne ograniczenie w zastosowaniu wynikające z jego konstrukcji. Otóż jego wysokość wynosi 550 mm lub 690 mm (w zależności od typoszeregu), co należy uwzględnić na etapie projektu.

 

Zatem jeśli tylko wysokość sali operacyjnej pozwala nam na zastosowanie stropu laminarnego z modułem recyrkulacyjnym typu ULA warto uprościć sobie trudy żmudnej pracy projektowej a przy tym obniżyć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne całej instalacji i iść na skróty!

 

 

Krzysztof SITKO
MED Technik Polska Sp. z o.o. (WEISS Klimatechnik GmbH)

 

 

2016 09 70 3 

MED Technik Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34i
03-228 Warszawa
tel.: +48 22 824 04 11,
fax: +48 22 823 05 71
www.medtechnik.pl

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.