Ahold finalizuje przezbrajanie instalacji na Opteon™ XP40 w ponad 175 supermarketach
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 27.12.2016

Czynnik chłodniczy o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego pomaga grupie Ahold w zmniejszeniu emisji ekwiwalentnego CO2 o ponad 57 tys. ton rocznie bez żadnych dodatkowych kosztów.

 

 

Chemours, firma o globalnym zasięgu i czołowej pozycji na rynkach technologii bieli tytanowej, produktów fluorowanych oraz rozwiązań dla przemysłu chemicznego wraz z holenderską siecią sprzedaży detalicznej Ahold pomyślnie zakończyła realizację planu przezbrajania układów chłodniczych na czynnik Opteon™ XP40 w ponad 175 supermarketach w całej Holandii. Ten nowy czynnik chłodniczy Chemours o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) pozwolił firmie Ahold na ograniczenie emisji ekwiwalentnego CO2 o ponad 57 tys. ton rocznie bez zwiększania kosztu redukcji rozumianego jako koszt, który trzeba ponieść, aby zredukować emisję o jedną tonę CO2.

 

Firma Ahold przystąpiła do realizacji projektu we wrześniu 2014 roku, w ramach własnego programu radykalnego ograniczenia emisji CO2 do 2015 roku o 20% w stosunku do poziomu z roku 2008. Decyzja o konwersji układów chłodniczych na Opteon™ XP40 została podjęta po przeprowadzeniu wstępnej próby, w której dowiedziono znacznie wyższej efektywności energetycznej nowego czynnika chłodniczego w porównaniu z efektywnością poprzednio stosowanych czynników – R407F i R507A.

 

 

2016 11 33 1

 

 

Grupa Ahold wraz z konsultantami z firmy P.W. Vlaskamp B.V. Refrigeration Consultancy z Dordrechtu przeprowadziła niedawno serię testów w celu określenia efektywności przezbrajania instalacji na Opteon™ XP40. Stwierdzono, że modernizacja systemów chłodniczych z wykorzystaniem czynnika Opteon™ XP40 umożliwiła zwiększenie efektywności energetycznej o 8% i pomogła ograniczyć emisję o 57 tys. ton CO2. Ustalono także, że wobec braku kosztów redukcji, całość nakładów inwestycyjnych na przezbrajanie zwróci się w ciągu pięciu lat, a późniejsza eksploatacja urządzeń zapewni dalsze korzyści fi nansowe.

 

– Osiągnięte wyniki w pełni potwierdziły słuszność naszej decyzji o przezbrojeniu instalacji na Opteon™ XP40 – oznajmił M.M.A. de Rooij z grupy Ahold. Wiedzieliśmy, że zastosowanie XP40 jako czynnika chłodniczego o niskim GWP jest korzystne dla środowiska naturalnego, lecz uzyskane oszczędności i zwrot nakładów inwestycyjnych sprawił, że mogliśmy sprostać rosnącym wymaganiom regulacji jednocześnie poprawiając wydajność urządzeń.

 

–Efekty konwersji wykazują, że Opteon™ XP40 to optymalny zamiennik o niskim GWP do zastosowań w komercyjnych układach chłodniczych – podkreślił wiceprezes Chemours Fluorochemicals, Diego Boeri. Cenimy sobie możliwość współpracy z fi rmą Ahold w ramach tego projektu. Obserwujemy też, że wiele innych sieci supermarketów podąża w ich ślady.

 

Flagowy produkt firmy Chemours, niepalny (klasy A1) czynnik chłodniczy Opteon™ XP40 (R449A) będący zamiennikiem R404A został zaaprobowany do stosowania przez najważniejszych producentów sprężarek. Od momentu wprowadzenia na rynek w 2014 roku Opteon™ XP40 jest już powszechnie stosowany w skali globalnej. W porównaniu do R404A, Opteon™ XP40 zmniejsza potencjał tworzenia efektu cieplarnianego o 65%, a jednocześnie zwiększa efektywność energetyczną układów chłodniczych do 12%. Firma Chemours zakłada, że biorąc pod uwagę wysoką wydajność XP40 w warunkach rzeczywistych, a także już złożone zamówienia i testy prowadzone przez klientów, do końca 2016 roku XP40 może zostać zastosowany w ponad 1000 urządzeń w supermarketach oraz komercyjnych układach chłodzenia na całym świecie.

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.