Cykle konserwacyjne systemu VRF Wskazówki długoterminowego i komfortowego użytkowania klimatyzacji
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 14.11.2016

Regularna konserwacja systemów VRF jest skutecznym narzędziem w bezpiecznej, długoterminowej i ekonomicznej pracy. Ustalenie oraz utrzymywanie odpowiedniego terminarza konserwacji i przeglądów urządzeń VRF pozwala na utrzymanie wysokiej sprawności całego systemu klimatyzacyjnego.

 

 

2016 10 16 1

 

 

Przeglądy instancji klimatyzacyjnej systemu VRF w okresie gwarancji są niezbędne z punktu widzenia gwaranta oraz obowiązujących przepisów prawa, mogą one jednak nie uwzględniać konserwacji korekcyjnej, czy też konserwacji zapobiegawczej opisanej w artykule „Przeglądy urządzeń VRF” w numerze 8/2016 Ch&K.

 

Poniżej zamieszczone zostały przykładowe cykle konserwacyjne systemu VRF z podziałem na poszczególne grupy podzespołów. Producenci posiadają własne dane odnośnie takich konserwacji i należy koniecznie ich przestrzegać.

 

 

2016 10 16 2

Rys. 1. Zawór rozprężny LEV

 

2016 10 16 3

2016 10 16 4

Rys. 2, 3. Instalacja chłodnicza, zagięcia podczas układania

 

 

Część chłodnicza 

1. Sprężarka:

 • odgłosy lub wibracje przy: starcie, podczas pracy oraz zatrzymaniu,
 • oporność izolacji, do obudowy i uzwojeń silnika,
 • czy terminale przyłączne w sprężarce nie mają przecieków, okablowanie jest niepoprzecierane, zamocowane w sposób poprawny;

2. Elektroniczny zawór rozprężny LEV:

 • uzwojenia zaworu,
 • odgłosy pracy podczas otwierania i zamykania,
 • odgłosy pracy podczas załączania i wyłączania jednostki zewnętrznej (test ciśnieniowy);

3. Zawór czterodrożny:

 • uzwojenia zaworu,
 • sprawdzenie podczas pracy, tryb chłodzenie/grzanie,
 • występowanie korozji, nietypowe odgłosy pracy;

4. Zbiornik cieczy chłodniczej:

 • występowanie korozji, wycieki oleju,

5. Wymiennik chłodniczy, jednostki wewnętrznej/ jednostki zewnętrznej:

 • zatkanie, uszkodzenia,
 • wyciek czynnika chłodniczego, ślady olejowe;

6. Instalacja z czynnikiem chłodniczym:

 • poprawność izolacji cieplnej/chłodniczej,
 • uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia podczas pracy/obtarcia, zagniecenia itp.,
 • wycieki na połączeniach, zaworach serwisowych.

 

 

2016 10 18 1

Rys. 4. Instalacja chłodnicza, przewężenia, niepoprawne lutowanie

 

2016 10 18 2

Rys. 7. Przyłącze elektryczne jednostki zewnętrznej źle zabezpieczone, narażone na przerwanie

 

2016 10 18 3

Rys. 8. Urwanie przewodu

 

 

Część elektryczna

(...)

 

Części elektroniczne

(...)

 

Części elektromechaniczne

(...)

 

Części strukturalne

(...)

 

Części opcjonalne

(...)

 

Części wymiany

(...)

 

Podsumowanie

 

W systemach klimatyzacji VRF każdy element urządzenia oraz każdy etap życia produktu ma znaczenie, jak to przedstawiono w poprzednim artykule (Ch&K 8/2016). Odpowiednie podejście do wszystkich etapów przynosi wymierne korzyści. Dlatego też producenci zalecają regularne przeglądy, sprawdzanie części elektrycznych, wycieków czynników chłodniczych i pozostałych pracujących elementów, co pozwala utrzymać system klimatyzacji w dobrej kondycji przez cały okres jego użytkowania. Przeprowadzenie w trakcie serwisu powyższych cykli konserwacyjnych – procedur – daje pewność sprawdzenia poprawności działania systemu i zabiega ewentualnie przyszłym awariom.

 

 

Jacek PARYS
Lider Działu Technicznego
i Szkoleniowego Mitsubishi Electric

 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.