F-gazy i SZWO Nowe kary za nieprzestrzeganie przepisów
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 05.10.2015

W poprzednim numerze miesięcznika Chłodnictwo & Klimatyzacja przedstawiliśmy „kalendarz” związany z polską ustawą o F-gazach uchwaloną 15 maja 2015 r. (DzU 2015.881). Generalnie, dotyczy ona około 95% urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych funkcjonujących w Polsce, tj. wszelkiego sprzętu pracującego w oparciu o syntetyczne czynniki chłodnicze – zarówno HFC, jak i freony CFC i HCFC. 

 

 

Ustawa wchodzi w życie w trzech fazach w bieżącym roku. Większości zapisów ustawy musimy przestrzegać od 10 lipca br. Kolejne etapy jej wdrożenia przypadną na wrzesień i grudzień 2015 r.

 

Niezależnie od tego należy pamiętać, że kluczowe postanowienia odnoszące się głównie do powinności użytkowników (tzw. operatorów) urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających F-gazy – obowiązują już od przeszło 8 lat! To dlatego, że Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej – a taki status ma unijna legislacja dotycząca HFC, HCFC i CFC – obowiązuje bezpośrednio we wszystkich Państwach członkowskich Wspólnoty.

 

W związku z tym, jeśli szanujemy prawo unijne, to wszystkie przepisy rodzimej ustawy i europejskich rozporządzeń, które można już przestrzegać – należy niezwłocznie wdrożyć w życie, nie czekając na terminy, które zaraz przytoczę. Racjonalny argument „ZA” takim podejściem jest prosty: ustawa przewiduje kary za nieprzestrzeganie części przepisów F-gazowych (HFC) i o SZWO (HCFC i CFC) od 24 września 2015 r. oraz od 24 grudnia 2015 r. Te kilkumiesięczne vacatio legis jest więc „ukłonem” w stronę operatorów, okresem przejściowym – w którym trzeba uporządkować dokumentację i procedury przedsiębiorstwa związane ze stosowaniem F-gazów i SZWO w procesach chłodzenia i w systemach klimatyzacji. 

 

Ale te vacatio legis ma też służyć rządowi jako bufor czasowy, umożliwiający dopracowanie i wydanie niezbędnych aktów wykonawczych (rozporządzeń ministrów), utworzenie rozmaitych rejestrów i ogólnokrajowego systemu elektronicznego do gromadzenia danych z kart urządzeń, zorganizowanie systemu certyfi kacji pod egidą Urzędu Dozoru Technicznego… itp. Wbrew pozorom – to jeszcze ogromny zakres prac. Urzędy zapewniają jednak, że nie będą karane naruszenia tych przepisów, których nie będziemy mogli przestrzegać nie z naszej winy, z powodu późnego wydania rozporządzeń.

 

Czyli na przykład – jeśli będziemy działać bez certyfi katów personalnych w okresie po 24 września br. lub bez certyfi katów firmowych po 24 grudnia br. i jeżeli wówczas jeszcze nie będziemy mogli ich uzyskać z uzasadnionych przyczyn – to nie powinniśmy obawiać się sankcji. Natomiast, jeśli na przykład przy urządzeniu zawierającym 300 kg czynnika R407C nie zamontowano stałego systemu wykrywania wycieków lub sprawność działania tego systemu nie jest w udokumentowany sposób weryfikowa- na co najmniej raz na rok, to operator tego urządzenia powinien liczyć się z grzywną w wysokości od 4 do 10 tys. zł. 

 

 

Lektura obowiązkowa

 

Polska ustawa o F-gazach oraz unijne rozporządzenia są lekturą obowiązkową dla wszystkich planujących uzyskać certyfi kat personalny, a także dla operatorów – użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Nie chcę nikogo zniechęcać, ale niestety przyznaję, że to lektura z gatunku „ciężkich”, ponieważ w ustawie jest mnóstwo odnośników nie tylko do innych artykułów samej ustawy, ale do zapisów szeregu rozporządzeń unijnych, które z kolei często zawierają dalsze odesłania do kolejnych artykułów, załączników itp. itd. Ponadto, trzeba jeszcze odseparować niektóre przepisy ustawy niedotyczące chłodnictwa i klimatyzacji, tylko odnoszące się do innych branż – rozdzielnic wysokiego napięcia, zastosowań F-gazów i SZWO jako substraty itp., sprzętu i systemów przeciwpożarowych. To chyba zbyt wiele dla normalnego, zapracowanego człowieka.

 

Aby wesprzeć Państwa w przestrzeganiu prawa F-gazowego, zadałem sobie trud dokładnego przestudiowania Rozdziału 11 ustawy („Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne”), aby ustalić kto, od kiedy, za co i jaką może dostać karę. Z prostej lektury art. 47-49 ustawy nie zawsze to wynika. Poniższe zestawienie będzie też swego rodzaju przypomnieniem obowiązków, które ciążą na osobach i podmiotach wykorzystujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, czy generalnie – czynniki chłodnicze.

 

W kolumnie „Od kiedy” podaliśmy daty, od których teoretycznie zgodnie z ustawą dane sankcje wchodzą w życie. Dla ułatwienia lektury, wszystkie sankcje, które weszły w życie w lipcu 2015 r. spisano kolorem czarnym, wszystkie kary obowiązujące od września 2015 r. zaznaczono kolorem niebieskim, a sankcje wchodzące w życie w grudniu 2015 r. – oznaczono kolorem zielonym.

 

 

 POBIERZ PLIK PDF z tabelą

KTO, OD KIEDY, ZA CO i JAKĄ MOŻE DOSTAĆ KARĘ

 

Michał DOBRZYŃSKI
– konsulting, audyty, szkolenia ekologiczne
i F-gazowe, odzysk, recykling i utylizacja
czynników chłodniczych,
www.aveECO.pl 

 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.