PROSUMENT – dotacje na pompy ciepła
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
Data dodania: 13.04.2014  |  Autor: Michał DOBRZYŃSKI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchamia kolejny program wspierający rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Tym razem dotacjami i preferencyjnymi kredytami zostaną objęte także pompy ciepła. Nabór pierwszych wniosków rozpocznie się już w II kwartale 2014 r.

 

Sam produkuje i sam konsumuje

Nazwę programu – PROSUMENT – zapożyczono od amerykańskiego pisarza futurystycznego Alvina Tofflera, który jako pierwszy użył takiego sformułowania przeszło 30 lat temu. Prosument jest użytkownikiem końcowym (konsumentem) samodzielnie wytwarzającym produkt w celu jego wykorzystania we własnym zakresie.

Faktycznie, pojęcie to dobrze wpisuje się w naturę produkcji energii elektrycznej i ciepła przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, z wykorzystaniem do tego celu odnawialnych źródeł energii (OZE). Właśnie takie inwestycje będzie finansować nowy program firmowany przez NFOŚiGW – zakup i montaż mikroinstalacji OZE o charakterze prosumenckim dla potrzeb jednorodzinnych lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wsparciem może być objęta także wymiana istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

 

Beneficjenci i konkretne cele

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jak również jednostki samorządu terytorialnego. Środki NFOŚiGW mogą być alokowane na instalacje do produkcji energii elektrycznej i ciepła, wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

 

Warto zaznaczyć, że zgodnie z założeniami – źródło energii cieplnej (czyli np. pompa ciepła, kolektor słoneczny lub kocioł na biomasę) nie będzie mogło występować samodzielnie. Instalacje cieplne wykorzystujące OZE uzyskają dofinansowanie pod warunkiem, że zostaną zamontowane w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej – np. z panelami fotowoltaicznymi lub turbinami wiatrowymi.

 

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet programu PROSUMENT na lata 2014-2020 wynosi 600 mln zł. Jedna trzecia tej kwoty będzie dostępna już w dwóch początkowych latach, w których poziom dotacji wyniesie 20 lub 40% dofinansowania, w zależności od rodzaju beneficjenta i typu wybranej instalacji OZE. Od 2016 r. dotacja nie przekroczy odpowiednio 15 lub 30%. Niemniej jednak, w każdym przypadku – dotacja i kredyt łącznie będą mogły pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych, których maksymalną wysokość określono na kwotę od 100 tys. zł do 450 tys. zł. Oprocentowanie rozłożonych nawet na 15 lat pożyczek i kredytów wyniesie zaledwie 1% p.a.

 

Kanały dystrybucji środków PROSUMENT

Program będzie wdrażany na dwa sposoby – poprzez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz za pośrednictwem banku, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym. Już w II kwartale 2014 r. NFOŚiGW ogłosi nabór wniosków dla JST, natomiast rozpoczęcie przyjmowania wniosków przez bank planowane jest na III kwartał br.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, wartość pożyczki i dotacji dla pojedynczej JST powinna wynieść co najmniej 1 mln zł. To organa władzy samorządowej będą odpowiedzialne za wybór końcowych beneficjentów ze swojego regionu i za „przekierowanie” tego finansowania do osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE.

Więcej bardziej konkretnych informacji oraz kalkulacje opłacalności inwestycji w mikroinstalację OZE, będziemy w stanie przedstawić w kolejnym wydaniu miesięcznika Chłodnictwo & Klimatyzacja oraz na www.aveECO.pl.

 

Michał DOBRZYŃSKI
ekspert w zakresie legislacji dot. czynników chłodniczych

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.