Przeglądy urządzeń VRF - Wskazówki długoterminowego i komfortowego użytkowania klimatyzacji
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 12.09.2016

W systemach klimatyzacji VRF każdy element urządzenia oraz każdy etap życia produktu ma znaczenie. Odpowiednie podejście do wszystkich etapów przynosi odpowiedni skutek. Dlatego też producenci zalecają regularne przeglądy, sprawdzanie części elektrycznych, wycieków czynników chłodniczych i pozostałych pracujących elementów, co pozwala utrzymać system klimatyzacji w dobrej kondycji przez cały okres jego użytkowania.

 

 

 

 

Efektywność poprzez konserwację

 

Redukcja kosztów eksploatacyjnych

Jak wykazuje praktyka rynkowa, regularna konserwacja systemów VRF jest skutecznym narzędziem w zmniejszaniu kosztów eksploatacji. Jeśli klimatyzatory pracują z niewyczyszczonymi filtrami i wymiennikami ciepła, zużycie energii drastycznie wzrasta. Aby uzyskać ten sam efekt chłodzenia lub grzania, zawór rozprężny musi zostać przymknięty, a w efekcie urządzenie dłużej pracuje. Następuje wzrost ciśnienienia wewnątrz układu chłodniczego (szczególnie w trybie ogrzewania). Nie jest to przypadek, że klimatyzator bez konserwacji po 4 latach ulega awarii z powodu wzrostu ciśnienia. Brak konserwacji oznacza, że 50% energii elektrycznej zostało zmarnowane w porównaniu z pracą przy regularnej konserwacji, jak to pokazano na rysunku nr 1.

 

 

2016 08 17 1

Rys. 1. Wzrost zużycia energii elektrycznej bez konserwacji

 

 

Wydłużenie żywotności

Regularna konserwacja oprócz zminimalizowania wystąpienia awarii jest również skutecznym narzędziem do przedłużenia żywotności. Części w urządzeniach, takie jak elementy składowe układu chłodniczego, wentylatory, części elektryczne itp. stopniowo się zużywają. Krzywa awaryjności sprężarek przy braku konserwacji przedstawiona została na rysunku 2. Wykres ten pokazuje, że awaryjność jest najwyższa w pierwszym roku od zakupu (nieprawidłowe ilości czynnika chłodniczego, przepięcia na budowach, niewłaściwe uruchomienia). W ciągu kolejnych lat awaryjność stopniowo spada (tylko niespodziewane awarie) i wznosi się po 9-10 latach pracy (wskutek zużycia przy nieprawidłowych konserwacjach lub ich braku). 

 

 

2016 08 18 1

Rys. 2. Analiza nieprawidłowości pracy sprężarki

 

 

Wymagania użytkowników wzrastają wraz z upływem lat i często przewyższają początkowe oczekiwania odnośnie systemu VRF. Taki jest normalny społeczny wzrost oczekiwań. W przypadku wdrożenia konserwacji okresowej oraz konserwacji korekcyjnej wydłużamy żywotność urządzeń i ograniczamy proces obniżenia parametrów pracy.

 

 

Zapobieganie awarii

Błędy (zakłócenia) w układzie klimatyzacji można przewidzieć do pewnego stopnia poprzez regularne kontrole. W takiej sytuacji utrzymujemy normalną pracę z zachowaniem minimalnych ilości wymienionych części i zapobiegamy poważnym kłopotom.

 

Zdalne monitorowanie całego systemu jest bardzo dobrym rozwiązaniem w tym zakresie.

 

 

2016 08 18 2

Rys. 3. Wydłużenie żywotności systemów VRF

 

 

Utrzymanie komfortu

Wymienniki ciepła zachodzą brudem kawałeczek po kawałeczku, co jest trudne do zauważenia. Wydajność chłodzenia i grzania zmniejsza się, co przekłada się nie tylko na nieprawidłowo działającą klimatyzację, ale również na uszkodzenia silnika wentylatora lub uszkodzenia sprężarki.

 

Spada poprzez to komfort dla użytkowników (np. inny niż dotychczas dźwięk lub nieprzyjemny zapach) w całym systemie klimatyzacji. Tutaj, regularne konserwacje są bardzo ważne.

 

 

Bezpieczeństwo

Odnośnie powyższych nieprawidłowości, korzystając z systemów VRF, ważne jest aby były one dla wszystkich użytkowników bezpieczne. Regularne sprawdzanie części elektrycznych, wycieków czynników chłodniczych i pozostałych pracujących elementów pozwala utrzymać system klimatyzacji w dobrej kondycji. 

 

 

2016 08 19 1

Rys. 4. Żywotność i jego elementy

 

 

Zalecenia w zakresie konserwacji i przeglądów

W systemach klimatyzacyjnych ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF), ciepło i chłód są rozprowadzane przez poszczególne jednostki w pomieszczeniach co oznacza, że przy kilkudziesięciu czy kilkuset pracujących urządzeniach zerowa usterka jest niemożliwa. Części muszą być sprawdzane regularnie lub wymienione w celu utrzymania żywotności. Producenci systemów klimatyzacyjnych zalecają sprawdzanie poszczególnych podzespołów w poszczególnych latach pracy urządzeń oraz udostępniają szczegółowe listy wymiany czy dodatkowej konserwacji konkretnych części po przepracowaniu konkretnych ilości godzin. Oprócz konkretnych okresów zalecane są przeglądy przedsezonowe, aby wychwycić możliwe do zdiagnozowania nieprawidłowości przed ich wystąpieniem w sezonie.

 

 

Definicja żywotności

Żywotność systemu klimatyzacji VRF w każdym jego aspekcie zależy od: trwałości elementów, wyposażenia systemu, przeglądów i konserwacji. Żywotność kończy się, gdy system staje się nieużyteczny. Opis tego procesu przedstawiono w tabeli 1.

 

 

2016 08 19 2

 

 

Żywotność systemu VRF

W systemach klimatyzacji VRF każdy element urządzenia orazkażdy etap życia produktu ma znaczenie. Odpowiednie podejście do wszystkich etapów przynosi odpowiedni skutek. Średni czas życia produktu od 8 do 15 lat jest celem, do którego dążą producenci. Nie jest to łatwy i tani cel do osiągnięcia. Dlatego wszystkie etapy powinny być przestrzegane aby urządzenia pozostawały w dobrej kondycji podczas całego cyklu swojego życia. 

 

Liczący się producenci projektują żywotność urządzeń klimatyzacyjnych na poziomie minimum 15 lat przy założeniu 10 godzin pracy co dzień przez cały rok. Przy takich założeniach mogę jednoznacznie stwierdzić, że cztery główne etapy mają największy wpływ na żywotność urządzenia, żadnego z nich nie można pominąć i żaden z nich nie jest mniej czy bardziej ważny.

 • etap projektowania, testowania i produkcji,
 • etap dopasowania, zaprojektowania zgodnie z przeznaczeniem do obiektu,
 • etap instalacji, uruchomienia, testu budowlanego, 
 • etap przeglądów, konserwacji.

 

Dobrą praktyką jest podpisanie kontraktu, umowy pomiędzy właścicielem urządzeń a firmą serwisową. Tylko wyspecjalizowane firmy serwisowe, posiadające odpowiednią wiedzę, sprzęt oraz doświadczenie, są w stanie wychwycić mogące nastąpić awarie.

 

 

Jacek PARYS
Lider Działu Technicznego
i Szkoleniowego Mitsubishi Electric

 

 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.