Schneider Electric – Life Is On – Systemy chłodzenia i zarządzania Data Center o wysokiej efektywności Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 15.01.2018

 

Rozmowa z Małgorzatą Kasperską (Dyrektor IT Division) oraz Marcinem Harpulą Kierownikiem wsparcia sprzedaży klimatyzacji precyzyjnej IT Bussiness w Schneider Electric Poland

 

2017 10 25 1 1

 

 

Na początku naszej rozmowy nie sposób spytać, skąd po tak długiej współpracy z jedną marką urządzeń Liebert HIROSS, później jako EMERSON, a ostatnio VERTIV, zdecydowała się Pani na zmianę Korporacji – dlaczego Schneider Electric?

 

 

Małgorzata Kasperska: W Pana pytaniu jest już część odpowiedzi. Nie pracowałam przez te lata z jedną marką – sam Pan wymienił trzy. W międzyczasie przeprowadziłam dwie akwizycje na rynku polskim – najpierw przejęcie Energy Systems, a później Chloride – z tego robi się już pięć marek. Przez te wszystkie lata miałam sześciu Prezesów EMEA, przy siódmym rozstałam się z firmą. Każdy z Prezesów miał swoją wizję firmy, inną strategię, różne priorytety. Ponad to zmienił się również właściciel firmy, która wyszła z giełdy i stała się firmą prywatną. To, co Państwo postrzegaliście jako stabilizację, ja widziałam jako permanentną zmianę. Nie mam zresztą nic przeciwko zmianom, zwłaszcza na lepsze.

 

Dlaczego Schneider Electric? To silna globalna marka, światowy lider cyfrowej transformacji w zarządzaniu energią i automatyce, w budownictwie komercyjnym i mieszkaniowym, centrach danych, obiektach infrastrukturalnych, energetyce oraz przemyśle. To wspaniała firma dzięki wspaniałym ludziom, którzy ją tworzą oraz partnerom, którzy ją wspierają. Jest bardzo zaangażowana w innowacyjność, różnorodność oraz zrównoważony rozwój, zapewniając niezawodny dostęp do energii każdemu, w każdym miejscu i w każdym momencie życia. Nazywamy to Life Is On.

 

 

Jak dzisiaj wygląda rynek inwestycji Data Center w Polsce i w Europie? Czy w Polsce mamy szansę na inwestycje o skali europejskiej, globalnej?

 

MK: Inwestycje globalne w perspektywie wieloletniej z pewnością będą realizowane – możemy zaobserwować kilka czynników, które im sprzyjają, natomiast w krótkoterminowej perspektywie inwestycje globalnych graczy następują ale ich skala jest mniejsza niż ta, którą możemy obserwować w krajach najbardziej rozwiniętych pod względem usług związanych z Internetem. Usługi skoncentrowane na przetwarzaniu w chmurze oraz kolokacja są powiązane i niewątpliwie będą rosnąć, podobnie jak dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi i na moc obliczeniową.

 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, jakie rozwiązania są najczęściej wybierane i czym kierują się dzisiaj inwestorzy?

 

MK: Wzrasta świadomość użytkowników związana z kosztami eksploatacji, czy efektywnością energetyczną rozwiązań. Coraz częściej oferty oceniane są pod kątem PUE, uwzględniając całkowity kosztu utrzymania – TCO. Istotne z punktu widzenia zarówno PUE, jak i wskaźników ekonomicznych staje się optymalne etapowanie inwestycji, skalowalność rozwiązań i możliwości elastycznego dostosowania do zmieniających się dynamicznie potrzeb.

 

 

Dla tego typu inwestycji, jakie rozwiązania oferuje Schneider Electric?

 

Marcin Harpula: Schneider Electric oferuje wiele rozwiązań wysoce zaawansowanych pod względem efektywności energetycznej. Gama tych urządzeń jest naprawdę szeroka.

 

 

2017 10 25 2

Skraplacz 46Kw z wentylatorami CE

 

 

Dla małych obiektów oferujemy wysokosprawne szafy klimatyzacji precyzyjnej ze sprężarkami inwerterowymi, także w wersjach z free-cooling’iem czy energooszczędnych.

 

W przypadku większych odbiorców proponujemy wysokosprawne i wysokowydajne szafy klimatyzacji precyzyjnej dedykowane do pracy na wysokich parametrach „wody lodowej” np. 18/24. Tego typu urządzenia sprawdzą się w układach z agregatami wody lodowej, których typoszeregi pokrywają zakres od 6 kW do ponad 1250 kW, pracujących w oparciu o ekologiczne czynniki chłodnicze, występujących w wersji z free-cooling’iem, odzyskiem ciepła, modułami hydraulicznymi, adiabatycznymi.

 

 

2017 10 26 1

Agregat wody lodowej z serii BCEF z Free cooling-iem

 

 

Dla największych rozwiązań i najbardziej wymagających klientów posiadamy w ofercie ekonomizery adiabatyczne – Ecofl air – dzięki którym średnioroczne pPUE (cooling) może bez problemu osiągać poziomy nawet poniżej 1,04!

 

Całość uzupełnia automatyka, której zadaniem jest utrzymanie zadanych parametrów oraz optymalizacja zużycia energii, umożliwienie wizualizacji, sterowania i monitoringu parametrów środowiskowych.

 

 

2017 10 26 2

Klimatyzator rzędowy

 

 

Ale Schneider Electric, to nie tylko układy chłodzenia, ale pełna infrastruktura Data Center?

 

MK: Zgadza się. Schneider Electric jest unikalną fi rmą pod tym względem. Możemy zaoferować kompleksową dostawę wyposażenia DC – włączając w to transformatory, rozdział SN, NN, szynoprzewody, UPS, PDU, szafy rack, podłogi techniczne, klimatyzację precyzyjną, system monitoringu parametrów środowiskowych, system zarządzania DC Struxtureware, a także rozwiązania modułowe i kontenerowe.

 

 

2017 10 26 3

Klimatyzator kubaturowy z serii HDCV

 

 

Tak jak Pan wspomniał, Schneider oferuje również bardzo efektywne chillery, nie tylko do układów DC, ale także do zastosowania np. w procesach produkcyjnych. Jakie aspekty, rozwiązania przemawiają za tymi układami?

 

MH: Podstawową zaletą jest specjalna konstrukcja optymalizowana pod potrzeby wymagań chłodzenia procesów krytycznych, możliwość osiągnięcia pełnej wydajności chłodniczej w bardzo krótkim czasie, możliwość dwustronnego zasilania urządzeń z własnym ATS, rozbudowane wydajności pracy w trybie free-cooling-u, konstrukcja free-cooling-u bez zaworu trójdrogowego (ograniczenie strat hydraulicznych w normalnej pracy), szerokie możliwości monitoringu i kontroli, to wszystko wsparte profesjonalną siecią serwisu.

 

 

Najmłodszym dzieckiem jest Ecofl air, czy może Pan przybliżyć tę konstrukcję i jej zalety?

 

MH: Jest to tak zwany „pośredni ekonomizer adiabatyczny” – urządzenie, którego kluczowym elementem jest specjalnej konstrukcji, wykonany z tworzywa sztucznego, wymiennik ciepła umożliwiający odprowadzenie ciepła ze strumienia gorącego powietrza wyciąganego ze strefy IT do powietrza zewnętrznego bez ich zmieszania (bez możliwości wprowadzenia zanieczyszczeń do strefy IT). Umożliwia on pracę w trybie zraszanym – „na mokro” – jak również może zabezpieczać część wydajności chłodzenia w ekstremalnych warunkach z pomocą obiegu chłodniczego. Rozwiązanie takie pozwala na znaczną oszczędność miejsca w strefi e IT, co więcej zapewnia najwyższą efektywność energetyczną pPUE (cooling), ogranicza wielkość przyłącza elektroenergetycznego. Ze względu na tylko pojedynczą wymianę ciepła pomiędzy chłodzonym powietrzem IT, a powietrzem zewnętrznym (schłodzonym adiabatycznie).

 

 

W Państwa dużych agregatach stosowane są między innymi sprężarki śrubowe, ale również pojawiły TURBOCORY. Sprężarki te znane są już od kilku lat, mają wiele zalet, ale również były sygnały o problemach serwisowych w pierwszych generacjach. Jakie są Państwa doświadczenia w zastosowaniu w DC?

 

MH: Mamy w Polsce kilkanaście działających urządzeń ze sprężarkami tej technologii, natomiast wszystkie są urządzeniami kolejnych generacji i nie mieliśmy z tymi układami szczególnych problemów. Do poprawnej pracy jest niezbędna właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja wodna, a minimalne obciążenie powinno wynosić kilkanaście procent nominalnego, aby zapobiegać nadmiernej ilości startów. Niezmiernie ważny jest także poziom kompetencji serwisu, poprawne uruchomienie i regulacja.

 

 

Rynek Data Center i wymogi inwestorów cały czas ewoluują. W którą stronę będą się zatem rozwijać systemy chłodzenia – a może już tylko wentylacji DC?

 

MH: Wszystko zależy od specyfi ki Data Center, wraz z postępem w dziedzinie akceptowalnych przez serwery parametrów powietrza dla naszego klimatu pojawiają się atrakcyjne rozwiązania alternatywne do dotychczasowo stosowanych. Znaczna część dobieranych przez nas układów zwłaszcza wodnych, pozwala na pracę w trybie pełnego i mieszanego free-coolingu na poziomie nawet przekraczającym 6000 h rocznie. Śmiało można postawić tezę, że to jest bardziej układ free-coolingu z chillerem niż „chiller z free-coolingiem”. Ewolucja w warunkach akceptowalnych we wnętrzach Data Center powoduje, iż zaczynamy stosować systemy, które opierają się na szafach chłodzonych schłodzonym roztworem glikolu etylenowego o temperaturach nawet dochodzących do 20/30°C! Jednocześnie dla Ecofl air opcjonalne układy DX są wymiarowane przeważnie na tylko „brakujące” 30% wydajności chłodniczej, które statystycznie występuje przez kilkadziesiąt godzin w ciągu roku!

 

 

2017 10 27 1

na szafach chłodzonych schłodzonym roztworem glikolu etylenowego o temperaturach nawet dochodzących do 20/30°C! Jednocześnie dla Ecofl air opcjonalne układy DX są wymiarowane przeważnie na tylko „brakujące” 30% wydajności chłodniczej, które statystycznie występuje przez kilkadziesiąt godzin w ciągu roku!

 

 

 

2017 10 27 2

System chłodzenia InRow połączony z szafą Netshelter SX

 

 

Nowoczesne Data Center, to również systemy monitoringu i zarządzania, a Schneider ma tutaj dosyć mocną pozycję?

 

MK: Skupiamy się na poprawie efektywności i wydajności centrum danych, a kluczem do tego jest oprogramowanie DCIM, pozwalające zdalnie śledzić i wprowadzać zmiany w ustawieniach urządzeń. Kompleksowy system DCIM StruxureWare for Data Centers łączy rozwiązania zasilania, chłodzenia, szafy 19”, narzędzia do monitorowania, zarządzania i bezpieczeństwa oraz usługi serwisowe.

 

Szacujemy, że przejście z chłodzenia pomieszczeń na rzędowy system klimatyzacji umożliwia zaoszczędzenie średnio 35% kosztów energii elektrycznej. System StruxureWare for Data Centers – dzięki swojej modułowej budowie – pozwala na rozbudowę infrastruktury w miarę pojawiających się potrzeb. Tak architektura zapewnia doskonałą optymalizację wydatków inwestycyjnych.

 

 

Wróćmy jeszcze na koniec do rynku polskiego DC. W obecnej chwili widać wyraźnie dominującą rolę 2-3 największych dostawców systemów chłodzenia i infrastruktury dla DC oraz pozostałe firmy specjalizujące się raczej w średnich i małych realizacjach. Czy ta tendencja utrzyma się i jakie działania dają szansę dalszego wzrostu w przyszłości?

 

MK: Ważne jest, by firma miała ofertę zarówno dla dużych, jak i małych klientów, a taką ma właśnie Schneider Electric. Istotne jest również, by oferta była kompleksowa pod względem infrastruktury technologicznej i tu najpełniejszą ofertę ma właśnie Schneider Electric. Z pewnością więc Schneider Electric ma szanse dalszego wzrostu w przyszłości.

 

 

Jakie aspekty będą w najbliższych latach zagrożeniem, a jakie bodźcem w rozwoju firm oferujących rozwiązania chłodzenia DC? Jakie nowe usługi mogą się pojawić w celu wsparcia tego biznesu?

 

MK: Zarówno bodźcem, jak i zagrożeniem jest ciągła ewolucja procesów IT, jeżeli chodzi o samą technologię jak i zmieniające się oczekiwania rynku. Naszym zadaniem jest dostosowanie atrakcyjnej oferty do potrzeb zmieniających się oczekiwań. Niewątpliwym wyzwaniem jest dynamika zmian w branży IT w porównaniu do aplikacji przemysłowych..

 

 

2017 10 27 3

Zewnętrzny agregat wody lodowej TRAF

 

 

Tytułem podsumowania, czy mogła by Pani przybliżyć jakieś ciekawsze realizacje, dostawy zrealizowane w ostatnim czasie przez Schneider Electric?

 

MK: W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele ciekawych inwestycji, zarówno średniej i dużej wielkości o różnym stopniu zaawansowania technicznego. Niestety nie możemy za dużo tutaj o nich powiedzieć. Naszymi klientami są m.in. Equinix, Tauron, Cisco, Polcom i wiele innych.

 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę.

 

MK, MH: Dziękujemy.

 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.