Nowy obiekt Selgros Cash&Carry w Polsce z instalacją z „pełnym” CO2 oraz technologią multieżektorową
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 04.07.2017

Transgourmet Polska Sp. z o.o., należąca do grupy Transgourmet Holding, realizując nową inwestycję budowy w Warszawie przy ul. Marsa obiektu Selgros Cash&Carry w najnowocześniejszym standardzie, ustala nowe wzorce chłodnicze w Polsce. Po zakończeniu fazy planowania, przeprowadzoną realizację zakończono pełnym sukcesem uruchomiając i otwierając obiekt 20.06.2016 r. 

 

W ramach projektu zbudowano komory mroźnicze, chłodnicze, zainstalowano meble chłodnicze oraz mroźnicze, jak również pozostałe strefy chłodnicze według najnowszego konceptu Inwestora.

 

 

2017 5 90 1

Rys. 1. Strefa sprzedaży ryb wraz z widokiem zlokalizowanych naprzeciw wysp mroźniczych

 

 

2017 5 90 2

 

 

Instalację z „pełnym” CO2 zrealizowano za pomocą dwóch transkrytycznych układów boosterowych, wyposażonych w technologię multieżektorów gazowych i cieczowych w kombinacji ze sprężaniem równoległym.

 

 

2017 5 90 3

Rys. 2. Widok multieżektorów zainstalowanych w transkrytycznym boosterowym systemie chłodniczym z „pełnym” CO2.

 

 

Dzięki realizacji procesu chłodzenia w trybie częściowo zalanym dla wszystkich pozycji chłodniczych uzyskano możliwość podniesienia temperatury odparowania do poziomu -2°C w zakresie średniotemperaturowym oraz do -26°C w zakresie niskotemperaturowym przez 24h, przez 365 dni w roku.

 

 

2017 5 90 4

Rys. 3. Wykres ciśnienie-entalpia właściwa pokazuje możliwy dzięki eżektorom cieczowym wzrost ciśnienia parowania i średniego ciśnienia w porównaniu do systemu konwencjonalnego ze sprężaniem równoległym, (czerwona przerywana linia). Czerwona strzałka pokazuje wstępne sprężanie gazowego CO2 przez eżektory gazowe

 

 

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej instalacji chłodniczej, koszty jej utrzymania oraz wynikająca z tego emisja CO2 w porównaniu z instalacjami bazującymi na czynniku chłodniczym z grupy HFC zostały znacząco zredukowane. Transgourmet Centaral and Eastern Europe część Trangourmet Hodling, podjęła strategiczną decyzję w ramach której, wszystkie nowe realizacje oraz przebudowy swoich obiektów Cash&Carry, będzie wyposażać wyłącznie w najnowocześniejszą technologię z „pełnym” CO2.

 

 

 2017 5 90 5

 

Rys. 4. Wykres przedstawiający wartości współczynnika TEWI –określającego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Porównanie standardowego układu chłodniczego (R404A) z układem z „pełnym” CO2, (incl. eżektory gazowe i cieczowe), instalacji obiektu Selgros Warszawa ul. Marsa

 

 

2017 5 90 6 

Rys. 5. Wykres przedstawiający prognozę zużycia energii elektrycznej przez system chłodniczy

 

 

Kompletny system chłodniczy przy uwzględnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa obsługi, zaprojektowano w taki sposób, aby całkowite zapotrzebowanie chłodnicze wynoszące dla układu średniotemperaturowego 380kW oraz dla układu niskotemperaturowego 56 kW rozdzielić na dwa bliźniacze zespoły sprężarkowe.

 

 

2017 5 90 7

Rys. 6. Boosterowe zespoły sprężarkowe z „pełnym” CO2 dla systemu A & B z układem chłodniczym, mroźniczym i sprężaniem równoległym oraz technologią eżektorów gazowych i cieczowych

 

 

2017 5 90 8

 Rys. 7. Zbiornik/zasobnik do akumulacji ciepła odpadowego

 

 

Nowy system chłodniczy został wyposażony w zasobnik ciepła do akumulacji ciepła odpadowego, dzięki któremu, została pokryta główna część całego zapotrzebowania na ogrzewanie budynku. Natomiast zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zostało w pełni pokryte dzięki odzyskowi ciepła z instalacji.

 

 

2017 5 90 9

Rys. 8. Schemat ideowy najnowszego systemu z technologią multi-eżektorów oraz dodatkowymi akumulatorami ssania dla układu średnio i niskotemperaturowego

 

 

Podsumowanie ƒƒ

 

 • uruchomiono z sukcesem transkrytyczne boosterowe systemy chłodnicze z „pełnym” CO2 oraz technologią eżektorów gazowych i cieczowych;
 • wdrożono koncepcję bazującą na standardowych komponentach; ƒƒ
 • zwiększono efektywność energetyczną systemu o 38%; ƒƒ
 • zredukowano emisję o 11.050 t ekwiwalentu CO2; ƒƒ
 • czas zwrotu implementacji eżektorów ok. 1-2 lat.

 

 

ROLA FIRMY FRIGO-CONSULTING

 

Frigo-Consulting oferuje wsparcie techniczne w dziedzinie innowacyjnych systemów chłodniczych oraz koncepcji energetycznych dla budynków: ƒƒ

 

 • opracowanie wielowariantowych zintegrowanych systemów energetycznych dla obiektów; ƒƒ
 • koncepcje, projekty i realizacje trwałych systemów chłodniczych & pomp ciepła; ƒƒ
 • najnowocześniejsze na świecie możliwości uzyskania oszczędności energii pierwotnej; ƒƒ
 • szkolenia i audyty.

 

 

 

2017 5 90 10

Materiał przygotowany przez Frigo-Consulting we współpracy z Transgourmet Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

dr inż. Krzysztof BŁAUCIAK
– Project Manager,
Frigo Consulting International Ltd.

 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.