Analiza układów chłodniczych pod kątem awarii smarowania olejem sprężarek Cz. 3. Uszkodzenia elektryczne
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Data dodania: 02.12.2013

W pierwszej części artykułu (CH&K 1-2/2012 str. 54) omówiono najczęściej stosowane czynniki chłodnicze oraz opisano zjawisko obiegu oleju w instalacjach chłodniczych. W drugiej części (CH&K 9/2012 str. 50) zostały opisane wytyczne do projektowania układów chłodniczych oraz powrotu oleju w instalacjach jednoi wielosprężarkowych. Pokazano również sposoby wyrównania oleju w układach statycznych oraz dynamicznych. W tej części zajmę się tylko uszkodzeniami elektrycznymi silnika sprężarki chłodniczej związanymi ze spaleniem się uzwojenia elektrycznego oraz przedstawię wytyczne, gdy już dojdzie do takiej usterki.

 

 

Nawiązując do drugiej części mojego artykułu, co do sposobów regulacji oraz powrotu oleju w układach wielosprężarkowych, bardzo dobrze rozwinięty system olejowy ma firma ESK SCHULTZE. Z uwagi na obszerność tematu nie ujmę tego zagadnienia w tej publikacji (dla zainteresowanych więcej na stronie www.esk-schultze.de).

 

 

Awaria sprężarki instalacji eksploatowanej

W tym punkcie zajmę się instalacjami, które już są eksploatowane. Po długim czasie pracy, kiedy instalacje są modyfikowane oraz wymienione były komponenty układu chłodniczego (np. zawory rozprężne, filtry, wymienniki) oraz gdy zaistnieje potrzeba retrofitu (wymiany wycofanego czynnika chłodniczego na zamienniki krótko- lub długofalowe) zdarza się często, że dochodzi do awarii sprężarki chłodniczej (mechanicznej i/lub elektrycznej). Czy to jest instalacja o małej wydajności chłodniczej czy też o dużej, może ta awaria wystąpić w dłuższym lub krótszym czasie. Często nie jesteśmy w stanie skontrolować tego procesu z uwagi na to, że agregat skraplający (zespół sprężarkowy) jest położony dalej lub jest w maszynowni. Nagle stwierdzamy, że układ nie pracuje. Po wstępnej ocenie (przez własny personel techniczny czy firmę serwisową z zewnątrz), stwierdzamy że nie są to uszkodzenia zaworu rozprężnego, zapchanego filtra, nieszczelności układu (braku czynnika) lecz uszkodzenie sprężarki. Sprężarkę badamy na początku (nie demontując z instalacji) wizualnie oraz mierząc jej parametry elektryczne. I tak dla sprężarek jednofazowych 230V/1F/50Hz mierzymy (wystarczy multimiernik uniwersalny) oporności uzwojenia rozruchowego i uzwojenia pracy (dla danych modeli oporności są podawane przez producentów w kartach katalogowych); dla sprężarek trójfazowych 380-420/3F/50Hz już musimy wykonać trochę więcej pomiarów (w tym przypadku wskazane jest użycie induktora). Pomiary wykonujemy, badając oporności na uzwojeniach fazowych i międzyfazowych. Jeżeli wartości oporności między fazami znacznie odbiegają od podanych przez producenta w karcie katalogowej oraz oporność któreś fazy wynosi „0” Ώ, oznacza to zwarcie do masy uzwojenia silnika, czyli krótko mówiąc, mamy elektrycznie uszkodzoną sprężarkę zwaną potocznie „spaleniem silnika”.

 

2013-10-46-1

Rys. 1. Zdjęcie spalonego uzwojenia silnika [8]

 

Po stwierdzeniu uszkodzenia sprężarki musimy przystąpić do jej demontażu z układu. Jeżeli jest to sprężarka hermetyczna (tłokowa, rotacyjna, spiralna), to niestety musimy ją wymienić na nową. Jeżeli jest to sprężarka półhermetyczna (tłokowa, śrubowa), możemy pokusić się o przezwojenie silnika. Z uwagi na to, że uzwojenia silników sprężarek półhermetycznych są najczęściej wykonywane w procesach zautomatyzowanych, nie zawsze możemy przewinąć uzwojenie(nia) tak, jak silnik sprężarki został zaprojektowany przez konstruktora do produkcji.

 

Megaomomierz induktorowy

Induktor to inaczej prądnica magnetoelektryczna prądu zmiennego małej mocy. Induktory pomiarowe podają napięcie: 500, 1000 i 2000 V. W urządzeniach pomiarowych induktory służą do pomiaru rezystancji izolacji urządzeń elektrycznych i rezystancji uziemienia. W przyrządach służących do pomiaru rezystancji izolacji induktory sprzężone są z megaomomierzami.

 

2013-10-47-1

Rys. 2. Megaomomierz induktorowy elektryczny

 

(...)

 

Przyczyny uszkodzeń elektrycznych sprężarek

(...)

 

Kontrola kwasowości oraz neutralizacja [8]

(...)

 

Wnioski

W trzech częściach tej publikacji starałem się opisać zagadnienie uszkodzenia silnika elektrycznego oraz wyeliminowanie zakwaszenia oleju w sposób wyczerpujący. Jestem świadom, że na łamach tych artykułów nie jestem w stanie opisać i wyjaśnić przyczyn wszystkich awarii elektryczno-mechanicznych sprężarek chłodniczych. Dlatego też podsumowując to zagadnienie, jeszcze raz przypominam o dbałości i prawidłowych proceduryach przy montażu (wymianie sprężarki chłodniczej czy też innych komponentów) oraz o zachowaniu czystości układu chłodniczego, które to jest warunkiem długiej i bezawaryjnej pracy instalacji.

 

LITERATURA:
[1] L. CANTEK, M. BIAŁAS: Sprężarki chłodnicze. Wydawnictwo PG. Gdańsk, 2003.
[2] COOLPACK Technical University of Denmark 2000 r.
[3] Z. BONCA, D. BUTRYMOWICZ, W. TARGAŃSKI, T. HAJDUK: Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. IPPU MASTA. Gdańsk.
[4] Poradnik Chłodnictwa. Praca zbiorowa. WNT. Warszawa, 1968 r.
[5] Sprężarki tłokowe Maneurop MTZ. Dobór i zastosowanie. DANFOSS. 2006 r.
[6] H. J. ULRICH: Poradnik Chłodnictwa. T. 2. IPPU MASTA. Gdańsk, 1999 r.
[7] Sprężarki spiralne Performer w zastosowaniach wielosprężarkowych. Dobór i zastosowanie. DANFOSS. 2005 r.
[8] Materiały własne WIGMORS.

 

Sławomir NOWAK
Specjalista ds. Chłodnictwa WIGMORS

 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Chłodnictwie i Klimatyzacji nr 10/2013

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.