Reklama
 
 
 
 
System ograniczania wycieków czynnika chłodniczego
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 
Data dodania: 27.10.2014

Panasonic opracował „Pump Down System”, czyli rozwiązanie do ograniczania strat w obiegu czynnika chłodniczego w systemach VRF. Oprócz możliwości wczesnej detekcji, oferuje on funkcje odpompowania wyciekającego czynnika, gwarantując bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku.

 

Jednym z najważniejszych trendów, które w ostatnim czasie można zaobserwować w branży klimatyzacyjnej, jest tworzenie rozwiązań minimalizujących zagrożenie wynikające z ewentualnych wycieków czynników chłodniczych z instalacji. Podkreślając wagę tego zagadnienia, Unia Europejska wydała normę, która w Polsce została zaimplementowana jako PN-EN 378-1 – „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska”. Dokument ten określa najwyższe możliwe stężenie czynników chłodniczych w pomieszczeniach i tak przykładowo dla czynnika R410A wynosi ono 440 g/m3. Przekroczenie tej wartości może powodować trudności z oddychaniem, a w skrajnych przypadkach prowadzić do uduszenia, ponieważ freon wypiera tlen z powietrza.

 

 

2014 9 42 2

Rys. 1. Pump Down System

Pump Down System

 

Wychodząc naprzeciw tego rodzaju wyzwaniom i w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, firma Panasonic opracowała specjalny układ do odpompowywania czynnika chłodniczego „Pump Down System”. Pozwala on na wykrycie wycieku czynnika chłodniczego w instalacji oraz odprowadzenie go bezpośrednio do jednostki zewnętrznej lub do dodatkowego zbiornika. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie przede wszystkim w tych obiektach, w których zainstalowane są rozległe systemy VRF – w hotelach, biurach oraz budynkach użyteczności publicznej.

 

 

Detekcja wycieku czynnika chłodniczego, może odbywać się na 2 sposoby 

 

Pierwszym z nich jest zamontowanie w pomieszczeniach zewnętrznych czujników wycieku freonu, które podłączone są bezpośrednio do jednostki wewnętrznej VRF poprzez gniazdo EXCT. Znajduje się ono na płycie sterującej w każdej jednostce wewnętrznej VRF. W przypadku wykrycia wycieku, sygnał z zewnętrznego czujnika wycieku freonu kierowany jest poprzez jednostkę wewnętrzną VRF do agregatu zewnętrznego, który rozpoczyna proces ewakuacji czynnika chłodniczego z układu. W przypadku rozległych instalacji, gdzie są znaczące ilości freonu, cały czynnik chłodniczy nie może zostać zmagazynowany w agregacie. W takich sytuacjach rozwiązaniem staje się zastosowanie dodatkowego, zewnętrznego zbiornika odbiorczego, co zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownikom pomieszczeń, a także zapobiega skażeniu środowiska naturalnego. 

 

2014 9 42 1

Rys. 2. Schemat układu detekcji czynnika

 

 

Drugim sposobem detekcji wycieku czynnika chłodniczego jest specjalny algorytm opracowany przez firmę Panasonic. System działa na podstawie pomiaru takich parametrów jak: wysokie/niskie ciśnienie oraz temperatura w układzie chłodniczym. Na ich podstawie określa czy miał miejsce wyciek czynnika chłodniczego z instalacji. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji następuje odpompowanie czynnika do jednostki zewnętrznej lub dodatkowego zbiornika oraz odcięcie układu poprzez zamknięcie odpowiednich zaworów.

 

Co wybrać?

Przy wyborze systemu detekcji czynnika chłodniczego trzeba kierować się analizą zalet i wad każdego z nich, a także brać pod uwagę specyfikę danego budynku. Zastosowanie zewnętrznych czujników wycieku freonu jest stosunkowo drogie, jednak gwarantują niemal natychmiastowe odpompowanie czynnika chłodniczego i odcięcie instalacji. W efekcie maksymalnie ograniczają ryzyko dla osób przebywających w obiekcie i minimalizują wpływ usterki na środowisko naturalne. Niewątpliwą zaletą drugiego rozwiązania jest cena, ponieważ nie wymaga on zainstalowania czujników wycieku. Z drugiej strony, jego działanie poprzedzone jest szeregiem pomiarów ciśnienia i temperatury, a to wydłuża reakcję systemu.

 

 

Anna ADAMIAK
Technical & Service Assistant, Panasonic
Appliances Air Conditioning Europe,
Panasonic Marketing Europe GmbH

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.